Home

Lønnsoppgjør 2022 bnl

2017-oppgjøret var et mellomoppgjør, hvor det vanligvis bare forhandles om lønn. LOs hovedkrav var å «sikre medlemmenes kjøpekraft». Det ble vedtatt å gjennomføre et moderat og samordnet oppgjør. Pensjon ble ikke tema i fjorårets oppgjør. Hele oppsummeringen: Tariffoppgjøret 2017 (PDF-format Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør Tarifforhandlinger for asfalt i havn Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening kom frem til en løsning for ny overenskomst asfaltarbeid og veivedlikehold for perioden 2020 - 2022 onsdag 7. oktober på ettermiddagen Ansvarlig advokat hos BNL: Bjarne Brunæs. Omfatter arbeidstakere innenfor byggeindustrien og byggevareutsalg. Dette gjelder blant annet trelast-, trehus-, trevare-, spon-, glassull-, gipsplate- og betongindustri og betongelementmontasje, lecaproduksjon, snekkeri, teglverk og annen byggevareindustri samt trelastutsalg og byggevarehus Årets lønnsoppgjør i boks. Publisert: 14.03.2017 20:53. Sist endret: 14.03.2017 22:28. LO og NHO er blitt enige om en ramme på 2,4 prosent i vårens lønnsoppgjør i privat sektor De siste 1,1 prosentene er det såkalte overhenget; lønnsoppgjør gitt i fjor med full virkning i år. - Vi har strukket oss langt, men vi endte på et resultat vi som fellesskap kan akseptere

Hva skjedde i lønnsoppgjøret 2017? - Arbeidslivet

Også Kvisvik har medlemmene sine i offentlig sektor og ser fram til et komplisert lønnsoppgjør. - Likelønn og lavlønn sammenfaller mer i privat sektor enn i offentlig. Skal vi klare en likelønnsutjevning i offentlig sektor, må vi utforme krav annerledes, sier Kvisvik Representantskapet hos både LO og YS har godkjent resultatet av årets lønnsoppgjør. Det betyr at oppgjøret er endelig, men vær oppmerksom på at minstelønnssatsene er ennå ikke regulert BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av BNLs 15 bransjeorganisasjoner Lønnsoppgjør, tariff; PBL og fagforeningene er enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent. Tilleggene fra 1.1.2020, som ble avtalt under mellomoppgjøret i 2019, gjør at ansatte i PBL-barnehagene kan forvente en reallønnsvekst på samme nivå som for ansatte i KS-området og frontfagene Nyhet, Lønnsoppgjør 01.10.2020 Busstreiken er over. Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den ene siden og NHO Transport på den andre siden ble på morgenkvisten enige om en revisjon av Bussbransjeavtalen

Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020 23.09.2020 Enighet om lønnsoppgjøret for elektrofagene - Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet

Lønn og tariff - Byggenæringens Landsforenin

 1. I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler, overenskomster og hovedavtaler. Finn din avtale og følg lønnsoppgjøret her
 2. LO- og YS-medlemmer får en lønnsvekst 2,50 kroner ekstra i timen. Lavtlønte får ytterligere 2 kroner i timen. Det ble klart etter mekling med NHO på overtid
 3. NHO antar forhandlingene starter 12. eller 13. mars, skriver BNL i en pressemelding fredag. Alle de om lag 200 avtalene NHO er part i skal reforhandles. NHO vet ennå ikke om alle avtalene skal forhandles hver for seg mellom landsforening og forbund, eller om det blir et såkalt samordnet oppgjør hvor alle avtalene forhandles under ett i regi av NHO og LO, heter det i meldingen
 4. Fellesforbundet og Norsk Industri har besluttet å utsette årets lønnsoppgjør i frontfaget. Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet
 5. Vår næring er kroppen og halen på denne krisen. Det spises av ordrereserver som fremtiden er tuftet på, og dette innebærer en enorm usikkerhet for bedriftene for høsten og det kommende år. Dette må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør, sier Bergh. Her er BNLs forhandlingsdelegasjon: Siri Bergh, BNL (forhandlingsleder
 6. Et tydelig flertall av LO Kommunes medlemmer som stemte har sagt ja til årets lønnsoppgjør i kommunene (KS). Samtididig var det et markant antall... Tariffoppgjør 19.10.2020 kl 12.5

Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2016 Årets lønnsoppgjør er i havn. Det ga 0 i generelt tillegg til ansatte med lokale forhandlinger Frontfagsmodellen. I Norge er det tradisjon for at lønnsveksten tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle. Frontfagsmodellen går derfor ut på at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatt virksomhet forhandler først Lønnsoppgjør 2019: Enighet mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har i dag avsluttet forhandlingene for byggfagene som følge av mellomoppgjøret

Ansvarlige lønnsoppgjør er norsk tradisjon 22.09.2020 Streik i Vy Buss 20.09.2020 Enighet med Akademikerne i A-delsforhandlingene 28.08.2020 Informasjonsmøte for Spektermedlemmene om tariffoppgjøret 2020 27.08.202 Hvorfor får du ikke 1,7 prosent mer i lønningsposen etter et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent? from Fagforbundet on Vimeo. Overhenget er - sagt på en annen måte - forskjellen mellom den gjennomsnittlige lønna di ifjor og lønna di i januar i år. Det er altså et tillegg du har fått i fjor, men først får full effekt i år I år er det et mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger. Forhandlingene pågikk frem til 14. mars, og omfatter alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS Utdanningsforbundet kom i dag til enighet med PBL i årets lønnsoppgjør. Avtalen gir økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø, og økonomisk er resultatet på linje med frontfaget. Flere nyheter. Finn din lønn i PBL. Lønnskalkulator for PBL-området 2020 Nyhet, Lønnsoppgjør. Publisert 04.03.2020. Ole Erik Almlid, NHOs administrerende direktør, sier norske bedrifter trenger å styrke konkurransekraften. Lønnsoppgjøret skal gjøre bedriftene i stand til å sikre og skape jobber, og lede an i en langvarig omstilling. Del denne siden: Facebook

Tariffavtaler - Byggenæringens Landsforenin

Lønnsoppgjør 2017. Av Line Orlund, 27.04.2017 Del på Facebook Del på Twitter. Send på epost. Skriv ut. Forhandlingene i Spekter (sykehusene) og KS (alle andre kommuner enn Oslo) er ferdig. Her er link til resultatet i Spekter (OUS og Lovisenberg). Det blir ikke B-dels forhandlinger Fire av ti NITO-medlemmer forventer minimum fire prosent i årets lønnsoppgjør. Etter flere moderate år er medlemmenes forventninger store. NITOs medlemmer vil ha betydelig økt kjøpekraft. Fjorårets lønnsøkning ble i stor grad spist opp av økte strømpriser LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 - Et solidarisk oppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier hun i en pressemelding TARIFF 2017: Alt du trenger å vite om lønnsoppgjøret i staten. Natt til 29. april ble partene enige i mellomoppgjøret i statlig sektor. Forskerforbundets forhandlingssjef Jorunn Solgaard gir deg detaljene fra årets oppgjør

Disse gruppene har fått lave sentrale lønnsoppgjør både i 2016 og 2017, så det er viktig at de fremmer krav ved forhandlingene om den lokale potten på 0,9 %, som det blir forhandlet om før 15. oktober 2017. (Se vedlegg 1.) Bakgrunnsinformasjon Naturviterne i KS-området hadde en svakere lønnsutvikling enn gjennomsnittet Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med Dette gir en lønnsvekst på 3,8 prosent. Noe av årsaken til den relativt høye veksten ligger i at det er to lønnsoppgjør som påvirker lønnsveksten fra september 2016 til september 2017. I tillegg har det vært en økning i både uregelmessige tillegg og bonusutbetalinger i perioden LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne kom natt til lørdag til enighet med staten under årets lønnsoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent, som sikrer en lønnsvekst som er i tråd med frontfaget - Jeg er glad for at vi har blitt enige om et lønnsoppgjør som trygger arbeidsplasser i en tid for omstilling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne kom natt til torsdag til enighet med staten under årets lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør i boks : Bygg

Enighet mellom LO og NHO i vårens lønnsoppgjør - NRK Norge

 1. Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør. Du kan også teste vår lønnskalkulator for ulike stillinger i ulike tariffområder, og lære mer om hvordan et tariffoppgjør fungerer
 2. Lønnsvekst i KS' tariffområde 2019. KS' tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent
 3. Saker om årets lønnsoppgjør. Nyheter. Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder.

2017 (37) 2016 (9) 2015 (9) 2014 (19) Bruk filter Uravstemning i staten. Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter i område 10 og 13 i årets lønnsoppgjør. Fortsatt gjenstår forhandlinger for område 12. Tariffområde: Spekter Lønnsoppgjøret Sentralt lønnsoppgjør. Enigheten med LO og YS går ut på at alle arbeidstakere i Hovedtariffavtalen kap. 4 får et generelt kronetillegg som varierer med stillingsgruppe og med ansiennitet. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2019, og framgår av vedlegg til protokoll, se lenke De med minste pensjonsnivå får litt mer: 2,87 prosent, minus 0,75. Andre tall: Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 93 634 til 96 883 kroner fra 1. mai 2018. Dette er en økning på 3 249.

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet Årets lønnsoppgjør for pensjonister. Hvert år reguleres pensjoner og pensjonspoeng slik at pensjonister skal opprettholde en viss kjøpekraft. Dette gjøres gjennom trygdeoppgjøret som finner sted hvert år i mai. Både pensjonspoeng og pensjonsutbetalinger beregnes med utgangspunkt i et såkalt «grunnbeløp» - ofte forkortet til «G» Les hele oppsummeringen av årets lønnsoppgjør (PDF-format) Les også: Sju streiker i 2016; Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom med sin foreløpige rapport om grunnlaget for lønnsoppgjøret i midten av februar. TBU anslo at årslønnsveksten for lønnstakere fra 2014 til 2015 samlet hadde vært på 2,8 prosent LO og NHO har i fellesskap satt en norm for alles lønnsvekst på 2,8 prosent i år. - Det er nesten ikke til å tro at normen virker så godt, sier LO

År 2017, den 04. April ble det holdt forhandlingsmøte mellom Fellesforbundet og BNL om innregulering av satser etter Fellesoverenskomsten for byggfag. Fra Fellesforbundet: Per Skau, Jan Ørnevik, Eddy Henningsen og Harald Braathen Fra Byggenæringens Landsforening Lønnsoppgjør i 2017 Som alltid i et mellomoppgjør ble forhandlingene i LO-NHO-området ført mellom LO og NHO sentralt, med basis i reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår. Forhandlingene startet opp 6. mars og den 14. mars kom partene fram til en forhandlingsløsning, med svarfrist 18. april Lønnsoppgjør for helsesekretærer på private legekontorer 2019. Lønnsoppgjør for helsesekretærer på private legekontorer 2019. Mange helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende leger, får automatisk lønnstillegg tilsvarende lønnsøkningen i kommunal sektor. Foto: Colourbox

Lønnsoppgjør 2017. Etter dagens fase 3 forhandlinger har vi kommet til enighet med arbeidsgiver. Vi har kommet frem til følgende resultat: Et generelt tillegg til alle på kr 12250,-For ansatte på OSL økes skifttillegg med 2,4%. For øvrige Avinor ansatte økes nattillegg med kr 3,20,- pr time Lønnsoppgjør privat 2019. Nyheter fra lønnsoppgjøret i privat sektor 2019. Tariffnytt 21.06.2019 Enighet i de sentrale forhandlingene med VIRKE-HUK. NITO og Akademikerforeningene i VIRKE-HUK gjennomførte sine sentrale forhandlinger den 20. juni

Tariffoppgjøret 2018 var et hovedoppgjør. FO-medlemmene tilhører mange tariffområder som ble forhandlet på ulike tidspunkt. På denne siden har vi samlet informasjon og resultatene fra oppgjøret Årets lønnsoppgjør er spesielt viktig fordi det er et såkalt hovedoppgjør. I 2015 var det et mellomoppgjør, der man hovedsakelig holder seg til lønn, mens det i et hovedoppgjør er åpent for å forhandle om både lønn, pensjon og andre arbeidsvilkår. Les også: LO samler seg i striden om pensjon. Ammunisjonen til ditt lønnsoppgjør

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg

 1. - Totalt sett peker forholdene i realøkonomien i retning av noe høyere lønnsvekst i 2018 enn i 2017, skriver LO og NHO. Norges Bank spådde i sin ferskeste prognose en årslønnsvekst på 2,9 prosent for 2018, og har signalisert en renteheving til høsten. - Norsk økonomi går bedre, og vi får nå vår andel av denne veksten
 2. Lønnsoppgjør 2019: Enighet på overtid Tretten timer etter meklingsfristen var gått ut ved midnatt ble det enighet mellom LO og NHO i årets lønnsoppgjør. Dermed blir ikke 12 000 av Fellesforbundets medlemmer tatt ut i streik
 3. Årets lønnsoppgjør er i havn: Alle får 50 øre - lavlønte får mer. NHO og LO ble i kveld enige om en løsning i årets lønnsoppgjør. Resultatet ble en ramme på 2,4 prosent, med sterk.
 4. Tirsdag 8. mars gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør i privat sektor. Tradisjonen tro er det Fellesforbundet fra arbeidstakersiden og Norsk Industri fra arbeidsgiversiden som er først ute. Senere følger andre forbund i privat sektor. I mai starter lønnsoppgjøret i offentlig sektor. Både i privat og offentlig sektor har problemstillinger knyttet til pensjon hatt en sentral [
 5. Mens reallønnsveksten de siste årene har vært på 2,6 prosent, mente Dørum at reallønnsveksten i 2015 bare ville bli på rundt én prosent (Stavanger Aftenblad nett 4.1.2015). NHO-direktør Kristin Skogen Lund fulgte opp på NHOs årskonferanse to dager senere og krevet et «ytterst moderat» lønnsoppgjør (NTB, 6.1.2015)
 6. Vel gjennomført lønnsoppgjør. Publisert: 27.03.2015 07:39. Årets mellomoppgjør må kunne sies å ha vært vel gjennomførte forhandlinger der begge parter synes å være godt fornøyde med resultatet. Flere nettledere Bruk av grønne maskiner må følges opp 29.10.202
 7. Tidligere var ansiennitet det viktigste kriteriet for å få lønnstillegg. I dag er de fleste bedrifter mer opptatt av egenskaper som ikke kan måles like enkelt. På disse sidene får du en oversikt over forskjellige måter å løse dette på

Lønnsoppgjøret er godkjent - Byggenæringens Landsforenin

 1. st gjaldt det «revolusjonen» i staten, som endte opp med en splittelse av hovedtariffavtalen. Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer her tariffåret 2016
 2. Lønnsoppgjør er en betegnelse på kollektive lønnsforhandlinger på nasjonalt nivå - enten det er snakk om et hovedoppgjør eller mellomoppgjør. Som regel er tariffoppgjør en mer presis betegnelse fordi et tariffoppgjør omhandler flere spørsmål enn bare lønn
 3. Trygdeoppgjøret 2017 Pressemelding • mai 15, 2017 10:15 CEST ForbundslederJan Davidsen leder landets største pensjonistorganisasjon, Pensjonistforbundet med 230 000 medlemmer
 4. i-strativt personell. Snittalder baser på eksamensår for samtlige ansatte i statistikken er redusert med 0,2 år fra 1.9.2017 til 1.9.2018. Arbeidstide
 5. Den 20. juni ble det gjennomført lønnsoppgjør mellom Delta og arbeidsgiverorganisasjonen KA. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. I disse er det som regel bare lønn det forhandles om. - Vi er fornøyde med resultatet utfra det som var forutsetningene for årets oppgjør, sier forhandlingsleder for Deltas medlemmer i KA-området og nestleder i Delta; Trond Ellefsen
 6. Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2018 (PDF) Teknologi, sysselsetting og kompetanse i varehandelen - 2019 (PDF) Innskuddspensjon i ulike næringer - 2019 (PDF
 7. I både privat og offentlig sektor var den totale lønnsrammen i lønnsoppgjørene 2017 på 2,4 %. Ny stillingsgruppe. I kommunal sektor har de sentrale parter også avtalt ny stillingsgruppe for fagarbeider med 1-årig fagskoleutdanning ut over fagbrev (alternativt 60 studiepoeng)

Byggenæringens Landsforening - BNL

Pensjonskattekalkulator 2017 Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017. Pensjonskattekalkulator 2016 Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016. Pensjonskattekalkulator 2015 Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015. Skatteberegning for lønnsmottakere 202 31.05.2013 Ble NSF og St.Olavs enige om årets lønnsoppgjør for NSFs medlemmer på St. Olavs Hospita

Tariff, lønn og personal PB

Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt>Lønnsoppgjør> Lønnsoppgjøret 2018 Lønnsoppgjøret 2018. Overenskomstrevisjonen 2018 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det har vært gjennomført forhandlinger både om tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg 14. mars 2017 20:34. Sist oppdatert 14. mars 2017. LO og NHO er blitt enige om en ramme på 2,4 prosent i vårens lønnsoppgjør i privat sektor. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner,. Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent - den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet / Lønnsoppgjøret 2017 / Enighet i lønnsoppgjøret også i Staten. Enighet i lønnsoppgjøret også i Staten. Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. - Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger,. Det er brudd i årets lønnsoppgjør. Det blir mekling i slutten av mars

Lønnsoppgjør 2017 parat Det er spørsmål rundt AFP-ordningen som er . Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. Det gis et tillegg på kroner til alle med prosent lønn eller mindre. PARAT KLAR FOR ÅRETS LØNNSOPPGJØR kvartal 2017 og 4. kvartal 2018 samt prosentvis endring for arbeidsforhold blant lønnstakere i ulike aldersgrupper. Figur 1 De vanligste yrkesgruppene blant lønnstakere i alderen 55 år eller eldre i 4. kvartal 2018 var akademiske yrker og salgs- og serviceyrker, som utgjorde henholdsvis 25,1 prosent og 20,4 prosent av alle arbeidsforholdene i denne aldersgruppen Om tariff- og lønnsoppgjør. Kontaktinfo ved tariffoppgjør. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør. Innrapportering av lønnsforhandlinger. Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure) Arbinns tariffsider. Dispensasjon fra streik. Nedkjøringsavtaler. Permittering grunnet streik Her finner du mal for permitteringsvarsel Bakgrunnen er et moderat lønnsoppgjør, og regelen som underregulerer pensjonene i forhold til lønnsmottakerne. Dermed anslår regjeringen at alderspensjonistene får 47 kroner mindre i måneden Internazionali BNL d'Italia 2017 var en tennisturnering, og del av ATP-touren 2017 og WTA-touren 2017 som fant sted i Roma i Italia fra 15. til 21. mai 2017.. Det ble konkurrert i singel og dobbel for menn og kvinner på gru

Lønnsoppgjøret - NH

Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no> Mellomoppgjøret 2017: Rammen er satt! Mellomoppgjøret 2017: Rammen er satt! Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter . Partene i frontfagsoppgjøret kom 14. mars til enighet i årets mellomoppgjør Etter dagens fase 3 forhandlinger har vi kommet til enighet med arbeidsgiver. Vi har kommet frem til følgende resultat: Et generelt tillegg til alle på kr 12250,- For ansatte på OSL økes skifttillegg med 2,4% For øvrige Avinor ansatte økes nattillegg med kr 3,20,- pr time. Vi har også fått en pott til utligning av noen forskjeller på kr 83200,- I lønnsoppgjøret kan vi konstantere at.

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering Andy Murray was the defending champion, but lost in the second round to Fabio Fognini.. Alexander Zverev won his first Masters 1000 title, defeating Novak Djokovic in the final, 6-4, 6-3. With the win, the German became the first player born in the 1990s to win an ATP Masters 1000 title Årets lønnsoppgjør er vedtatt - Vi må tilbake til 2002 for for å finne et lønnsoppgjør som gir like gode kronetillegg, både generelt og for lavlønte, innledet LO-lederen. Sekretariatet med sin leder: LO-leder Hans Christian Gabrielsen taler for LOs representantskap Siste nytt om lønnsoppgjøret ditt. Søk i tariffavtaler eller se oversikt over avtalene Fagforbundet er part i. Se mer he Lønnsglidning kalles også glidning. Dette er forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør og den som faktisk blir realisert (målt i ettertid).. Lønnsglidningen kan blant annet omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplassene, personlige tillegg, ansiennitetstillegg, økt fortjeneste på grunn av økt akkord eller økt bruk.

YS og YS-forbundene er om kort tid i gang med lønnsoppgjøret for 2017. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår er det aller viktigste YS jobber med Lønnsoppgjøret 2017 Juristforbundet forventer videre modernisering av lønnspolitikken i statlig sektor i årets oppgjør, og melder om positive signaler fra arbeidsgiversiden. - Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år

Tariffoppgjøret 2020 Arbeidsliv, jus og tarif

Lønnsutviklingen for Teknas medlemmer i 2017 er igjen stigende etter flere år med synkende vekst. Les hvordan medlemmer i privat, kommunal og statlig sektor opplever årets lønnsoppgjør. Studér tabellene, og sjekk om du tjener nok, i vår lønnskalkulator Årets lønnsoppgjør i FUS Trygge barnehager har blitt et bra oppgjør, som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Oppgjøret har fått en liknende profil som det vi fikk for de barnehageansatte i kommunene og PBL. Resultatet i årets lønnsoppgjør i FUS-barnehagene

Essendropsgate 3, Boks 5491 Majorstuen, 0305 Oslo Org.nr.: 987 179 384, 22 85 35 70, rif@rif.n KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde Lønnsoppgjør 2017 staten . By admin; on Nov 30, 2018; in Eksempel; Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det betyr at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet. Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. Medlemmene får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets Høyere lønnsvekst og flere i jobb er spådommen fra SSB de neste årene. «Straffen» er at du må betale 4 prosent rente på boliglånet i 2021 I perioden fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 økte avtalt lønn med 3,2 prosent. For de to foregående periodene, fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 og fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, økte avtalt lønn med henholdsvis 1,9 prosent og 2,5 prosent. Flere jobber i bygg og anleg

Protokoll mellomoppgjøret 2017 Enighetsprotokoll 2016. Wallboardoverenskomsten (50) Avtaleansvarlig: Sunniva Berntsen. Bedriftsintern avtale. Enighetsprotokoll 2020. Forhandlingskalender 2020. Her finner du en oversikt over forhandlingsdatoer for de ulike overenskomstene, samt datoer for når lokale forhandlinger kan starte Her finner du lønnskalkulator for blant annet lærere, lektorer og barnehagelærere i tariffområdene KS, Oslo kommune, PBL, staten og Norlandia Tekna har avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. I stat og kommune forhandler Tekna gjennom Akademikerne

Lønnsoppgjør Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom LKAB Malmtrafikk og NLF. 15. oktober 2020 14. oktober 2020 av admin@lokmann.no. desember 2017 (9) november 2017 (6) oktober 2017 (4) september 2017 (1) august 2017 (4) juli 2017 (4) juni 2017 (4) mai 2017 (4) april 2017 (7) mars 2017 (3 Lønnsoppgjør 2017 Kommune. Tuesday, 13 October 2020 Kommune; Nuuk kommune; Hamar kommune; Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med Lønnsoppgjør kommune 2019. Nyheter fra lønnsoppgjøret i KS 2019. Tariffnytt 10.12.2019 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet - SFS 2213 - forlenges uten endringer ut 2021. NITO reforhandlet 9. desember arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i KS sammen med Akademikerne

Årets lønnsoppgjør

For 2017 ble lønnsveksten av TBU anslått til 2,5 prosent. Nettavisen har tidligere skrevet ut fra tall fra Statistisk sentralbyrå at lønningene i fjor økte med 2,8 prosent ÅRLIG LØNNSOPPGJØR 2020 I KS-OMRÅDET Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Kort sammendrag: Rammen for årets lønnsoppgjør for kapittel 3 og 5 er 1,7 % 1. Hvis dere forhandler med datolønnsvekst, så betyr det 1,7 % fra 1. mai. 2. Hvis dere forhandler med årslønnsvekst, så betyr det 1,7 %, fratrukket e Lønnsoppgjør 2019 fagforbundet spekter Lønnsoppgjør 2017 fagforbundet 200* Fagarbeidere med 16 års ansiennitet - kr 5. 600 - Ny minstelønnssats kr 435. 000* Fagarbeider med 20 års ansiennitet - kr 2. 000* *Lønnstillegget er inkludert i minstelønnssatsene og gis for at alle skal komme opp på nytt minstelønnsnivå 23.10.2020 — Landets bussjåfører har nå stemt over resultatet i årets lønnsoppgjør på Bussbransjeavtalen. Forhandlingsresultatet ble godkjent med knappest mulig margin. Varsler plassfratredelse i godstransporte Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør Det kan bli storstreik for første gang på 18 år, med stans i kollektivtrafikken og tomme butikkhyller

Moderat lønnsoppgjør for sokkelansatte tirsdag 23. mai 2017. Industri Energi kom tirsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. - Det er skuffende at vi får enda et lønnsoppgjør med moderasjon for de sokkelansatte,. Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen kapittel 3 og 5 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene for ansatte i pr. 1.12.2017 og 1.12.2018 (identiske arbeidstakere) var (månedsfortjeneste): Kapittel Identiske personer Alle (3.4.1) Differans Lønnsoppgjøret 2019: Forventer kraftig lønnsvekst Dette sier fagforeningene og ekspertene om årets lønnsoppgjør. MER KJØPEKRAFT? Det kan bli tilfellet, om lønnsveksten blir på over 3 prosent i 2019 For informasjon fra tidligere års lønnsoppgjør, velg årstall. Lønnsoppgjøret 2020 - samlet oversikt (02.11.2020) Her finner du en oversikt over status for lønnsforhandlingene i de ulike tariffområdene der Forskerforbundet har medlemmer Hovedleder: Lønnsoppgjøret 2017 Vi må ha enda et moderat lønnsoppgjør Den står ikke fare ved enda et moderat lønnsoppgjør. Last ned appen vår. Del på facebook Følg på Instagram

Det sentrale lønnsoppgjøret i LO-NHO området er ferdig og ble godkjent i uravstemning 27.april. Nå er det tid for lokale lønnsforhandlinger. En viktig del av lønnsoppgjøret er gjennomføring av lokal Vi kommer med utfyllende informasjon om hva partene har blitt enige om i årets lønnsoppgjør. NITOs kontaktperson. Ta kontakt med NITOs advokat Beate Sire Dagslet, på sms 413 34 255 eller e-post , hvis du har spørsmål knyttet til lønnsoppgjøret i Oslo kommune

 • Cushing pferd homöopathie.
 • Uh 1b.
 • Mikrobølgeovn funksjon.
 • Wookieepedia darth plagueis.
 • Gaming laptop elkjøp.
 • Stapelverarbeitung bridge.
 • Haus kaufen heidenheim mittelfranken.
 • Unicorn poop.
 • I finnmark kryssord.
 • Wordpress ladda.
 • Babylon pizza sarpsborg.
 • Lustige sport videos zum totlachen.
 • Synlige blodårer brystet gravid.
 • Nye gardermoen video.
 • Stadt bamberg stellenangebote.
 • Pademelon.
 • Turngemeinde frankenthal.
 • Korktavle europris.
 • Central hotel leer.
 • The big bang theory season 11 episode 3.
 • Nabovarsel skjema.
 • Pin button pinterest chrome.
 • Ark survival ichty.
 • Air france customer service.
 • Breakdance schritte lernen.
 • Truseinnlegg utflod.
 • Brann los angeles.
 • Ebay kleinanzeigen rhede.
 • Bilder komprimieren windows fotogalerie.
 • Buchmesse leipzig öffnungszeiten.
 • Zeugen jehovas kritik.
 • Sonic boom tunnelknall.
 • Apostel jesus.
 • Glados deutsch.
 • Thon hotell åndalsnes.
 • Farc i dag.
 • Siemens hvitevarer kampanje.
 • Fefo kirkenes.
 • Kabeltrommel bergen.
 • Våg å være tolkning.
 • Brennkolben malvorlagen kostenlos.