Home

Organisasjon og ledelse deltid

Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Deltid og samlingsbasert studium i organisasjon og ledelse, som kan kombineres ved siden av full jobb Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT (årsstudium) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID (Master) Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag. Emner innen juss og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning. Du får kompetanse som er relevant for stillinger i stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger både i privat og offentlig sektor

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

 1. istrasjon.Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID (Master)
 2. Alle kurs - Organisasjon og ledelse - erfaringsbasert masterprogram (deltid) Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse; Om studieprogramme
 3. Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon- og ledelsesfag. Emner innen juss og økonomi inngår også i studieløpet. Studiet passer godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning
 4. Årsstudiet i organisasjon og ledelse er et praksisnært studium samtidig som det har en teoretisk forankring. Kombinasjonen av yrkesorientering og teori medvirker til at studentene oppøver evne til analyse og refleksjon og blir i stand til å løse varierende oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring
 5. Master i organisasjon og leiing er ei yrkesnær leiarutdanning. Deltid 50 %. Søknadsfrist 1. mars 2020. Poenggrense ved forrige opptak Førde (2019) Helse- og velferd: 37,67 Utdanning: alle. Haugesund (2019) Helse- og velferd: 39,67 Utdanning: 29,35. Bergen (2018) Helse- og velferd.
 6. istrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse

Organisasjon og ledelse - Studer ved siden av job

Vi tilbyr også to andre varianter av Årsstudium i organisasjon og ledelse: Heltid med forelesninger og eksamener på HINN Rena, samt samlingsbasert på deltid med samlinger og eksamener på Rena. Disse to variantene søkes på i Samordna Opptak ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID Høgskolen i Østfold - Halden Masterstudiet i organisasjon og ledelse gir deg mulighet til å kombinere jobb og lederutdanning slik at du kan få et faglig fundament og styrke dine forutsetninger for å lykkes som leder Årsenhet i ledelse passer for alle som er eller har ambisjoner om å bli leder, og som ønsker faglig løft innen moderne ledelse. Det er fordel å inneha noen års arbeidserfaring. På samlingene får du mulighet til å knytte personlige kontakter og utveksle erfaringer med motiverte medstudenter fra privat og offentlig sektor Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv. I masterprogrammet vektlegges kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi. Studieprogrammet gir deg. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ORGANISASJON OG LEDELSE (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier, og det finnes 8 relaterte yrker til utdanningen ORGANISASJON OG LEDELSE (Bachelor)

Denne bacheloren i organisasjon og ledelse, gir deg en bred innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR, i et moderne arbeidsliv. Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og innovasjon Praktisk informasjon - Organisasjon og ledelse De fleste videreutdanningsstudenter studerer på deltid og studiepoeng sier noe om omfanget av studiet. Et kurs på 7,5 studiepoeng er beregnet til om lag 200 arbeidstimer, og tilsvarer 25 % av et fulltidsstudium Studieplan for masterprogram i organisasjon og ledelse Kursoversikt for studieåret 2020/2021 - viser hvilke kurs som går hhv. høst og vår (pdf) Språkvelge

ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT (årsstudium

 1. Organisasjon og ledelse gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten
 2. Kurset Forskningsdesign og forskningsmetode (SOS6516) kan inngå i basismodul eller spesialisering i erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse. Dersom kurset skal inngå i spesialisering, er det krav om at de resterende tre kursene må tas fra den ordinære kursporteføljen i spesialiseringen du skal skrive masteroppgave i
 3. Hvorfor Psykologi, organisasjon og ledelse? Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv
 4. Analysere teorier, metoder og fortolkninger på feltet organisasjon, styring og ledelse; Analysere aktuelle problemstillinger i organisasjon, normalt tre til fire samlinger av to dager per emne. Du velger selv om du vil ta masterstudiet på deltid over tre år, eller om du ønsker en raskere studieprogresjon

ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID (Master) - Skoler

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor Digitalisering øker kravet til god IT-styring, fordi hele organisasjonen blir berørt. På dette kurset lærer du å gjøre dette på en systematisk måte, og vi gir deg verktøy for analyse og styring. Vi bygger på den nyeste forskningen, på anerkjente rammeverk og på gode norske eksempler. Obligatorisk emne i Masterstudium i organisasjon og ledelse. Undervisningssemester. 1. og 2. semester (høst og vår). Deltid med åtte tre-dagers samlinger totalt i høst- og vårsemesteret. Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Studenten: kan gi en generell oversikt over ulike teoretiske tradisjoner innen studiet av organisasjoner. Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni Bachelor i administrasjon og ledelse tilbys i sin helhet som et nettstudium med stor valgfrihet. Heltid Deltid Enkeltemne. Velg heltid hvis du har opptil 40 timer å studere hver uke. 1. semester. Organisasjon og ledelse. 7.5 studiepoeng kr 11 000. Akademisk lesing og skriving. 7.5 studiepoeng kr 11 000

Organisasjon - Ressursportal om barnevernledelse - NTNU

Årsstudium i organisasjon og ledelse - deltid og

Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen.. Læringsutbytte. Kunnskaper. Etter endt studium skal kandidaten ha: Kunnskap på høyt nivå om ledelses- og organisasjonsfag og. Studentinformasjon LeA - Organisasjon og ledelse. Studiested: Pilestredet, Oslo Studiepoeng: 60 Kull/termin: Høst 2020 Omfang: Deltid Timeplan. Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan Årsstudiet i organisasjon og ledelse er et praksisnært studium samtidig som det har en teoretisk forankring. Kombinasjonen av yrkesorientering og teori medvirker til at studentene oppøver evne til analyse og refleksjon og blir i stand til å løse varierende oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring

Executive master i verdibasert ledelse - studieløp 90 studiepoeng (heltid/deltid): Normert gjennomføringstid på deltid er 3 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng første året og 30 studiepoeng andre året Hva som skjer, og hvordan det står til med verden forøvrig, påvirker organisasjoner på flere nivåer. Lær deg og forstå sammenhengene. Lover og regler. Du vil lære om de mest sentrale lover og regler som berører arbeid i privat- og offentlig virksomhet. BI har et av Europas fremste fagmiljøer innen organisasjonspsykologi, HR og ledelse Tidligere studenter med master i organisasjon, ledelse og arbeid jobber i en rekke forskjellige bedrifter og organisasjoner. I tillegg til karriereintervjuene under, kan du lese om arbeidslivet til til tidligere studenter i Kandidatundersøkelsen fra 2018 Er du allerede medlem i Delta, er det gratis å være medlem i Administrasjon og ledelse i Delta. Vi har ca. 7300 medlemmer og er en organisasjon i sterk vekst. Kompetanseutvikling. Vi tilbyr våre medlemmer kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og studier. Påvirkning. Vi gir uttalelser og kommer med innspill til Delta og lokale.

Obligatorisk emne i Masterstudium i organisasjon og ledelse. Anbefalte forkunnskaper. Bestått emnene Organisasjon og ledelse 1 (30 studiepoeng) og Organisasjon og ledelse 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende. Undervisningssemester. 5. og 6. semester (høst og vår). Deltid med åtte tre-dagers samlinger totalt i høst- og vårsemester Studiet går over fire semestre og gir deg 60 studiepoeng. Du kan også ta emner på 15 studiepoeng enkeltvis. Se emneplanene i semesteroversikten på studentportalen for mer informasjon om dette. Organisasjonsendring, prosjekt og prosjektledelse (våren 2018). Organisasjon og ledelse (høsten 2016). Personalledelse (våren 2017) Kurs bachelornivå Grunn­utdanning i ledelse. Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk Øk din kompetanse innenfor ledelse. Passer både for de som sikter mot lederposisjoner og de som allerede innehar dette. Nettbasert og fleksibelt

ORGANISASJON OG LEDELSE, DELTID (Master) i Grimstad

Ledelse og organisering. Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse 30 studiepoeng er obligatoriske emner, og; 30 studiepoeng er valgfrie emner innen ledelse. De ulike emnene kan tas i den rekkefølgen du selv ønsker. Om du vil ta flere emner samtidig, eller om du vil ha pause i mellom, velger du selv avhengig av din egen kapasitet. Oversikt over emnene. Obligatoriske emner. Coaching og ledelse - 15 stp I årsstudiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap. På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv

Makro og mikro er kommet nærmere hverandre, og behovet for å forstå det lokale i lys av det globale og vice versa er dermed stort. Dette betyr at det blir viktig å forstå ledelse i organisasjoner i lys av de måtene samfunnet endres på. Samtidig framstår dagens kunnskapssamfunn som stadig mer fragmentert og spesialisert Ledelse. Ledelse. Dette er et tema det er skrevet mange bøker om. Jeg skal ikke prøve å ta opp konkurransen med disse bøker her i dette kapitlet, men gi noen råd om hvordan ledelse bør utøves i et styre og en organisasjon forøvrig Du vil gjennom lederutvikling trenes i å praktisere ledelse i komplekse organisasjoner, som gjør det mulig å nå målene om kvalitet for brukerne og samtidig effektiv ressursutnyttelse. Brukerinnflytelse, innovasjon, velferdsteknologi og nettverksorganisering er drivere som utfordrer og forbedrer helse- og omsorgssektoren

Deltid 60 studiepoeng Søknadsfrist: 15.04.2020 Global Learning er Vestfolds eneste studiesenter som tilbyr lokale samlinger for alle utdannelsene til studiesenteret.no. Som student gjennom studiesenteret.no vil all undervisning skje på skjerm hos Global Learning på oppsatte dager. Du får tilgang til Global Learning sine lokaler, og vil avlegge eksamen ved Global Learning. I en tid hvor [ Deltid. Søknadsfrist 15.april. Oppstart Høst 2020. Du ønsker å jobbe med ledelse og utvikling av organisasjoner. Du er interessert i mennesker og hvordan de samarbeider. Du får innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet. Årsstudiet i organisasjon og ledelse vil gi deg en innføring i organisasjon og ledelsesfag

Video: Alle kurs - Organisasjon og ledelse - erfaringsbasert

Jobb og videre studier Masterprogrammet i organisasjon, arbeid og ledelse lærer studentene å forstå og håndtere kompleksitet knyttet til organisasjoner og arbeidsliv. Tidligere studenter jobber blant annet med organisasjonsutvikling, personal og HR, rekruttering, kommunikasjon, velferd, politisk rådgivning og forskning Obligatorisk emne i masterstudiet i organisasjon og ledelse. Undervisningssemester. 1. og 2. semester (høst og vår). Deltid med åtte tre-dagers samlinger totalt i høst- og vårsemesteret. Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Etter gjennomført emne kan studenten: gi en generell oversikt over ulike teoretiske tradisjoner innen. Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene

Studieprogrammets innhold og oppbygning karakteriseres av at innovasjon og ledelse er fullført masterprogram vil du ha tilegnet deg kompetanse som passer til å praktisere ledelse både på et strategisk og et operativt nivå i organisasjoner. Ved vår campus i Vestfold kan du ta master i innovasjon og ledelse både på heltid og deltid Organisasjon og ledelse - master på deltid NTNU University. Loading Med erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse ved NTNU kan du studere ved siden av jobb 388 ledige jobber som Deltid Kommunikasjon, Organisasjon Og Ledelse er tilgjengelig i Sandvika på Indeed.com. Sfo assistent, Daglig Leder og mer Bachelor eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng, og minimum tre års arbeidserfaring etter fullført utdanning. Arbeidserfaringen må ha relevans i forhold til avlagt utdanning, eller fagfeltet organisasjon og ledelse for å dekke opptakskravet. Hvordan søker du. Komme i gan Ledelse er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette

Organisasjon og ledelse - Årsstudium - in

Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid 60 SP (Høst 2017) Print Friendly. Søknadsfrist: 15.04.2017 (NB! Dersom du søker med realkompetanse Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag Helse- og omsorgssektoren er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og metoder for å kunne møte utfordringer innenfor helse- og sosialtjenesten. Videreutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Møre og Romsdal ORGANISASJON, LEDELSE OG ARBEID(MASTER) Kandidatundersøkelsen 2018 Svarprosent: 42% Antall besvarelser: 42 Programrappor Globalisering gjør verden mindre og trekker verdenssamfunnet nærmere. I et fremtidsbilde står offentlige og private virksomheter overfor en rekke utfordringer knyttet til dette og en teknologisk revolusjon, men det gir også muligheter. Det krever nye strategier, nytt lederskap og endringsledelse. MBA i strategi og ledelse er en ledelsesutdanning med strategisk endringsperspektiv I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag

Produksjonsledelse – fagskoleutdanning på Folkeuniversitetet

Opptak til masterprogrammet er regulert etter Forskrift om opptak til studier ved UiT, § 11. For opptak til master i organisasjon og ledelse gjelder følgende opptakskrav: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de. Dette lærer du i verdibasert ledelse og organisasjonskultur. I arbeidslivet kommer mennesker tett innpå hverandre. Både ledere og medarbeidere vil i sin holdning og atferd legge til grunn menneskesyn og verdier. Innen organisasjons- og ledelsesfaget har vi de senere år sett at fagemnet «verdibasert ledelse» har fått betydelig oppmerksomhet

Kommunikasjon og samspill mellom grupper og individer er en viktig del av alle sosiale systemer. Kompetanse om de menneskelige sider ved organisasjonen innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeidsprestasjoner, og er derfor en viktig ferdighet i alle utviklingsorienterte organisasjoner «Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting For opptak til erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentig sektor (MPA) gjelder følgende opptakskrav: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning

Ny struktur skal understøtte og gi tydelige ansvars- og samarbeidslinjer. Med dette ønsker en å styrke vår gjennomførings- og utviklingsevne samt fremme kommunes mål og strategier. Prinsipper ved ny struktur og ledelse. Tillit, aktiv involvering og ansvarliggjøring; Fleksibilitet - framfor statisk organisasjon Organisasjon og ledelse Vi tror at organisasjoner kan finne de beste løsningene selv. Det er avgjørende at ledere og HR personell som kjenner kulturen og menneskene også har kompetansen til å løse de utfordringene organisasjonen står ovenfor

Organisasjon og ledelse - OsloMe

Fra sammendraget: I prosjektoppgaven for fjerde semester på årsstudium organisasjon og ledelse, har vi sett nærmere på hvordan ufrivillig deltid påvirker arbeidstakers psykologiske tilknytning til arbeidet. Ufrivillig. Bolman og Deals Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse har vært en klassiker innen ledelsesfaget helt siden den første utgaven kom ut i 1984.Forfatterne bruker fire ulike fortolkningsrammer for å beskrive organisasjoner: • Den strukturelle rammen: Hvordan organisere og strukturere grupper og team for å oppnå best mulig resultater Organisasjonsatferd og ledelse er et viktig fag. Bakgrunnen for dette er f.eks. at god ledelse kan forklare høyere ytelse og trivsel, større lojalitet og ofte forbedrede økonomiske resultater. Bakgrunnen er også at når man har kunnskaper om gode beslutnings, lærings, motivasjons og kommunikasjonsprosesser så vil trivsel og ytelse øke Podkast: Motstandsdyktig og fleksibelt lederskap i vanskelige tider. Cecilia Flatum, leder av Consulting i Deloitte og Frøydis Høgsæt, psykolog og ekspert på lederutvikling i Deloitte, deler førstehåndserfaringer om ledelse i vanskelige tider knyttet knyttet til resilient leadership Årsstudium deltid, 60 SP - 4 semester. I en tid hvor organisasjoner jobber med endring og omstrukturering, er behovet for kompetanse innen dette feltet stadig økende. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag

Kan du tenke deg å ta en master i organisasjon og ledelse? Fordyp deg i noe du synes er spennende! Her finner du en rekke ulike masterutdanninger som omhandler ledelse, administrasjon og organisasjon Dette emnet gir deg spennende innsikt i en rekke sentrale spørsmål knyttet til ledelse og organisasjon. Kurset gir deg forståelse for samspillet mellom individ og organisasjon. Du lærer om psykologi på individplan, samspill i grupper og organisasjonen sett i et lederperspektiv Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under timeplan fra begynnelsen av juni. Se lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart. Du får studentnummer og pinkode innen 10. august. Du kan da semesterregistrere deg og komme inn i Canvas

Organisasjon og leiing - Høgskulen på Vestlande

Ledelse og organisasjon. Ledelse og organisasjon. God ledelse skaper bedre tjenester. Del siden: Studier innen ledelse og organisasjon. Fagakademiet har lang erfaring med lederutvikling i kommuner og virksomheter. Vi tror på en praktisk tilnærming og høy delaktighet blant deltakerne OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Årsstudiet i organisasjon og ledelse Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid. Hva kan jeg skrive om? Finn et prosjekt hos Vitenskapsbutikken; Vitenskapelige ansatte og deres forskningsinteresser; Tilgjengelige data for masteroppgaven; Les mer. Masterskisse og veiledning. Masterskisse; Tildeling av veileder og retningslinjer for veiledning

Studietsoppbygging - Master of Public Administration

Man skiller mellom rutinemessige og strategiske beslutninger. Organisasjonen må koordinere aktiviteter for å få effektiv problemløsning med gode beslutninger, slik at man oppnår organisasjones målsettinger. Som leder er beslutningstaking en sentral oppgave, Herbert Simon mener beslutningstaking og ledelse er synonyme begreper Det finnes mange former for organisasjoner, dette kommer av du ulike behovene og målsettinger en organisasjon oppfyller, kontekst og at organisasjoner kontinuerlig er i utvikling. Vi har ulike typer organisasjoner, offentlige, Gav viktige bidrag for administrativ ledelse for å gjøre store virksomheter rasjonelle og effektive

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

Innledning. Med utgangspunkt i ledelses- og styringslitteraturen definerer vi i boken Ledelse og styring (Ladegård og Vabo 2010) ledelse og styring som virkemidler for å løse koordineringsutfordringer i og i tilknytning til organisasjoner. Mens ledelse og styring har det til felles at de begge betegner virkemidler, representerer de to ulike typer slike i idealtypisk forstand Organisasjon og ledelse Kunnskapen om hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Pris 645,00. Legg i handlekurv Denne boken gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Temaene i boken har det til felles at. Organisasjon og ledelse - 244 produkter funnet. Lag PDF-katalog. Hvordan organisasjoner fungerer. Bestselgende læreverk i organisasjonsteori Les mer. Styreansvar i praksis Andrea Dahlum. Kjøp. Beredskapsorganisasjon og kriseledelse Odd Jarl Borch Natalia Andreassen. Kjøp. Ledelse. Emnet Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner tar utgangspunkt i governance, nettverk og samarbeid i kunnskapsbaserte organisasjoner innen oppvekst- og utdanningsfeltet, hvordan disse tilnærmingene kommer til uttrykk i praksisfeltet og hvilken betydning det har for ledelse Organisasjon og ledelse > Ledelse Ledelse. 01.10.2020 Disiplinert, kreativ og paranoid - nøkkelen til suksess i krisetid Hva er det som skiller de aller beste fra resten? Spørsmålet har blitt stilt om elever, studenter, idrettsutøvere, og ikke minst ledere og virksomhete.

Grunnutdanning i ledelse | BI

Organisasjon og ledelse Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og ledes av en skattedirektør. Basert på det lovverket Stortinget har vedtatt, gir Finansdepartementet retningslinjer for Skatteetatens virksomhet. Organisasjonen Årsenhet i HR og personalledelse gir deg en helhetsforståelse av HR-feltet slik at du får et bredere kunnskapsgrunnlag på arbeidsplassen. Du får kunnskap om hvordan en organisasjon kan planlegge, anskaffe, utvikle og belønne de menneskelige ressursene i produktive formål

Organisasjon og ledelse - Studiesenteret - in

Moment - Vi utvikler organisasjoner, ledere og medarbeidere og tilbyr psykologbistand, lederutvikling, coaching, arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering. Moment Moment organisasjon og ledelse as Oscars gate 30 0352 OSLO Google maps. Kontakt oss +47 22 93 03 00. post@moment.consulting Kjøp 'Organisasjon og ledelse, LØM' av Mette Holan fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824503208 En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.. Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i. Om fakultetet. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er et av sju fakultet ved Universitetet i Bergen.. Fakultetet består av syv institutter som sammen utgjør grunnstammen for forskning og utdanning innen disipliner som matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geo- og biofag

Risikostyring i prosjekter - Kurs - NTNUBachelor i vernepleie på heltid eller deltidNTNU i Ålesund - NTNUNTNU i Gjøvik - NTNU

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1-1 - 1-6) § 1-1. Formål § 1-2. Virkeområde § 1-3 Kunnskapen om hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser. Denne boken gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Temaene i boken har det til felles at de alle belyser områder som har stor betydning for motivasjon, læring, utvikling, effektivitet og trivsel i arbeidslivet Emnet retter seg mot ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter som ønsker å utvikle sin kunnskap om og kompetanse innen for digital transformasjon og ledelse. Emnet Digital transformasjon og ledelse vil gi deg innsikt i digitalisering i forvaltningen, både i et historisk perspektiv og i hvordan IKT i dag har blitt til integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i. Organisasjon og ledelse Rektor og ledelse; Andre avdelinger; Råd og utvalg; Lån av skolens lokaler; Skolens historie; Organisasjonskart; Oversikt over skolebygningene; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 69 20 27 10. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.00. Organisasjon og ledelse; Organisasjon og ledelse Rektor og ledelse; Råd og utvalg; Lån av skolens lokaler; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 64 91 36 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Organisasjon og ledelse; Organisasjon og ledelse Rektor og ledelse; Råd og utvalg; Lån av skolens lokaler; Viktige funksjoner ved skolen; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 31 00 27 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss.

 • Apocillin.
 • Handspiel vorteil laufen lassen.
 • Frankenpost wunsiedel todesanzeigen.
 • Ballistisk trening.
 • Ahlen pizza skarnes.
 • Cool norwegian words.
 • Lieder mit hintergrundgeschichte.
 • Gratis visittkort program.
 • Bors praktikum freiburg.
 • Check 24.
 • Theater münster münster.
 • Hvordan ta bra bilder med speilrefleks.
 • Spd sl pedaler.
 • Ørner.
 • Blodtype kryssord.
 • Queensland university of technology.
 • Uio fadderuke 2017.
 • Algebra parentes regler.
 • Dukkeklær gratis oppskrift.
 • Lynavleder hus.
 • Scheermessen schoonmaken.
 • Eirin kristiansen home.
 • Kalender 2019 med helligdage.
 • Henry danger season 5.
 • 2. weltkrieg beteiligte länder.
 • Sandbilder klebevorlagen.
 • Doruller lambi.
 • Campingplatz petershausen bodensee.
 • Skifteretten gjøvik.
 • Todesanzeigen albstadt ebingen.
 • Roomba 966.
 • Muskelstrekk i siden.
 • Anhänger 100 km h voraussetzung.
 • Huden skaller på hænderne.
 • Ebay wohnung kaufen delmenhorst.
 • Kristopher schau forfall.
 • Klompelompe dress oppskrift.
 • Philips soundbar prisjakt.
 • Hotel potsdam walhalla.
 • Hormoner viktnedgång.
 • Cm til km.