Home

Aksialstav

En aksialstav er et rett element som bare er belastet med en kraft i hver ende og disse kreftene virker i stavens lengderetning. Pga likevekt må kreftene være like store og motsatt rettet. Aksiallasten N regnes vanligvis som positiv i strekk og negativ i trykk Aksialstav F F σ En viss avstand fra lastangrepspunktet kan spenningen antas konstant. Saint-Venants prinsipp: Forskjellen mellom effektene av to forskjellige men statisk ekvivalente laster blir ubetydelig ved en tilstrekkelig lang avstand fra lastens angrepspunkt Vi husker at et element som er leddet i hver ende og som kun er belastet i leddene blir en aksialstav, dvs. at elementet kun får trykk eller strekk; bøyemoment og skjærkraft er ikke mulig. Derfor er ledd viktig når vi skal konstruere et fagverk Rod = Stav (aksialstav i dette tilfellet) Node = knutepunkt (et kuleledd der stavene møtes) Reaction force = reaksjonskraft også kjent som opplagerkraft. Kraft fra omgivelsene på rammeverket fra grensebetingelsene. Load = last (dette er den ytre kraften P som blir påført rammeverket

Normalspenninger. Figuren viser en fastholdt stav hvor det virker en strekkraft i den ene enden. Vi skjønner utfra likevektskravene at det virker en like stor og motsatt rettet kraft i enden hvor staven er fastholdt Kandidaten skal ha kunnskap om: - Sentrale mekaniske storleikar som kraft og moment. - Bakgrunnen for og bruk av likevektslikningane. - Statisk bestemte konstruksjonar: bjelker, rammer og fagverk. - Definisjon av spenning, tøyning. - Spenning for typiske lastar på idealiserte konstruksjonar som aksialstav, rør og kule

En aksialstav av messing med kvadratisk tverrsnitt 20 x 20 mm og lengde 6 meter belastes. med kraften 20 kN. E-modulen er 110 GPa. Beregn forlengelsen. 2 kN/m. 11,3 kN [m] A. 2 4 2. B. Figur oppgave 3. 150. 30. 30 150. A 4 1m. B. Figurer oppgave 5. 2 kN/m. Oppgave 5. En bjelke har tverrsnitt som vist på figuren. a) Beregn annet arealmoment for bjelketverrsnittet Grunnkurs i STAAD/Pro HIO/IU V ren 2001 Per Erik Thoresen EDR Innhold - Introduksjon - Presentasjon av STAAD/Pro - Presentasjon av STAAD/Pro, Modellering - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 4528de-NTk3 Elementtyper • STAAD/Pro skiller mellom tre hovedtyper: - Bjelker (member) - Plateelementer (element) - Volumelementer (element solid) • Spesielle bjelketyper - Truss (aksialstav) - Member tension (tar bare strekk) - Member Compression (Tar bare trykk) EDR 23

 1. 3 Side 3 av 13 Bøemomentet gir trkkspenninger (regnes negative) og strekkspenninger (regnes positive), og vanligvis er det de som blir dimensjonerende. Spenninger fra bøemomentet kalles bøespenninger. Spenningene fra normalkraften beregnes på samme måte som for en aksialstav. Disse adderes til bøespenningene
 2. TKT 4116. Mekanikk 1. h Δ=FL3/8EI b L L/2. Mmaks=FL/2 M. σmaks=3FL/bh2 σ. Oppgavesamling Dette heftet inneholder 54 oppgaver med løsning til bruk i emnet TKT4116 Mekanikk 1. Oppgavene er ordnet tematisk i omtrent samme rekkefølge som stoffet vil bli forelest. Sammen med oppgavene og eksemplene i lærebøkene gir de et bredt utvalg av problemstillinger for regnetrening og innøving av pensum
 3. 2) Man gjør dette ved å opprette elementer (et bjelkestykke eller en aksialstav). Et. element starter og slutter i noder. Elementer og noder har nummer. 3) Når to elementer deler en node, er de i utgangspunktet stivt koblet 1 . Skal det være. ledd, må det legges inn led
 4. En aksialstav er den enkleste konstruksjonsdelen vi kan tenke oss. Den har en bjelke/stavakse som en vanlig bjelke. La oss fremdeles kalle denne for z-aksen. I en aksialstav så har vi bare spenninger i akseretningen. Vi tillater også kun konstant fordeling av denne spenningen, σzz . Det er altså ingen bøying eller skjærkraft i en aksialstav
 5. Grunnkurs i STAAD/Pro HIO/IU Våren 2001 Per Erik Thoresen ED
 6. Obligatoriske oppgaver - MEK2500 - Høst 2015

Fasthetslære - Meccanica - Ui

PPT - Grunnkurs i STAAD/Pro PowerPoint presentation free

MEK2500 - likevektslære (statikk

 1. Pres staadpro - fr.slideshare.ne
 2. EO
 3. No results found
MECCANICA, statikk og fasthetslære for ingeniører

Search options

 1. Upload video
 2. Go live
 3. YouTube TV
 4. YouTube Music
 5. YouTube Kids
 6. Creator Academy
 7. YouTube for Artists

Keyboard shortcuts

 1. Playback
 2. General
 3. Subtitles and closed captions
PPT - Introduksjon til strukturelle beregninger med Ansys
 • Været i cape town.
 • Grønne planter som trenger lite lys.
 • Dermapen hamar.
 • Sonic boom tunnelknall.
 • Emirates düsseldorf check in.
 • Unturned all cheat commands.
 • Airbus a320 100.
 • Sea life speyer bewertung.
 • Downhill roller ofterschwang preise.
 • Anatidaephobie.
 • Spanske kolonier i sør amerika.
 • Når brukes di.
 • Dumbledore schauspieler vergleich.
 • Elektriske symboler tegning.
 • Hur många ben finns det i en lax.
 • Lunkent vann grader.
 • Ac dc happy birthday.
 • Norsk filmstudio as.
 • Sportgeschäft gengenbach.
 • Wifi analyzer ios free.
 • Terror på elm street.
 • Samanda pahde.
 • West germany.
 • Gebrauchtwagen plattform italien.
 • Samsung pc suite windows 10.
 • Rey mysterio age.
 • How long did the vietnam war last.
 • Sammalt hvete fin.
 • Nye våpen første verdenskrig.
 • Fullkroppsprogram hjemme.
 • Berocca bipacksedel.
 • Webcam camping piani di clodia.
 • Preposisjoner barn.
 • Fullkroppsprogram hjemme.
 • Ballistisk trening.
 • Matlab plot columns.
 • Tv2 bergen.
 • Benedict cumberbatch instagram.
 • Uio fadderuke 2017.
 • Fritthengende ventilator med kullfilter.
 • Polar soner snl.