Home

Polen under den kalde krigen

Polens historie - Wikipedi

 1. Polens historie er en fortelling om et land i stadige forandringer. På 1500-tallet var Polen Europas nest største land etter Moskva, mens på 1800-tallet fantes det ingen polsk stat untat det lille Hertugdømmet Warszawa og Fristaden Kraków. Polen slik man kjenner landet i dag oppsto i 1918 etter første verdenskrig, en dag som feires hvert år den 11. november
 2. Polen var arena for mange av de sentrale hendelsene under andre verdenskrig som begynte da Tyskland invaderte landet 1. september 1939. Den østlige delen av landet ble to uker senere besatt av Sovjetunionen i henhold til avtale med Tyskland, et område Tyskland erobret ved angrepet på Sovjetunionen to år senere. Den polske befolkningene ble gjennomgikk mange lidelser under okkupasjonen.
 3. ert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene
 4. Warszawapakten er en tidligere militær- og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Alliansen var under den kalde krigen det østlige motstykket til de vestlige landenes forsvarsallianse, Atlanterhavspakten (NATO). Warszawapaktens grunnlag, en «traktat om vennskap, samarbeid og gjensidig bistand» ble undertegnet 14
 5. Polen vant sin selvstendighet tilbake i 1918 etter første verdenskrig, men tapte den igjen under andre verdenskrig, da landet ble okkupert av Tyskland og Sovjetunionen. Etter krigen ble Polen omdannet til et kommunistisk «østblokkland» under sovjetisk kontroll

Polen under andre verdenskrig - Wikipedi

Den kalde krigen - Wikipedi

 1. Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesong 1 Ekstramateriale. 1. 1945-1961. 2. 1962-1968. 3. 1969-1979. 4. 1980-1984. 5. 1985-1990. 1. 1945-1961, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av.
 2. tang, det kinesiske nasjonalistparitet. Under borgerkrigen fikk Mao Zedong støtte fra den store kinesiske bondebefolkningen og Sovjetunionen, mens den kinesiske lederen Jiang JieShi i nasjonalistpartiet fikk støtte fra USA
 3. 1945: et lyspunkt i den kalde verden var FN, som ble dannet i 1945. Alle verdens selvstendige land kunne bli medlem av FN, og her skulle man arbeide for å sikre fred. 1948: Berlin blokaden der sovjet blokkerte alle veier inn til Vest-Berlin, fordi de ville sørge for at Tyskland var i nød siden sovjet led så mye under krigen
 4. Polen var et av de landene som ble hardest rammet under andre verdenskrig. I løpet av de seks årene krigen varte ble tjue prosent av landets befolkning, halvparten av dem jøder, drept. Etter andre verdenskrig ble Polens grenser igjen endret

Selv om det aldri brøt ut noen stor krig i Europa under den kalde krigen, hadde stormaktene planene klare i tilfelle det faktisk kom til det punktet. Perioden mellom 1947 og 1991 omtales gjerne som den kalde krigen. Sovjet, USA og allierte på hver side sto i opposisjon til hverandre, uten at stormaktene gikk til direkte angrep Start studying Årsak-virkning: den kalde krigen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Koreakrigen, 1950-1953. Koreakrigen er det første eksempelet på den indirekte krigen som ble ført av USA og Sovjetunionen under Den kalde krigen. Under Potsdam-konferansen i 1945 besluttet seierherrene at Korea-halvøya skulle deles i to okkupasjonssoner langs den 38. breddegraden Den kalde krigen var krigen uten krig. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden. Direkte og altomfattende krig mellom de to hovedmotstanderne brøt imidlertid aldri ut, selv om det var nære på ved flere anledninger, som for eksempel Koreakrigen på 1950-tallet og Cubakrisen i 1962

Den kalde krigen i Europa. I denne oppgåva har eg tatt føre meg den kalde krigen i Europa, jernteppet som delte Europa og litt om NATO. Grunnlaget for den kalde krigen vart lagt allereie i 1917 då kommunistane tok makta i Sovjetunionen og åra fram til 1941 Propaganda under den kalde krigen). Begrepet «propaganda» fikk en negativ ladning etter verdenskrigene, med tanke på konsekvensene og hvilke maktpersoner som tok det i bruk. Folk mente at propagandaen hadde dødd etter 1940-årene, men det er faktisk bare begrepet som ikke brukes lengre, propaganda lever nemlig fortsatt sterkt

Tyskland og den kalde krigen. Striden mellom øst og vest i etterkrigstida var både politisk, militær, økonomisk og kulturell. Tysk dokumentar. Sesong 1. 1. Frykt styrer verden. 2. Det oppstod en feil under lasting av mediainnholdets metadata. Hjelp. Dette er NRKs videoavspiller Hei! I historien vg 3 har vi om de kalde krigen. Vi skal blant annet peke på sentrale drivkrefter bak den kalde krigen og på årsaker til at den kalde krigen gikk over. Dette er ikke en innlevering, men jeg ønsker å forstå. På sentrale drivkrefter har jeg svart: ideologi (demokrati vs. Kommunisme).. Fakta om den kalde krigen og handlinger rundt den. Optimisme i Europa. En som reiste gjennom Europa fredssommeren 1945, ville finne ødelagte byer, sultne mennesker og folk som lette etter ektefeller, barn og foreldre.Det var mye som kunne gjøre en trist til sinns UKE 47 NRK1 og NRK TV søndag 24. November kl. 20.15 Historien om Norge under den kalde krigen, slik den aldri har blitt fortalt før

Og den ble enda viktigere etter Tysklands kapitulasjon, da både øst og vest innså at de som tidligere var alliert under krigen, var fredstidens fiender. Da utvekslingen av Abel og Powers fant sted i 1962, var den kalde krigen i full gang: 13 år tidligere hadde Sovjetunionen sjokkert Vesten ved å teste sin første atombombe Den natten da Muren falt for snart 20 år siden, var de knapt nok født. Likevel gir det, og da ikke bare for hel- og halvgamle utenriksreportere som besøkte Berlin et utall ganger under den kalde krigen, en udelt glede å spasere over sonegrensen som skilte øst fra vest. Der hvor Muren en gang gikk, er det en klar markering i brolegningen Den siste atombomben blir sluppet over Nagasaki og andre verdens krig er over. USA, Sovjet og Storbritannia vant krigen over Japan og tyskland. Godt samarbeid under krigen lovet godt for videre samarbeid. Tyskland kapitulerte etter Hitlers død, og Japan fortsatte til bomben over Nagasaki

Polen - historie (Det moderne Polen), Ved 1. Verdenskrigs afslutning var Polens delingsmagter, Tyskland, Østrig-Ungarn og Rusland, præget af nederlag, opløsning og borgerkrig, og det gav Polen en chance for at genopstå som stat. Det nye Polens grænser blev bestemt dels af stormagterne på Fredskonferencen i Paris i 1919, dels ved egne krige mod nabostaterne Europa etter den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Etter Berlinmurens fall i 1989 har restene blitt Den velkjente Trabanten fra det tidlgere Øst-Tyskland bryter symbolsk Solidaritet: polsk uavhengig fagorganisasjon, startet etter de omfattende streikene i det kommunistiske Polen sommeren 1980, med Lech Wałęsa som leder Tilstramningen i Polen og Ungarn noe senere gjorde et enda sterkere inntrykk i USA, men det såkalte kuppet i Praha har nok hatt enda større betydning for utviklingen i den kalde krigen. Før krigen hadde Tsjekkoslovakia vært en republikk med et godt utviklet demokrati, og rett etter freden i 1945 ble det dannet en samlingsregjering

Krigen må for all del ikke forveksles med Skaldekrigen Som betyr The Shrimp war Som ble styrt av Buhtler. Krigen blir kalt for den kalde krigen for det var istid Beboerne på Nordpolen( må ikke forveksles med nord i polen) var først og fremst pingviner men også selene og hvalene hjalp mye til, selv om de er fra atlantis DEN KALDE KRIGEN 1945 - 1989 * USA mistet tilliten som verdenspoliti. Digital utvikling forutsetter fri kommunikasjon * Polen var det nest største kommunistiske landet i Europa. fransk koloni fra 1850 * Erobret av Japan under krigen Tilstand mellom Sovjetunionen (øst) og USA (vest) i 45 år Hva var den kalde krigen? Oppgave 1. På hvilken måte konkurrerte USA og Sovjetunionen under den kalde krigen? Oppgave 2. Hvorfor var Berlinmuren et viktig symbol på den kalde krigen Nebout beskriver ubåtkrisen som «den absolutt pinligste hendelsen under hele den kalde krigen». - Og det var like pinlig for alle, fra den svenske regjeringen og det militære til Nato o Sovjetunionen, sier han til Variety, Der røper han dessuten at etter først å ha tenkt å lage en politisk thriller, landet de på en dramakomedie à la «The Death of Stalin» og «Veep» Men på denne tiden den kalde krigen hadde også spredd seg utover grensene i Europa, og ble virkelig globalt som Kina ble kommunistisk og Amerika intervenerte i Korea og Vietnam. Atomvåpen vokste også mer kraft med etableringen i 1952 av USA og i 1953 av Sovjetunionen , Av termonukleære våpen som var langt mer ødeleggende enn de som falt under andre verdenskrig

Den kalde krigen Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917 hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 59811d-Y2Vl Start studying Kosmos 10 Den kalde krigen - begreper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Dokumentasjonsprosjekt for å bevare og synliggjøre innsatsen til norske militærflygere under den kalde krigen. av Flyhistorisk 24. september 2019 Aktuelt. En spesiell dag på museet. Tirsdag 27. august var en dag utenom det vanlige på Jærmuseet avd.. Nebout beskriver ubåtkrisen som «den absolutt pinligste hendelsen under hele den kalde krigen». - Og det var like pinlig for alle, fra den svenske regjeringen og det militære til Nato og Sovjetunionen, sier han til Variety, Der røper han dessuten at etter først å ha tenkt å lage en politisk thriller, landet de på en dramakomedie à la «The Death of Stalin» og «Veep» - For Norge er den sikkerhetspolitiske situasjonen mer alvorlig enn den var under den kalde krigen, mener forskeren ved Forsvarets høyskole. Får hjelp fra USA og Canada USA har ifølge TV 2 flere amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly og et canadisk CP-140 patruljefly stasjonert på Andøy flystasjon for å holde øye med den russiske øvelsen

Dokumentarserie. Slutten på 2. verdenskrig markerte begynnelsen på en global maktkamp mellom Østblokken og Vestblokken, kjent som den kalde krigen. Den bestod av våpenkappløp, propagandakrig, folkelig mobilisering og gjensidig mistenksomhet. Frykten for en atomkrig var stor, og nervene var i høyspenn NATO og Norge under den kalde krigen. Den kalde krigen betegner motsetningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen - og deres allierte - i perioden 1947-1989. Konflikten var kjennetegnet av at den aldri ble varm. Det vil si at det ikke kom til direkte krigshandlinger mellom partene

De landene som var kontrollert av Sovjetunionen i løpet av den kalde krigen varbl.a: Polen, Ungarn, Hvite Russland, Romania, Slovakia, Øst-Tyskland, Tsjekkia, Litauen, Latvia og Estland. Landet som var først ute med å gå imot Sovjetunionen var Polen. De andre landene som var sterkt tilknyttet til Sovjetunionen brukte litt lengre tid Her kan du repetere, og kanskje få litt ekstra påfyll av kunnskap om den kalde krigen. Se filmene, les teksten og gjør de forskjellige oppgavene. Quiz Sett sammen disse ord-parene: Vietnamkrigen (fra siste halvdel av 1950-tallet-1975), begynte da Nord-Vietnam infiltrerte og etter hvert invadert Sør-Vietnam for å samle det under kommunistisk styre. USA fryktet gjennom dominoteorien at. Nå kommer han med ei bok om tiden som pilot under den kalde krigen. FERDIG: Boka «Setermokråka og jeg» er ferdig. Her viser Knut Aasgaard fram papirutgaven som nå er sendt til trykk. Foto: Marius Mikalsen. SETERMOEN: Knut Aasgaard trosser sykdommen og utfordringene som kommer med det

Andre verdenskrig: opptakten, forløpet og slutten

For de norske etterretningstjenestene var det om å gjøre å få tatt gode bilder av de sovjetiske styrkene under den kalde krigen. Dette bildet tok den norske offiseren av den sovjetiske piloten. Jernteppet var et begrep som ble brukt under den kalde krigen om refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del. Jernteppet oppstod etter at Sovjetunionen innlemmet Estland, Latvia og Litauen og når Sovjetunionen sørget for at kommunistregjerninger kom til makten i Polen, Ungarn, Romania og Bulgaria

FN

Jeg vil påstå at vi følte oss mye tryggere under den kalde krigen. Det var en fredelig periode, vi visste hvem som var potensiell fiende (Warszawapakten), vi tok våre forholdsregler, hadde et rimelig sterkt forsvar og samholdet i Nato var sterkt Fikk i dag vite at jeg kom opp i samfunnsfag på eksamen, og trenger hjelp! Oppgaven lyder: OPPGAVE: Den kalde krigen - Våpenkappløpet og global konflikt Gjør rede for den kaldre krigen, med hovedvekt på våpenkappløpet og konfliktene utenfor Europa. Du kan velge å ta utgnagspunkt i noen av disse s.. revisjonister, historikere som ser på USA som den mest offensive under den kalde krigen. De legger særlig vekt på USAs økonomiske interesser. Romatraktaten, en avtale fra 1957 mellom Frankrike, Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg som tok sikte på å innføre felles ytre tollgrenser, felles arbeidsmarked, fri kapitalbevegelse mellom landene og felles utvikling av kjernekraft Kapittel 15: Vest mot øst - den kalde krigen Den britiske statsministeren Winston Churchill, den amerikanske presidenten Harry S. Truman og den sovjetiske partilederen Josef Stalin under Potsdamkonferansen i juli 1945 (406)Etter hvert som den kalde krigen hardnet til, tok flere og flere orde for at Norge måtte velge side og inngå i et forpliktende forsvarssamarbeid med land i den vestlige leiren. Flere forhold gjorde at Norge valgte å slutte seg til den vestlige forsvarsalliansen som var under planlegging

Den kalde krigen (1948-1989) var rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom nasjoner som praktiserte ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen og dens allierte, kalt Østblokken under den kalde krigen. Del to er den norske nordområdepolitikken etter den kalde krigen. Det er absolutt mulig å dele opp den norske nordområdepolitikken i enda mindre deler både før og etter den kalde krigen for å markere andre (mulige) skiller, noe som vil bli drøftet i kapittel 5. For denne oppgaven er det hensiktsmessig å dele. Grunnen er i bunn og grunn to seierherrer i 1945: USA og Sovjet Unionen. Men at det utviklet se til det den ble: Det er en virkelig skyldig i det som kalles den kalde krigen: Josef Dougashvilij best kjent som Stalin. Han hadde lovet at Polen skull.. Polen under krigen. msn nyheter. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst; Logg p.

Warszawapakten - Store norske leksiko

Under den kalde krigen satser amerikanerne hardt på kultureksport. Først vant populærkulturen igjennom. Tegneserier, film, foto, TV og magasiner, slikt som nå er akseptert også som høykultur Fra 1910 til 1945 var Korea japansk koloni - etter 2. verdenskrig mistet Japan halvøya til USA og Sovjetunionen - Korea ble delt - Sovjetunionen i nord og USA i sør. Nord-Korea ble kommunistisk - USA støttet en diktator i sør Nord-Korea ønsket å frigjøre Sør-Korea. Lederen Kim I

DEN KALDE KRIGEN 1. Hvilke stormakter hadde stått sammen og nedkjempet Nazi-Tyskland under 2.verdenskrig? 2. Hva var grunnlaget for den kalde krigen? 3. Når hadde Sovjetunionen blitt angrepet av Tyskland? 4. Hva var vestmaktene redde for med tanke på Sovjetunionen? 5. Hva skjedde i Sovjetunionen i 1917? 6. Hvem så på Sovjetunionen som et. Den kalde krigen førte til en ny måte å føre propaganda enn under 2. Verdenskrig. Da handlet det som regel om å sette tyskerne i et dårlig lys og fremstille dem som monstre. Under den kalde krigen ble skjult propaganda mye viktigere enn før Start studying Den kalde krigen Pensum 10.klasse. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Polen - Wikipedi

Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen - Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet Under den kalde krigen fulgte Norge og Danmark like forsvarspolitiske linjer. Forsvaret i begge land besto i hovedsak av store, relativt stasjonære, vernepliktsbaserte mobiliseringsstyrker som skulle forsvare nasjonens territorium mot en invasjon (Frantzen et al. 2008: 308-314; Dansk Institut for Internationale Studier 2005a: 90-91; Volden 2007: 19-81; Børresen et al. 2004: 51-84.

Øst-Europa - Store norske leksiko

Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen ble utformet etter andre verdenskrig, og tok hensyn til landets geografiske posisjon mellom de to militæralliansene NATO og Warszawapakten; perioden dekker årene fra 1945 til 1989.. Ved en eventuell stormaktskonflikt ville landet, ved å være alliansefritt i fredstid, ha en mulighet for å erklære seg nøytralt Historien om Norge under den kalde krigen slik den aldri har blitt fortalt før. Sesong 1 Ekstramateriale. 1. 1945-1961. 2. 1962-1968. 3. 1969-1979. 4. 1980-1984. 5. 1985-1990. 2. 1962-1968, spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under lasting av. Den brytningen som her er skissert i norsk forsvars- og utenrikspolitikk før 1949 mellom en atlantisk orientering og en tendens til isolasjon og isolasjonisme, utgjør et viktig trekk ved norsk politikk også etter 1949, selv om tyngdepunkt og uttrykksformer endret seg under inntrykket av den kalde krigen og NATO-samarbeidet

Sovjetunionens historie - Store norske leksiko

Den kalde krigen var slutt. Les også: Den kalde krigens barn Sør-koreanske soldater hedrer sine døde kolleger - som gikk ned med det torpederte sørkoreanske marinefartøyet i 2010 Under den kalde krigen var det aldri åpen krig mellom supermaktene USA og Sovjetunionen, men selve begrepet den kalde krigen gjør det klart at det ikke var en periode preget av trygghet og harmoni i verden. Den kalde krigen varte fra slutten av andre verdenskrig i 1945 til 1991 da Sovjetunionen ble oppløst Norges syn på internasjonale hovedspørsmål under den kalde krigen Som småstat hadde - og har - Norge relativt liten innflytelse på den bredere internasjonale utviklingen. Heller ikke innenfor NATO kunne Norge regne med å sette sitt preg på beslutningsprosessene. Dette ble vanligvis ikke oppfattet som et stort problem på norsk side Solidaritet, den frie fagbevegelsen i Polen. Grunnlagt i 1980 og ledet av Lech Walesa. Sovjetunionens indre imperium, områder som var innlemmet i Sovjetunionen som delrepublikker. Sovjetunionens ytre imperium, kommunistlandene i Øst-Europa som var under sovjetisk kontroll. Stasi, det hemmelige politiet i Øst-Tyskland under den kalde krigen Dramatikken utspant seg altså under den kalde krigen, og gjennom hele 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet fryktet man at Sovjetunionen planla en større invasjon

Hva var Warszawapakten Under den kalde krigen

Den kalde krigen var en flere tiår lang periode med et spenningsforhold mellom øst og vest, med Sovjetunionen og USA som supermakter på hver side. Dette spenningsforholdet startet etter avslutningen av andre verdenskrig og var til tider så spent, at man fryktet en ny verdenskrig Før den kalde krigen var Tyskland én stat. Men etter at landet ble delt i okkupasjonssoner, og med den økende spenningen mellom vest og øst, ble det en endring i dette. Vestmaktene slo sine tyske soner sammen i 1949 og opprettet med det en ny tysk stat: Forbundsrepublikken Tyskland, oftest kalt Vest-Tyskland

Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som ved Berlinblokaden (1948/49), i begynnelsen av Koreakrigen og under Cubakrisen (1962) Nazistisk tidskapsel funnet i Polen Kobbersylinderen ble begravd i 1934, mens nazismen stormet frem. Nå har polske arkeologer gravd frem tidskapselen fra fundamentet under et av Hitlers nazi-akademier Invasjonen av Polen, som ble iverksatt 1. september 1939, ble startskuddet for andre verdenskrig. Storbritannia og Frankrike stilte et ultimatum til Tyskland og krevde umiddelbar tilbaketrekning, men da det ikke skjedde, erklærte de to landene Tyskland krig. Imidlertid var det for sent å redde Polen som ble valset ned av overlegne tyske styrker Arven fra den kalde krigen. Diskusjonen om den kalde krigen er langt fra avsluttet, og er like levende relevant i dag. Det polariserte verdensbildet som ble skapt under den kalde krigen hadde stor innenrikspolitisk betydning i de enkelte land, forteller Tjelmeland

Invasjonen av Polen: Stuka førte blitskrig fra himmelen

Den kalde krigen - Store norske leksiko

Landene som var involvert i den kalde krigen ble delt inn i de allierte i USA og allierte i Sovjetunionen, med totalt mer enn tjue. Den kalde krigen var rivaliteten som oppstod mellom USA og Sovjetunionen etter andre verdenskrig. Det var en kamp av krefter, tro og ideologier. Det var ingen væpnede konfrontasjoner, derav navnet kald krig UNDER DEN KALDE KRIGEN I S R A E L - PA L E S T I N A - KO N F L I K T E N , F R I G J Ø R I N G S K A M P, A R A B E R N E P R E S S E R U S A O G O S L OAV TA L E N ! DET PALESTINSKE HÅP BLI KNUST •1956: Gamal Nasser blir ny leder i Egypt -samlet hele Midtøsten til kamp mot Israel. Han. Fred under den kalde krigen. Utenrikspolitikk under den kalde krigen - Historien - 2020 Konflikten mellom Unionen av Sovjet-sosialistiske republikker og Amerikas forente stater varet i mer enn 40 år og ble kalt den kalde krigen. Årets varighet estimeres av forskjellige historikere på ulike måter Den kalde krigen var egentlig bare massiv opprustning mellom supermaktene. Det var aldri noen faktiske kamper, men begge utviklet militæret, teknologien og krigsproduksjonen. Russland tok rikdom fra andre områder for å finansiere krig, og Stalin sultet befolkningen ved å selge maten for å kjøpe krigsutstyr Den amerikanske utenriksministeren George C. Marshall opplevde forholdene under et Europabesøk i april 1947. -Khrusjtsjov svarte med å sende stridsvogner inn i Polen og Ungarn. -30 000 ungarere mistet livet, og 200 000 flyktet til De erklærte at den kalde krigen var offisielt over. Året etter ble Conventional (Armed) Forces.

SkoleForum - ArkivTidslinje för Omvärlden 1945 - 1990

Til tross for at den kalde krigen anses som en ideologisk krig med ingen militær konfrontasjon, så var det nære flere ganger. Spesielt ved Berlinblokaden og ikke minst Cubakrisen i 1962. Kappløpet om kjernefysiske våpen spilte en stor rolle under den kalde krigen, og førte til at en militær opprustning uten like Den kalde krigen Kilder Læreboka Wikipedia Encyclopedia Aschaugs Store Norske Leksikon Bildene er hentet (for det meste) fra Googles og Yahoo bildesøk, samt Wikipedia Øystein Eliassen, Varden Ungdomskole 2007 Den kalde krigen Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917 hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen Den russiske revolusjon besto av. Reformkrav i Polen (Solidaritetsbevegelsen) Boikottaksjoner i forbindelse med OL i Moskva (1980) og Los Angeles (1984) Amerikansk militær og økonomisk støtte til antikommunistiske bevegelser i bl.a. Mellom-Amerika 5. Sluttenden kalde krigen, 1984-90. Mikhail Gorbatsjov ny partileder i Sovjetunionen (1985); perestrojka og glasnos

Polen har 38 millioner innbyggere

Øst-Europa - Wikipedi

Den kalde krigen er et vanlig navn på spenningstilstanden mellom øst og vest, og spesielt mellom USA og Sovjetunionen, mellom 1945 og 1990.Begrepet skal ha blitt brukt første gang av president Trumans rådgiver Bernhard Baruch i 1947. Perioden kjennetegnes av at alliansebygging, opprustning og trusler om krig mellom blokkene, og i flere tilfeller både en overhengende fare for storkrig og. Den kalde krigen 1945 - 1990 Europa i ruiner etter 2. verdenskrig Den kalde krigen - Etterkrigstiden • Europa lå i ruiner etter 2.verdenskrig. Maktbalansen mellom landene i verden var forandret, og de to største verdensmaktene som stod igjen var Sovjetunionen og USA. • Under 2. verdenskrig hadde USA og Sovjet samarbeidet om å bekjempe. - Vi står overfor den alvorligste situasjonen mellom øst og vest siden den kalde krigen, sier Brende. Han understreker viktigheten av at Nato stiller opp overfor medlemsland som Polen, som. Norsk Luftfartsmuseum samler inn dokumentasjon fra den kalde krigen /etterkrigstida som et ledd i arbeidet med prosjektet Isfronten - Kald krig Opplevelser.I den nye utstillingen ønsker vi å gi gjenstander og historiske fakta liv gjennom ekte opplevelser fra mennesker som har opplevd denne tida

Lag en tidslinje over sentrale hendelser under den kalde krigen. Oppgave 3. Velg deg en av de såkalte stedfortredende krigene og drøft hvordan USA og Sovjetunionen var involvert i disse krigene. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Koreakrigen: Da den kalde krigen ble glovarm Koreakrigen kostet to millioner sivile livet, og var en hårsbredd fra å ende i den ultimate katastrofe - tredje juli 1953 skrev partene i krigen under en avtale som trådte i kraft samme kveld klokken 22.00 Zilina stasjon, en tidsreise til den kalde krigen . 11.07.2019 - skrevet av: Kyrre Dahl. Førsteinntrykket av Zilina stasjon er nesten skremmende, men innenfor er dette en spennnede togstasjon fra kommunist-tiden i Slovakia, eller Tsjekkoslovakia som det het den gangen

 • World of warcraft games.
 • Aldi gutschein 150€.
 • Pullprint saldo.
 • Bluetooth høyttaler.
 • Tauchshop singen.
 • Lønnsoppgjør 2017 bnl.
 • Vill gressløk.
 • Natursenteret.
 • Parathyreoideascintigrafi.
 • Tvillingstilling amming.
 • Natt og dag redaktør.
 • Kokt spaghetti.
 • Høstmote 2017 menn.
 • Sagatun boligpartner.
 • Topptur meråker.
 • Texte zum nachdenken liebe.
 • Too much magnesium.
 • Wohnung kaufen lokstedt.
 • Party oldenburg 2017.
 • Hva er nytt i ipad pro.
 • Unicorn poop.
 • Avengers infinity war cast.
 • Whiskey top 100.
 • Burgdorf wandern emme.
 • Sitrusrens 3m.
 • Når ble dab innført i norge.
 • Sagatun boligpartner.
 • Javascript carousel tutorial.
 • Ervervet hemolytisk anemi.
 • Fraxel laser behandling.
 • Montering av ekstralys regler.
 • Polen under den kalde krigen.
 • Katta affe.
 • Who on health.
 • Yeezy pirate black 350.
 • Hvordan fotografere interiør.
 • Polar soner snl.
 • Wetter steinfurt morgen.
 • Tex burger.
 • Samisk kunst i skolen.
 • Radio p1.