Home

Platon filosofi

Platon (gresk: Πλάτων, Plátōn; født ca. 428 f.Kr., død ca. 348 f.Kr.) var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger.Han var elev av Sokrates og grunnleggeren av Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den vestlige verden.Sammen med sin mentor Sokrates og sin student Aristoteles. Platon hørte til en av Athens elitefamilier, med stolt historie og politisk makt. Møtet med Sokrates, som han fulgte som en disippel, skal ha ført til en radikal omvendelse av Platons livsplaner.Athenernes henrettelse av Sokrates må ha hatt enorm påvirkning på den unge Platons syn på filosofi, politikk og forholdet mellom de to Platon fikk betydning for kjærlighet. Platon betraktet den åndelige kjærligheten, fri for erotisk begjær, som følelsens ypperste form. Begrepet platonisk kjærlighet beskrev i middelalderen hengivenhet overfor Gud, men brukes i våre dager om vennskapelige forhold som ikke innebærer seksuell lyst

Platon - Wikipedi

 1. Platons Filosofi. Siden Platon skrev ned dialoger og ikke tekster eller noe lignende er det vanskelig og finne ut hvordan han selv tekte, altså hvordan filosofien hans var. Men det han sier/har skrevet ned gir fortsatt mening. Platon var en stor motstander av sofistenes syn på filosofi
 2. Hva Platon sa: «Vårt virkelige jeg, som vi kaller den udødelige sjel, drar [ved døden] til gudene der nede for å bli stilt til regnskap . . . en trøstende tanke for den gode, men skremmende for den onde.» - Platon - Samlede verker, bind VIII. Hva Bibelen sier: Sjelen er selve mennesket eller livet til et menneske
 3. Filosofi er det viktigste av alle fag. Hvert menneske står hver dag overfor et utall situasjoner hvor det må velge, men skal det kunne treffe slike valg, må det ha et fundament for sitt valg. Det grunnlag som det enkelte menneske velger ut ifra, utgjør dets filosofiske oppfatninger

Filosofi betyr egentlig kjærlighet til visdom. Betegnelsen stammer fra antikkens greske filosofer og omfattet opprinnelig ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og dens prosesser samt å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel. Platon er en av de mest betydningsfulle filosofer i historien. I år 387 f.Kr. grunnla han en filosofiskole i Athen. Den fikk navnet Akademiet etter en lund viet den greske sagnhelten Akademos Platon: Hulelignelsen . Platon (427-347 f.Kr.) levde i Aten og skrev tekster som til denne dag har vært grunnlaget for Vestens filosofi. Han var elev av Sokrates, en omvandrende lærer som gjennom diskusjoner stilte samtalepartnerne ubehagelige spørsmål om livet og samfunnet Platon har en viktig rolle i vår kultur. Han blir også rangert høyt blant andre filosofer. På mange måter har Platon også lagt et grunnlag for hva filosofi skal handle om. Den platonske filosofi har også blitt en del av vår kultur og vår måte å tenke på. Platons idélære. Platon mente at det var noe som var fast og uforanderlig Platon (~ 425-348 f.Kr.) og Aristoteles (384-322 f.Kr.) er uten tvil de to mest innflytelsesrike greske filosofer i utviklingen av vestlige eurasiske sivilisasjonene, men blant sine forskjeller var en som påvirket måten kvinner blir behandlet selv i dag

Platon - Store norske leksiko

 1. Platon (ca. 428-346 f.Kr.) er en av de viktigste filosofene i Europas historie, og hans tanker har hatt stor innflytelse på filosofien og kristendommen. En nøkkel til flere sider av Platons filosofi er hans skille mellom en fysisk verden alle kan se, og en skjult verden som vi ikke direkte kan observere
 2. Som overalt ellers i Platons filosofi er også hans politiske filosofi preget av rasjonalisme. For at en stat skal være god, må den styres av fornuften. Akkurat som hodet styrer kroppen, må filosofene styre samfunnet. Hvert ledd i staten er preget av de samme evner og dyder som de tilsvarende delene hos mennesket
 3. Platon skiller mellom en sanseverden og en ideverden (tankeverden) i sin filosofi. Idéverdenen er mer virkelig enn sanseverdenen ifølge Platon, og for å få innblikk i idéverdenen må vi bruke fornuften. Les Platons egen forklaring på hulelignelsen under. Hva er det de ulike delene av hulelignelsen symboliserer ifølge Platon

Antikkens greske filosofi oppsto på 500-tallet f.Kr. og fortsatte gjennom den hellenistiske perioden hvor antikkens Hellas ble underlagt Romerriket ved erobring. Filosofien i Hellas oppholdt seg med en rekke emner, inkludert politisk filosofi, etikk, metafysikk, ontologi, logikk, biologi, retorikk og estetikk.. Mange av dagens filosofer hevder at gresk filosofi har påvirket mye eller det. Platon ser for seg tre klasser: vokterne (de øverste lederne), hjelperne (skal sørge for lov og orden og statens sikkerhet) og næringsdrivende (skal sørge for å produsere det samfunnet trenger). Dersom hver klasse gjør sine oppgaver slik de skal, vil staten være harmonisk. I dette utdraget snakker Platons talerør, Sokrates, med Glaukon Dette essayet er en søkeprosess etter sannhet, sannheten om veien til sannhet i mitt liv og sannhet i Platons filosofi om sannhet. Konklusjonen er at jeg ikke kan vite, men jeg bør tro at sannhet finnes. Om jeg ikke tror at slik sannhet finnes, hvorfor skal jeg da lete? Grunnleggende tror jeg at Platon i moden alder var av samme tro Platon var en motstander av fosistenes syn på filosofi (sammen med bl.a. Sokrates og Aristoteles)da han mente i motsetning til dem at det fantes allmenngyldige etisk-politiske normer. Platon brukte nemlig sin lære om det gode som idé, dette skulle nemlig sees på som et prinsipielt forsvar for en objektiv etikk

Filosofi er den disiplin ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål: Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn? Studiet vil gi deg kunnskap av hva sentrale tenkere i vår intellektuelle historie, som Platon, Hume og Kant, har ment om disse spørsmålene Hans filosofi var en praktisk søken etter det som i seg selv er sant, godt og riktig, Platon Er en av de mest betydningsfulle filosofer i historien Platon (født ca. 428 fvt., død ca. 348 fvt.) var en gresk filosof og er en av de mest betydningsfulle filosofene i historien. Platon var av adelig slekt og ble født og døde i Athen. Han kom tidlig under Sokrates' påvirkning. Forelesning om Platons politiske filosofi fra Yale. Med filosof mener imidlertid Platon noe annet enn en som har en universitets-utdannelse i filosofi. Utdannelsen til slike lederfilosofer tar lang tid. Opplæring må ikke være under tvang fordi den da ikke trenger inn i sinnet. I barneårene må utdannelsen være gledesfylt

Platon Lynkurs i den greske tenkerens filosofi

FILOSOFI Platon er en berømt gresk filosof, som av mange regnes for å være den vestlige filosofiens far. Mikael Karlsson har skrevet en kort presentasjon av denne tenkeren, som i dag ikke anses å være «politisk korrekt» av det venstreliberale etablissementet Platon var den förste västerländske filosof vars skrifter finns bevarade, och vi har skäl att tro de 27 böcker som man känner till utgör hela hans produktion. Idéläran. I centrum av Platons filosofi finns idéläran - en teori tydligt influerad av Pythagoras tanke att talen existerar i en abstrakt värld bortom vår egen

Filosofen Platons liv og tanker - Daria

Med nettstedet Filosofi i skolen ønsker Human-Etisk forbund å gi lærere verktøy til å undervise i etikk, humanisme og kristendom på en filosofisk måte. I første omgang leverer vi stoff basert på læreplanen i KRLE-faget på trinn 8-10. Les mer om os Platon oli nimittäin politiikasta vetäytyessään päätynyt yhteen hänen kuuluisimmista vakaumuksistaan: Valtiossa on joko filosofien tultava kuninkaiksi tai sitten niiden, joita me nyt sanomme kuninkaiksi ja hallitsijoiksi, on ryhdyttävä toden teolla ja vakavasti harrastamaan filosofiaa, niin että poliittinen valta ja filosofia sulautuvat yhteen (Valtio V 473d)

Platon - en gresk filosof Glimt fra gammel ti

Platons dialoger er tvetydige og uden svar. Platons dialogform bevirker, at vi aldrig rigtig ved, hvem Platon selv mener har ret. Derfor giver hans dialoger ingen orifter eller svar. Den flertydighed har måske været med til at bevare betydningen af hans skrifter gennem 2500 år, hvor opfattelsen af verden har ændret sig Filosofen Platon utviklet et filosofisk system som bidro til å legge fundamentet for den vestlige verdens filosofi og vitenskap. Han etablerte Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den vestlige verden. Filosofi betyr kjærlighet til visdom, og tar for seg grunnleggende tema i livet som etikk, mening, kunnskap og sannhet Platons samtidige Isokrates syntes at et studium som hverken hjalp oss til å tale eller handle, ikke burde kalles filosofi i det hele tatt. Moderne filosofi etterlater det alminnelige mennesket i.

Filosofi: en innføring - Filosofi

Platon hevdet at i tillegg til den virkelighet vi kan sanse omkring oss, finnes det en annen virkelighet. Denne andre virkeligheten er, selv om den ikke kan sanses, mer virkelig, mer fundamental og mer viktig enn den sansbare virkeligheten.---Platon delte verden inn i garder av virkeligheten og grader av kunnskap (Moum, Historie og Filosofi. Har en oppgave i Politisk Teori som lyder følgende; Drøft og ta stilling til hvordan henholdsvis Platon og Aristotles filosofi kan være relevant i dag. Forsøk å finne eksempler som kan illustrere sentrale poeng Lurte på om noen kunne sende meg i rett retning, og komme med noen eksempler

filosofi - Store norske leksiko

 1. Platon opfandt Atlantis. Riget lå på en ø i Atlanterhavet, berettede Platon. På øen levede borgerne det perfekte liv, indtil riget en dag sank i havet, lød beretningen. De fleste, som levede på Platons tid, vidste, at historien var fri fantasi, men senere historikere og eventyrere har siden ivrigt søgt efter det sunkne land
 2. Platon skulle senare i livet grunda Platons akademi, som tillsammans med den av Aristoteles grundade Lyceum skulle få stort inflytande på dåtidens vetenskap och filosofi. Platons tankar och idéer skulle ge upphov till platonismen, som är en av huvudriktningarna inom den västerländska filosofin
 3. Filosofi og etikk Oppgaver 5. trinn; Oppgaver 6. trinn; Om verket; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete
 4. filosofi.no - Aristoteles; H.I. Blystad (lektor) - Aristoteles. folk.uio.no - Aristoteles; Marie Stokke - Biografi om Aristoteles; zoja-sperstad.net - Aristoteles' etikk; Gyldendal - Aristoteles' liv og lære; ARISTOTELES (INTERAKTIVE OPPGAVER) Gyldendal Vivo 5-7 - Etikk og filosofi. Oppg. 3; Gyldendal Vivo 5-7 - Etikk og filosofi. Oppg.
 5. I Platons og de store greske tenkeres filosofi samles alle filosofiske problemstillinger som er blitt berørt av senere filosofer opp gjennom historien. De største av dem er Platon og Aristoteles. Platons filosofi (og kristendommen) har mer enn noen annen virket formende på vår vestlige sivilisasjon

Platon - Siterte sitate

 1. Platon kendes både som den primære kilde til vor viden om Sokrates, men også for sin egen filosofi. Det kan imidlertid være vanskeligt at skelne helt mellem Sokrates og Platons tanker, idet Sokrates kun kendes gennem Platons overleveringer og derfor nok er en smule platonisk farvede
 2. Her har du en oppgave i Historie og filosofi 1 omhandlende de tre store filosofene i antikken, nemlig Sokrates, Aristoteles og Platon. Nærmere bestemt finner du her en sammenligning og drøfting av Sokrates, Aristoteles og Platons syn på menneskets lykke og menneskets mulighet til å tilegne seg sann kunnskap om verden
 3. Sokrates, Platon og Aristoteles (s. 92 - 112) Begreper × Tøm søkefel
 4. 1 LA FILOSOFÍA DE PLATÓN 1. Vida. 2. Escritos. 3. Influencias filosóficas. 4. Su filosofía. 4.1. - El problema general y el origen de la Teoría de las Ideas
 5. Du vil lære om politisk tenkning og historie fra antikken og frem til i dag. Vi leser utdrag fra de viktigste tekstene i politisk filosofi, fra Platon til Burke og Marx, og diskuterer hvorvidt disse fremdeles er relevante

Platon: Hulelignelsen - Historie og filosofi

 1. Religion, filosofi og livssyn ; Platons dualisme Logg inn for å følge dette . Følgere 3. Platons dualisme. Av passionforrelaxing, 2. november 2017 i Religion, filosofi og livssyn. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. passionforrelaxing 36 passionforrelaxing 36 Medlemmer; 36 222.
 2. 1. Du må ikke miste troen på menneskeheten. Mennesket er et hav; hvis noen dråper er skitne, blir havet ikke skittent. Ahimsa er et konsept fra sanskrit og gir opphav til filosofien om ikke-vold og respekt for livet som er så karakteristisk for Gandhi.. På samme måte, hvis det var en ting som definerte ham, var det hans urokkelige håp i menneskeheten
 3. Sokrates, Platon og Aristoteles. Men også noen ikke-vestlige filosofer fra gammelt av, som Platon - Duration: 10:43. Filosofi för Gymnasiet 59,534 views. 10:43. PHILOSOPHY - Aristotle.
 4. I Platons dialog Parmenides samtalar Sokrates med Zenon (ca 495-455 f.Kr.) som var lärjunge till Parmenides (ca 515-450 f.Kr.). Detta är ett av Platons senare verk och det mest anmärkningsvärda är hur delar av idéläran kritiseras. Idéläran är central i Platons filosofi och därmed några inledande ord om denna
 5. Platons idelære går vel ute på at alt rundt oss er et resultat av våre egen ideer som er nedarvet i oss. At for eksempel en hund er en hund i den forstand av at vi faktisk har hatt hunden som idè. Er vel det totalt motsatte av hva vanlige folk vil mene der vi skaper oss ideer gjennom våre erfaringer
 6. Filosofi, kommer fra det greske ordet philosophia som betyr kjærlighet til visdom. Begrepet kommer fra antikkens greske filosofer, hvor de mest kjente filosofene er Socrates, Platon og Aristoles som levde i antikkens Hellas

Dette er noen av spørsmålene du vil få diskutere på linja Politikk og filosofi. Linjefag Du vil lære om politisk tenkning og historie fra antikken og frem til i dag. Vi leser utdrag fra de viktigste tekstene i politisk filosofi, fra Platon til Burke og Marx, og diskuterer hvorvidt disse fremdeles er relevante FILOSOFI. Kjønn og kjønnsroller . Platon var en svært innflytelsesrik gresk filosof. Han ble født i Athen, også kalt Egina, i ca. 427 f.kr, og døde seinere i 347 f. kr. Platon kom fra en velstående familie i Athen. Hans familie var også svært politisk aktiv

Aristoteles: Liv og levnet. Født i: Stagira i Hellas.. Studier: Filosofi ved Platons akademi i Aten.Selvstudier i zoologi, botanikk og andre former for naturvitenskap. Jobb: Filosof, naturvitenskapsmann, lærer og politisk tenker.. Mest kjente verker: Boken Politikken, om hvordan det er best å organisere en stat.. Sivilstatus: Gift og far til to eller tre barn Her er Platon selv, hans skrifter og hans filosofi sammenfattet i en kort og konsis tekst, basert på forskningstradisjonen om ham overlevert oss gjennom mange, mange århundrer. Dette er helt skikkelig. Men så har åpnet for kommentarer, der det er fagansvarlig for antikkens filosofi, Hallvard Fossheim, som fører ordet og svarer på spørsmål

Hva kjennetegner Platons idealstat? Hvilke tre statsformer beskriver Aristoteles som gode, og hvilke ulemper har de? Hva slags kvinnesyn hadde Aristoteles, og hvilke konsekvenser fikk det for ettertiden

Politisk filosofi Fra Platon til Hannah Arendt. Utviklingen av politisk filosofi fra Platon til Hannah Arendt. Dagens politiske debatter, det være seg om rettferdig krig, om demokrati, om forholdet mellom religion og stat, om rettigheter og om frihet, hviler på en lang, filosofisk tradisjon Med filosof mener imidlertid Platon noe annet enn en som har en universitets-utdannelse i filosofi. Sokrates var heller ikke fornøyd med filosofiopplæringen som ble drevet på hans tid. Se Republikken 497e. Ifølge Platon (Republikken 376b) er filosofi kjærligheten til læring og kjærligheten til visdom

Filosofi, fra gresk philosophia (φιλοσοφία), «kjærlighet til visdom», Sokrates' elev var idealisten Platon og dennes elev var Aristoteles, som forsvarte empirien mot idealismen. De tre regnes som oftest for vestens første store filosofer. Hellenismen og senantikken Platon. På Ramme Gård i Hvitsten syd for Oslo vil de to filosofene Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt lede barna inn i filosofiens verden. På programmet for kurset, som har tittelen Platon på taket, står den greske filosofen, den første og kanskje betydeligste av dem alle, ifølge arrangørene Filosofi og idéhistorie; Filosofi og idéhistorie. Filtrer utvalget. Filter Kategorier. Kommende bøker 101 Produkter Fra Platon til Diderot Arnfinn Bø-Rygg Trond Berg Eriksen. kr 519. Legg i handlekurv. hva er FUNDAMENTALISME 2. utgave Torkel Brekke. kr 249. Legg i.

Platons hulelignelse (eller simpelthen hulelignelsen) er måske den mest kendte blandt hans mange metaforer, lignelser og myter.Lignelsen findes omtalt i bog VII af Platons Staten, og den gengives måske bedst, sådan som Platon selv gjorde, nemlig ved at blive fortalt som en historie og derefter forklaret Jørgen Pedersen (f. 1971) er postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han har blant annet redigert Moderne politisk teori (2010) og Politisk filosofi. Fra Platon til Hannah Arendt (2013) og er medforfatter av Filosofi for samfunnsvitere (2. utg. 2014, med Kjersti Fjørtoft og Trygve Lavik) Jeg er Mag.art. i filosofi fra UiO (1988) og PhD i filosofi fra Princeton University (1996). Jeg har vært fast ansatt siden 1997, først som førsteamanuensis, fra 2007 som professor. Faglige interesser. Min forskningskompetanse ligger i antikkens filosofi, primært Platon og Aristoteles

Tesen for foredraget mitt er klar: Ethvert samfunn trenger filosofi. Men hva mener jeg med «filosofi»? Dette er et spørsmål som selv er filosofisk, og ulike filosofer har besvart det på svært forskjellige måter. I den omfattende tyske fyller artikkelen om filosofi mer enn tre hundre sider eller seks hundre spalter. Dette kan kanskje virke nedslående ved første øyekast, men vi kan. Platón [n. 1] (en griego antiguo: Πλάτων, Plátōn; Atenas [1] o Egina, [2] c. 427-347 a. C.) [3] [1] fue un filósofo griego seguidor de Sócrates [n. 2] y maestro de Aristóteles. [4] En 387 fundó la Academia de Atenas, [5] institución que continuaría a lo largo de más de novecientos años [n. 3] y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira a estudiar filosofía alrededor del. I denne boka tar han for seg løgnens filosofi og skriver om hvordan vi lyver både for oss selv og for andre, om løgnens rolle i politikken, om løgn og vennskap og hva det i bunn og grunn vil si å lyve. Ved hjelp av filosofer som Platon, Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant og Hannah Arendt,.

Tre viktige filosofer - Daria

Platon var student og tilhenger av Sokrates til 399, når den dømte Sokrates døde etter å ha drukket den foreskrevne kopp Hemlock. Det er gjennom Platon at vi er mest kjent med Sokrates filosofi fordi han skrev dialoger der læreren deltok, vanligvis stille ledende spørsmål - den sokratiske metoden Samlede verker. Bd. 4 (Innbundet) av forfatter Platon. Filosofi. Pris kr 349. Se flere bøker fra Platon Den hellige Platon (Plato) ble født rundt år 734 i Konstantinopel (nå Istanbul i Tyrkia). Han stammet fra en rik og ansett familie i Konstantinopel og vokste opp der. Da han var tretten år gammel, døde hans foreldre Sergius og Eufemia i en pest som rammet Konstantinopel Slik Platon langt på vei var Sokrates' elev, fikk Aristoteles sin filosofiske opplæring hos Platon. Det er derfor naturlig å lete etter både likheter og forskjeller mellom de to tenkerne. Når vi leser tekstene til Aristoteles, møtes vi av helt annen stil enn Platons litterære og lekne dialoger. Riktignok skrev også Aristoteles dialoger, men d

Video: Hva gjorde Platon og Aristoteles sier om kvinner

Religion og etikk - Platon - en innføring - NDL

Myten og Filosofien -om Platons gjenerindringslære og Bultmanns avmytologiseringsprosjekt - Da vil du at vi skal anta to slags eksisterende ting, det ene synlig, det annet usynlig? - Ja, la oss det, sa han. «Faidon» (Platon 2003:68) Det dikotomiske forholdet mellom filosofien og myten er fremtredende i den vestlige tradisjonen Platon . Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. Filosofi er den høyeste musikk. Kategori: Filosofi. Skriv fornærmelser i støv, men riss godhet i marmor. Kategori: Fornærmelse. Ingen lov eller forordning er mektigere enn forståelse. Kategori: Forståelse Filosofi må derfor legitimere sin virksomhet - ikke bare internt gjennom å vise til at det gjenstår flere ubesvarte spørsmål i Platon og Kants forfatterskap - filosofi må også legitimere seg eksternt ved å svare på de forventningene samfunnet har til oss som filosofer og det vi arbeider med Virkelighetsoppfatningen i kristendommen, buddhismen og Platons filosofi og sammenligning mellom de tre : (Katinka, Karianne og Karl) a) Kristendommen Verden og mennesket ble skapt av Gud i hans bilde, som har all makt. Menneskene er syndere. De tror på en høyere makt. Jesus. Hvis man tror og angrer på sine synder får man tilgivelse og blir. Plato's Parmenides -- the web of ideas (2010) Humanities and Hermeneutics, forelesningsmanus, 2009; Subjektets a priori og naturalismens metafysiske refleksjonsforbud, 2008; Mythos og logos: To fragmenter om antikkens filosofi(90s,2006) Platons Parmenides, (2007) Parmenides>, nok et forsøk (2007) Platons fadermord: Parmenides-dialogen (80 s.)

Aristoteles - Filosofi

VGSkole: Platon

The Offices of the Provost, the Dean of Humanities and Sciences, and the Dean of Research, Stanford University The SEP Library Fund: containing contributions from the National Endowment for the Humanities and the membership dues of academic and research libraries that have joined SEPIA. The John. I følge Platon var det den menneskelige fornuft, logos, som skulle ligge til grunn for innsikt. Aristoteles var ikke like kategorisk. Han syn var at også diktekunsten kunne gi oss innsikter, men at filosofien ga den høyeste formen for kunnskap. Begrepet filosofi. Begrepet filosofi kommer fra gresk filosofia - Både medisin og filosofi prøver å skape sitt eget rom. De ville ikke fornærme religionen og prestene som helbredet de syke eller spådde framtiden gjennom drømmer. En av de første filosofene som er opptatt av drømmer, er Demokrit (ca. 460-370 fvt.) Gorgias (Heftet) av forfatter Platon. Filosofi. Pris kr 249. Se flere bøker fra Platon

Religion og etikk - Platons hulelignelse - NDL

Platon (428 f.k-347 f.k) Sitater. The Republic. Astronomi tvinger sjelen til å se oppover og fører oss fra denne verden til en annen Demokrati overgår til despotisme Gresk filosof, og en av de mest kreative og betydningsfulle filosofer/tenkere av vestlig filosofi Platon i korthet: Födelseort: Aten, Grekland.. Studier: Studerade hos samtidens kända filosofer, bland andra den nära vännen Sokrates.. Jobb: Filosof, författare, privat-lärare och vägledare.. Mest kända verk: Staten (ca 380 f.Kr.) och Apo, också känd som Sokrates försvarstal (ca 400 f.Kr.).. Civilstånd: Ogift Platons Symposion. Symposion (Drikkegildet i Athen) er skrevet i ca. 385 f.Kr. Handlingen er lagt til år 416, og utspiller seg på en fest i anledning av at dikteren Agathon har vunnet årets tragediepris. Festdeltagerne blir enige om å oppheve drikketvangen og istedet underholde hverandre med taler til Eros' pris. Først ut.

Antikkens greske filosofi - Wikipedi

Filosofi Her finner du artikler og stoff knyttet til filosofidelen av lærestoffet. I kompetansemålene for faget heter det at eleven skal kunne «presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til i dag» og «gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid», samt «hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof» Kvinnedagen har blitt feiret siden 1909, men ble offisielt etablert som en merkedag av FN i 1975. I anledning kvinnedagen tirsdag 8. mars 2011 tenkte jeg at det er interessant for mange å vite på hvordan to av historiens mest innflytelsesrike filosofer så på kvinner. Jeg har derfor valgt å skrive om Platon og Aristoteles syn på kjønnsroller. Platon var Aristoteles læremester og begge. 2 FI1102 ELDRE FILOSOFI Platon: Faidon. * Stigen: Aristoteles - en innføring. (kursorisk) Aristoteles: Etikken, bok I, II, VI, VII og X 6-9. Tranøy: Filosofi og vitenskap i middelalderen (i Berg-Eriksen/Tranøy: Filosofi og vitenskap fra antikken til høymiddelalderen kap. 13-22). Hobbes: Leviathan, kap. 13-17. Hume: A Treatise of Human Nature.. Platons tilbakekomst Filosofi og humaniora Hva ville skjedd dersom Platon hadde dukket opp i vår tid? Hvordan ville samtalen forløpt med bærere av vår tids verdier - med makthavere og vanlige mennesker? Disse spørsmålene besvarer Zeljko Vukovic i denne romanen på en humoristisk, ironisk, satirisk måte

Historie og filosofi: Kildeoppgave: Platons State

Historie og filosofi. Oldtiden ; Antikken. Middelalderen Renessanse. Opplysningstiden. Filosofer. Renessansen . Renessansen er en tidsperiode fra 1350-tallet til 1600-tallet Årsakene er mange, til at renessansen oppsto. Den oppsto i nord-Italia på 1350. Antikkens filosofi (s. 85 - 89) Kildeoppgaver. Slaget ved Salamis. Aristoteles' Den nikomakiske etikk. Herodots Historie. Platons Staten. VIS ALLE. Platons hulelignelse. Xenofons Erindringer om Sokrates. Filvedlegg. Fordypning: Aristoteles og Platon om diktekunst og politikk 0 B Last ned Aristoteles hadde Platon som lærer, men utviklet egen filosofi. Han kritiserte Platons idélære fordi den ikke passet for det som var i forandring, f.eks. mennesket. Var helt fokusert på det materielle, altså ting, det som hadde substans. Substans er det som eksisterer selvstendig og som er lagd av stoff Read the latest magazines about Platon and discover magazines on Yumpu.co Platon og Den evige filosofi av Preben Lilhav heftet, 2016, Dansk, ISBN 9788790831400. Bogen udgør 2. og sidste del af den hidtil største samlede Platonfremstilling på dansk, Platon i hans udvikling. - 1. del udkom 2012 under titlen.

Platons filosofi. Man vil et langt stykke kunne leve sit eget liv, sit liv sammen med andre og sit samfundsmæssige liv ledet af skik og brug, af traditionen. Men i tider, hvor der sker ændringer i livsformen, og hvor man møder helt fremmede livsformer,. Filosofi (kjærleik til visdom, frå gresk philos og sophia) er det kritiske studiet av dei mest fundamentale spørsmåla menneskeslekta har vore i stand til å stille, til dømes innan tru, eksistens, etikk og moral. Logikk handlar om å konstruere gyldige argument, og spelar ei sentral rolle i filosofisk diskusjon Platon mente det er umulig å handle i mot bedre viten. Men Aristoteles på sin side anerkjenner konseptet viljessvakhet. Han mente man kan vite at man bør gjøre noe, men likevel la være å gjøre det. Fornuften kan ikke dra seg selv opp etter håret som Platon mente Dette er fordi følelsene ikke retter seg etter fornuften av natur, og det er derfor vi ikke er dydige av natur

Kunsten å bli menneske : en søken etter veien til Platons

Menon (Innbundet) av forfatter Platon. Filosofi. Pris kr 166 (spar kr 23). Se flere bøker fra Platon Gjestebodet (Heftet) av forfatter Platon. Filosofi. Pris kr 249. Se flere bøker fra Platon

Platon - Greske antikken - Google Site

Filosofi Universitetet i Berge

 • Cardiff castle.
 • Hvordan få bedre karisma.
 • Mentaliseringsevne autisme.
 • Riddlers rache letzte prüfung.
 • What is a green card.
 • Proshop demo.
 • Npm login.
 • Anders immobilien.
 • Nordmenns reisevaner statistikk.
 • Malmfuru terrassebord.
 • Meyer werft online bewerbung.
 • Nachmieter gesucht berlin 4 zimmer.
 • Gamle rikshospitalet pilestredet.
 • Tango frisør mosseporten.
 • Tbc druid weapons.
 • Lira til nok.
 • Sri lanka blogg.
 • Suknie ślubne katowice.
 • Arif salum zanzibar.
 • Det forventede produktet.
 • Yay micro erfaringer.
 • Fotos zusammenfügen app iphone.
 • Tofu recept vegan.
 • Sphagnum palustre.
 • Ingi kirsebom.
 • Arrival anmeldelse.
 • Big horn sandvika.
 • Gefallene engel bibel.
 • Haribo produkter.
 • Børn og traumer.
 • Produksjonsselskap tv.
 • How to check specs windows.
 • Creme brulee brenner test.
 • Vallergan og barn.
 • Ac dc happy birthday.
 • Webcam camping piani di clodia.
 • Yamaha grizzly 550 problems.
 • Benedict cumberbatch instagram.
 • Rectus diastase symptomer.
 • Vegetarisk gratäng med fetaost.
 • Assassin's creed origins legendary dawn of the creed edition.