Home

Spise hare med harepest

Unngå smitte med harepest - NHI

Harepest, også kalt tularemi, er en bakteriesykdom som kan overføres fra dyr som hare, lemen og andre smågnagere, til mennesker. Les rådene om hvordan du kan forebygge smitte. Et av rådene for å unngå smitte med harepest, er å ikke spise snø Harepest er en zoonose, det vil si en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Hva er harepest? Harepest er en sykdom som kan overføres fra dyr til menneske. Både hare, mus, lemen, bever, flått og mygg kan overføre en bakterie til mennesker som gjør oss syke. Det finnes flere varianter av sykdommen, og ulike symptomer

Harepest - Lommelege

Jaktlag fikk harepest - Vilt og Varier

Minimal risiko for å få harepest fra ville blåbær

Han oppfordrer kjæledyreiere til, i den grad det er mulig, å unngå å la disse spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare. Harepest hos mennesker. Mennesker kan smittes av harepest og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker i Norge. Størst antall tilfeller ses i år med store smågnagerbestander Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Ta med vannflaske. Tida fra smittestoffet kommer inn i kroppen til sykdom utvikles (inkubasjonstiden), er oftest tre-fem dager Hare (Lepus timidus) er en dyreart i harefamilien.Den er i stor grad tilpasset nordlige eller høytliggende omgivelser og finnes fra Fennoskandia til østlige Sibir, i tillegg finnes det isolerte bestander i Alpene, Irland, Polen, Storbritannia og Hokkaido.Den har blitt innført på Shetland og Færøyene.. Utseende, utbredelse og levevi

HAREPEST: Harepest finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. Hare og smågnagere kan bli svært syke og dør vanligvis etter noe dager, hvis de blir smittet av harepest, ifølge. Haren er spesielt følsom og dør vanligvis av blodforgiftning få dager etter at den er smittet. Hunder kan smittes ved kontakt med hare eller ved å spise smågnagere. Vanligvis utvikler de en forbigående sjukdom. Det er som oftest i smågnagerår at det er høyest forekomst av harepest, og sjukdommen varierer fra år til år Ifølge Folkehelseinstituttet var det et rekordhøyt antall tilfeller med harepest, også kalt tularemi i Norge i 2019. Halvparten av smitten skjedde i Hedmark. Harepest-bakterien finner man hos gnagere som hare, mus og lemen, og kan overføres til mennesker gjennom støv forurenset av syke dyr eller deres avføring

Harepest påvist i Trøndelag - vetinst

Hunder som nettopp har spist eller vært i kontakt med smittede dyr kan overføre bakterien videre til mennesker. Det advares særlig mot å håndtere hare som er fanget av jakthund under los. Slike harer vil ofte være svekket, og en mulig årsak kan være harepest. Friske harer skal normalt ikke kunne innhentes av jakthunder. Se også Hare er en art i harefamilien. Den kalles også fjellhare eller nordhare. Haren har lange bakben, store øyne og lange ører, egenskaper som er gode å ha for å unnslippe rovdyr. Innpusting av støv med tularemibakterier kan gi lungebetennelse. Smittedosen er veldig lav, det vil si at det skal få bakterier til for å bli infisert. Helsepersonell bør være spesielt oppmerksom på muligheten for tularemi hos personer med de symptomer som er beskrevet over. Behandling av harepest. Harepest behandles med antibiotika Harepest (tularemi) behandles med antibiotika, skriver FHI. Flekkefjord kommune melder at det er funnet syke dyr i nærheten av Bringsvær leirskole (Vennesla kommune) og i Finsland (Songdalen) i Vest-Agder. - I år har vi påvist mange tilfeller av harepest, og det er grunn til å tro at det kan bli flere

Flere nye tilfeller av harepest - adressa

 1. Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr - spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. Både mennesker og hunder kan bli smittet, og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker
 2. Rådene er klare: - I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier vilthelseansvarlig Knut Madslien ved Veterinærinstituttet
 3. Harepest. Nå siste dagene har det skrevet en del om hunder, lemen og andre smågnagere med tanke på harepestsmitte/lemenpest og bendelorm. Det er ikke bare for hunden det er noe fare, men også for eieren (og andre), så det er greit å være oppmerksom. Med tanke på Amanda sin uflaks så får hun vel både pest og orm
 4. Vanligvis er det snakk om influensalignende symptomer, og harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika. Madslien oppfordrer kjæledyreiere til å forsøke å unngå å la kjæledyrene spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare

Harepest (tularemi) - helsenorge

 1. F tularensis kan også smitte gjennom direkte kontakt med syke gnagere, for eksempel hare. Dette har gitt sykdommen det folkelige navnet harepest. I Norge er indirekte smitte fra gnagere også beskrevet hos en veterinær etter hysterektomi av en katt ( 4 )
 2. Hare Harejakt er den eldste sportsjakten i Norge. Den foregår særlig i barskogområder og fjellterreng på Sørog Østlandet og Trøndelag, men også i Nord-Norge. En voksen hare kan veie fra to til seks kilo. Den er snøhvit om vinteren, gråbrun om sommeren. Hare regnes som en bra nybegynnerjakt og kan foregå både med og uten hund
 3. dre det er på en plass der mange ferdes (særlig barn) eller i hyttefelt, skriver FHI
 4. HAREPEST: Avføring fra gnagere kan i verste fall føre til at vedstabelen din blir en smittekilde til harepest. Foto: Samfoto/NTB Scanpix Vis mer. Berit B. (FHI) skriver i en pressemelding at de har observert en svak økning i antall sykdomstilfeller med harepest, og at det er meldt 12 tilfeller i august og september

Tularemi (harepest) er en alvorlig infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Francisella tularensis.Den kan ha utbrudd med års mellomrom. Tularemi rammer hovedsakelig ville dyr, særlig hare og smågnagere, særlig lemen og mus.Bakterien kan overføres til mennesker som zoonose ved direkte eller indirekte kontakt med døde gnagere, deres avføring eller av vann, forurenset av døde gnagere Det er ikke bare-bare å spise blåbær i skogen lenger, i alle fall ikke om man skal tro alt man leser. I noe som har vært en veldig bra bærsesong mange steder, har vi også kunnet lese om faren for å bli smittet av harepest om man spiser spesielt blåbær i skogen Harepest skyldes infektion med bakterien Franciscella tularensis. Harepest må ikke forveksles med haresyge (toxoplasmose), som er en sygdom, der skyldes parasitter. Harepest kaldes på fagsprog tularæmi. Ofte vil der være en forhistorie med kontakt med gnavere, flåtbid eller insektstik Mennesker kan smittes av harepest og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker i Norge, ifølge Veterinærinstituttet. - Størst antall tilfeller ses i år med store smågnagerbestander. Som hos hare ses de fleste tilfellene på ettersommeren og høsten, men det er også registrert tilfeller om vinteren, sier Madslien i pressemeldingen Synonymt med sommeren, er for mange å plukke bær og høste av naturens frukter, skriver Dagbladet.. Per Einar Granum, professor og tidligere leder ved Senter for mattrygghet advarer imidlertid folk mot å spise blåbær og tyttebær ute i skogen før man varmebehandler de først

Harepest - Hundehelse

 1. Harepest hos hund. Kjæledyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder som smittes av harepest får typisk feber og liten matlyst i noen dager. De blir vanligvis ikke alvorlig syke, og symptomene er som regel forbigående. Prøv å unngå å la hunder spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare. Harepest hos menneske
 2. Med høst og frost begynner hare å aktivt spise blåbærspirer, horsetail, grave en spesiell delikatesse fra bakken - rentrøffel. I kostholdet er det fliser av unge trær og busker, og med froststart, bytter harer til fast mat. Hare i gresset. Hvilke harer spiser om vintere
 3. dre det er på en plass der mange ferdes (særlig barn) eller i hyttefelt. Bør helst grave
 4. Tidligere spiste ikke norske bønder hare. Dette har blitt satt i sammenheng med at Bibelen regner haren som et urent dyr; jødiske matregler forbyr spising av hare. Muligens kan dette også sees i sammenheng med faren for proteinforgiftning. Det er nevnt at kjøttet er proteinrikt, og faktisk er dette en fare med harekjøtt
 5. Se opp for smitte fra harepest. Flere enn vanlig kan bli syke i år. Bare i sommer er det meldt om ti tilfeller av harepest hos mennesker. Dette er flere enn på samme tid de siste årene, ifølge Folkehelseinstituttet

Foring av hare? - Viltstell - Kammeret

 1. Harepest, tularemi, er en infeksjonssykdom som kan overføres fra harer og smågnagere til mennesker (zoonose) og som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Sykdommen forekommer endemisk over hele den nordlige halvdel av jordkloden.
 2. Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr - spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. Hos haren ser man at de beveger seg tregere enn normalt, men at de kan virke friske. Mennesker og.
 3. Vanligvis er det snakk om influensaliknende symptomer, og harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika. Madslien oppfordrer kjæledyreiere til å forsøke å unngå å la kjæledyrene spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare

Hunder kan bli smittet og bli syke gjennom å spise kjøtt fra syk hare eller lemen. Skjer gjerne i år med mye hare Oppland Arbeiderblad har vært i kontakt med rovviltkontakt Kjell Arvid Briskodden for regionen vår tidligere i uka, og Briskodden opplyste at han ikke kjente til harepest i Gjøvik-Land-Toten-området, men at harepest gjerne oppstår når populasjonen er høy Harene med harepest fungerer som et varsellys på at bakterien finnes i miljøet, forklarer Vikøren. - Påvisning av harepest hos hare er en god måte å fange opp at nå finnes bakterien i området og at folk må være ekstra oppmerksomme og forsiktige med drikkevannet fra usikrede vannkilder Som regel tar det tre til fem dager fra mennesker blir smittet til de blir syke. Vanligvis er det snakk om influensalignende symptomer, og harepest hos mennesker kan behandles effektivt med antibiotika. Madslien oppfordrer kjæledyreiere til å forsøke å unngå å la kjæledyrene spise eller snuse på døde smågnagere og eller hare

Harepest hos dyr - Dyr og fol

Det vil forebygge harepest- og annen sykdomssmitte fra drikkevann, særlig gjelder det drikkevann som hentes fra brønner og andre kilder i naturen. Råd og tiltak for å unngå smitte via drikkevann. Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig vann fra små vann, elver og bekker Hare og smågnagere kan bli svært syke og dør vanligvis etter noen dager, hvis de blir smittet av harepest. Mennesker kan smittes av harepest, og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker i Norge. - Vi tror det i liten grad smitter mellom mennesker. Kan smitte via spytt og aerosoler Høsten er normalt tiden for harepest (tularemi), og personer som ferdes i skog og mark, bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå sykdommen, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.. For å unngå smitte må en blant annet være forsiktig med å håndtere døde eller syke harer og smågnagere, unngå å drikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere og. Mistanke fra en beboer førte til at Malvik kommune sendte inn en død hare til undersøkelse hos Veterinærinstituttet. Prøvesvaret viste at haren hadde harepest (tularemi). Den døde haren ble funnet nær Bromsetåsen på Vikhammer i Malvik kommune, skriver Malvik kommune på sine nettsider. Kan smitte mennesker Harepest (tularemi) kan smitte til menneske, og det er smittefare [

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge - NRK Innlandet

Her kan man lese at en død hare ble funnet ved Setersgården i Budal. Veterinærinstituttet skriver at det er snakk om en ung hare, hannkjønn, på 1,2 kilo. Det ble funnet store mengder spyfluelarver i pelsen. Etter undersøkelse ble det påvist harepest Tularemi - harepest (Tularaemia) Viral hemoragisk feber (VHF) Bakterien kan overføres naturlig til mennesker via infiserte dyr (spesielt gnagere og hare), insekter eller flått, Etter direkte kontakt med infisert materiale, for eksempel syk hare eller gnager Harepest. Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag. I sørlige deler av Trøndelag er det korrekt å opptre som om det er harepest i alle kommuner. Finner man død hare i skogen er hovedregelen at man ikke skal røre det, med mindre det er på en plass der mange ferdes (særlig barn) eller i hyttefelt. Bør helst graves ned på stedet - Vær nøye med hygienen. Harepest kan smitte fra dyr til mennesker, og man må derfor være veldig forsiktig ved håndtering av syke og døde harer og smågnagere i området. Det bør heller ikke drikkes vann fra usikre vannkilder i området. - Hva bør man gjøre om man ser en død hare på tur Hva som er riktig, blir spekulasjoner, men dersom det er liten interesse for jakt ville vi kanskje ha opplevd mer hare. Det er nettopp i perioder med stor harebestand at harepest (tularemi) normalt dukker opp. Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) er harepest en infeksjon som finnes hos gnagere

Situasjonen med harepest er ganske fersk i Engerdal, og befolkningen vil bli orientert om dette. Vi legger det ut på Varden og på kommunens sine nettsider, så snart jeg har fått snakket med dem, sier han. Bunsen er mindre bekymret for befolkningen i Engerdal, da de er vant til å forholde seg til dette Harepest er en infeksjonssykdom. Som oftest overføres den fra dyr til mennesker gjennom vann (kilde: Helsenorge.no). Eliminerer harepestsmitte fra vannet. Det er bakterien Franciscella tularensis som gir harepest. Denne er 0,2-0,7 micron stor Mange hunder har jo ofte nærkontakt med gangere og haredyr. Spesielt jakthunder er vel utsatte her. Når vi er på hytta hender det titt og ofte at Fenris løper etter mus og lemen, samme når vi går her i fjellet hjemme. Det er ikke få ganger at han får tak i dem. Ofte spiser han dem også, og på den måten er han veldig eksponert for smitte Fjellkommunen Rendalen melder om funn av flere døde harer. Harene ingen synlige skader og tularemi/harepest kan være en mulig dødsårsak. Veterinærinstituttet er tilsendt en hare for analyse. Les også: 1,2 millioner griser døde i svinepestutbrudd i Kina Det er ingen grunn til panikk, m

Det har blitt påvist harepest på hare i Engerdal. Bakterien er smittsom og mennesker kan blant annet bli smittet ved kontakt med syke harer eller ved å drikke vann som er infisert av bakterien Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden × Tjenester. Barn og utdanning; Bolig, eiendom og kar Denne haren ble funnet i et fjellområde i Rennebu i august. Det er slått fast at haren som ble sendt til undersøkelse hadde harepest. Folk oppfordres nå til å være forsiktig med å drikke vann fra bekker og kulper i fjellet både i Oppdal og Rennebu

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge - fire mennesker

Slik unngår du å bli smittet av harepest - NR

 1. Rekordmange med harepest Når det er lemenår går antallet harepest-smittede opp. Foto: Scanpix Hittil i år er det meldt om 87 tilfeller av tularemi (harepest), flest i Sør-Trøndelag. Helsepersonell bør kjenne til symptomene. Kan du dem? I år er det lemenår. Det kan være.
 2. Sykdommen starter med feber, frysninger, hodepine og trøtthet. Forebygg harepest; Dekk til brønnen og tett alle åpninger hvor smådyr kan trenge inn i brønnen. Sjekk om det er døde dyr i brønnen. Kok vannet. Vask bæsj fra gnagere opp med en fuktet klut og beskytt hendene med hansker. Ikke fei opp gnagerbæsj med en kost
 3. Det finnes mange forestillinger og sagn om trollharer, og i Norge og Europa forøvrig var det en utbredt tro på at kvinner som i løpet av svangerskapet så en hare ville føde unger med hareskår. For øvrig nevner bibelen haren som et urent dyr, og noen steder i Norge var derfor ikke vanlig å spise hare i eldre tid
 4. Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr - spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. Hos haren ser man at de beveger seg tregere enn normalt, men at de kan virke friske

Harepest (tularemi) kan overføres fra dyr til mennesker, ofte via drikkevann. Harepest gir symptomer som feber, frysninger, hodepine og trøtthet. Tularemi (harepest) er en alvorlig infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Francisella tularensis. Tularemi forekommer primært hos ville dyr, spesielt hos hare og gnagere, og kalles også harepest Bakgrunn. Harepest.Lemenfeber.Lemenpest.Forårsakes av bakterien Francisella tularensis.Inkubasjonstid 1-21 døgn, vanligvis 3-5 døgn. Mennesker smittes av ville dyr og gnagere, som hare, lemen og mus, ved 1) direkte kontakt med eller bitt av smittet dyr (eventuelt via katt eller rovdyr som har bitt eller spist smittet dyr), 2) inhalasjon av støv med ekskrementer eller urin fra smittet. Mistanke om harepest - det er funnet noen døde harer i Rennebu Noen er sendt inn for prøvetaking og vi forventer svar på disse prøvene i neste uke

Harepest er en bakteriesykdom som hovedsakelig opptrer på viltlevende dyr. Hare og smågnagere er spesielt utsatt. Bakterien er svært smittsom. Smitte overføres gjennom direkte kontakt med syke eller døde dyr, gjennom konsum av vann eller kjøtt, via blodsugere som mygg og flått, mus/muselort eller innånding av bakterieholdig støv Det har blitt funnet flere døde harer i Budorområdet siste dagene. Etter all sannsynlighet skyldes dette harepest. Etter perioder med stor økning i harebestanden er dette en velkjent konsekvens. Pga. av flere henvendelser fra urolig HAREPEST: Flere harer på Veterinærinstituttet sier til VG at de har funnet ti tilfeller av harer som er smittet med harepest, da hun ble nærmest spist opp av ulv i Søre Trysil i dag Ekskrementer: Harens ekskrementer er sylinderrunde med en diameter på 1,5-2 cm. De er mørkebrun når de er ferske, men blir lysere etter hvert. Fargen og størrelsen på harens ekskrementer kan variere etter hva haren har spist. Haren bæsjer mye - i løpet av et døgn kan en voksen hare gi fra seg 300-600 perler (ekskrementer)

I år med mye lemen og mus i naturen, bør du være ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering av muselort og avføring fra andre smågnagere. Smågnagere kan overføre harepest (tularemi). Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker Harepest kan overføres til mennesker og gir sykdom, Mange hunder har nær kontakt med hare, Det hender også at de fanger og spiser lemen og på denne måten utsettes for bakterien. Symptomene hos hund med tularemi er høy feber, oppkast, dårlig matlyst,. Harepest, eller tularemi, er en dyresykdom som er 100 prosent dødelig for harer i løpet av to til fem dager etter at de er smittet. Sykdommen smitter også til mennesker. Enten via drikkevann eller kontakt med smittede dyr. - Det man ofte har sett er at mennesker smittes av sine kjæledyr som har snust eller slikket på døde gnagere med. Borger Fagperson Tularæmi (harepest) 04.12.2018. Basisoplysninger Definition1, 2. Tularæmi er en bakteriel zoonose infektion, som skyldes Francisella tularensis, en lille, aerob, gramnegativ stav; Diagnosen stilles ofte sent, hvilket både skyldes, at tularæmi er en meget sjælden sygdom i Skandinavien, og at sygdommen kan manifestere sig på mange forskellige måde

I områder med harepest bør man utøve forsiktighet ved bruk av vann i naturen og følge smitterådene til Folkehelseinstituttet. Folk må være ekstra forsiktige med drikkevannet fra bekker og andre usikrede vannkilder, og må koke vannet før drikking - I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt å følge rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet

I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, unngå å bli slikket av hunder som har vært i kontakt med selvdøde eller syke harer og smågnagere, samt følg rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og oppkommer, sier vilthelseansvarlig Knut Madslien ved Veterinærinstituttet i en pressemelding Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge - fire mennesker smittet i 2019. msn livsstil. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst Fikk harepest selv . Det var den erfarne jegeren Gilbert Kløften (79) som kom over den døde haren da han jaktet med hunden «Jacko». - Det ante meg hva som var på ferde da bikkja skygget banen. Den pleier å være ganske ivrig når den får ferten av en hare, sier Kløften, som også er mangeårig oppsynsmann i Østmarka Personvern og cookies. Avisa Valdres er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norg

I år med mye lemen og mus i naturen, bør du være ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering av muselort og avføring fra andre smågnagere. Smågnagere kan overføre harepest (tularemi).Det er påvist harepest i Hedmark og Oppland Om harepest Tularemi (også kalt harepest) er en zoonose forårsaket av bakterien Francisella tularensis. To biovarianter av bakterien er identifisert: Francisella tularensis subsp .Holarctica (type B) som forekommer i Europa, Asia og Nord-Amerika og Francisella tularensis subsp. Tularensis (type A) som forekommer i Nord-Amerika og gir alvorligere sykdomsbilde

Prøvene fastslår at det er harepest - Avisa Sør-Trøndela

DNT har vært i kontakt med seksjonssjef Ann Margreth Grøndal i Mattilsynet. Hun bekrefter at advarsler om funn av harepest, som ble sendt ut tidligere i juli, fortsatt gjelder. - I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, og man bør unngå å bli slikket i ansiktet av hunder som har vært i kontakt med døde eller syke harer og. I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster. Du bør unngå å bli slikket av hunder/katter som kan ha vært i kontakt med selvdøde syke harer og smågnagere. Følg også rådene til Folkehelseinstituttet om sikring av brønner og vann oppkommer Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hjå fleire harar i Innlandet. Det er p.t ikkje påvist harepest i Vang kommune, men mellom anna ved Fiskeløyse i Vestre Slidre kommune. Vang kommune vil difor tilrå at alle følgjer råda frå Fylkesmannen i Innlandet Den behandles med antibiotika, sier han. Døde dyr. Det er svært viktig at du ikke tar på døde eller syke harer, ekorn eller smågnagere som kan være smittet av harepest. Og ikke la hunder og katter som kan ha vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, slikke deg

Person med harepest døde. En person er død etter å ha blitt smittet av harepest. Når det er mye lemen og mus bør du være forsiktig med å drikke vann i naturen, mener Folkehelseinstituttet. (Arkivfoto: Bondebladet) Harepesten skal være en medvirkende årsak til dødsfallet, melder NRK. Fire personer. Mistanke fra en beboer førte til at Malvik kommune sendte inn en død hare til undersøkelse hos Veterinærinstituttet. Prøvesvaret viste at haren hadde harepest. Den døde haren ble funnet nær Bromsetåsen på Vikhammer i Malvik kommune Hvis du spiser egg regelmessig, vil håret ditt vokse raskere og med mer styrke enn noensinne. Matvarer vi ikke anbefaler Akkurat som at det finnes matvarer som kan stimulere hårvekst, er det andre som vi bør unngå hvis målet vårt er å ha et sunt, sterkt hår som du vil skal vokse raskere Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hos flere harer i Innlandet. Tularemi hos mennesker gir vanligvis et mildt sykdomsbilde som behandles med antibiotika

 • Brugte møbler sjælland.
 • Hva er orkla.
 • Hjem knappen virker ikke samsung.
 • Smart forfour electric.
 • Billig mat.
 • Zippo lighter aldersgrense.
 • Amalie skram hellemyrsfolket.
 • Ørner.
 • Degam leitlinie husten.
 • Ko lanta weather.
 • Hva er godt fett.
 • Kvinnedagen 2018 oslo tog.
 • Imperfekt aktiv latein.
 • Sørby utleie vestby.
 • Luft i magen baby 7 mnd.
 • Mosel radweg karte kostenlos.
 • Club number one saarbrücken.
 • Fiskesuppe blåskjell hellstrøm.
 • Veranstaltungen norden und umgebung.
 • Fee kostüm selber machen kinder.
 • Hva skal vi med skjønnlitteratur artikkel.
 • Removing log in password windows 10.
 • Atypisk parkinson symptomer.
 • Bertolt brecht steckbrief.
 • Altibox fmg pris.
 • Bitcoin algorithm.
 • Serpentine gallery.
 • Sener underarm.
 • Skiftenøkkel bahco.
 • Nrk super to gode naboer.
 • Schneidebrett ipad design.
 • Zombi hapı içenler.
 • Zirkonoxid radioaktiv.
 • Symptomer på rester etter abort.
 • 1 divisjon 1978.
 • Chad michael murray net worth.
 • Papirsklip kim larsen analyse.
 • Når kan man drikke alkohol etter operasjon.
 • Hvordan få bedre karisma.
 • Nissehus byggesett.
 • Tokyo city.