Home

Detektorsløyfe

FAGUTTRYKK - kbt.n

 1. detektorsløyfe : Kabel eller kabler som forbinder brannalarmsentralen med detektorene og brannmelderne innenfor et geografisk, avgrenset område. Et brannalarmanlegg kan ha mange detektorsløyfer. De
 2. Detektorsløyfe til portautomatikk, med 6 meter omkrets og 10 meter tilkoblingskabel
 3. Detektorsløyfe Detektorer Detektorer Alarmsløyfe Alarmorganer Alarmorganer Alarmsender Alarmoverføring Fjernmelding om innbrudd og feilvarsling Alarm-mottaker Forbikobler Betjenings-enhet Sabotasjesløyfe Figur 5.3 Blokkskjema for innbruddsalarmanlegg for boliger. Figur 5.4 Magnetkontakt. Kontakte
 4. Måling av konvensjonell detektorsløyfe Måling av isolasjon mellom ledere. Ved måling må vi sjekke at det ikke er kortslutning, forbindelse mellom lederne. Ved måling må endemotstanden være fjernet. Denne målingen gir oss en høy ohm-verdi. Instrumentet viser åpen krets

Hva er en detektorsløyfe? Svar: 4.11 En branndetektor består av en sokkel og et detektorhode. Detektorsløyfa er koblet fra sentralapparatet til sokkelen på branndetektoren. Det er kontakter på detektorhodet som danner elektrisk forbindelse gjennom detektorsløyfa. Hvi Brannalarmanlegg er et anlegg med formål å oppdage og varsle om brann og røykutvikling. Et brannalarmanlegg består vanligvis av en sentral med detektorsløyfer for oppdagelse av brann/røyk, klokkekurser for varsling, releutganger for diverse alarmering/feilvarsling o.l. Sentralen er koplet til strømnettet og har et innebygget batteri for backup i tilfelle strømbrudd ICAS Programmering av nye kontrollenheter. Programmeringsnivå • Hvis du er i normal status, d.v.s. displayet på sentralen er mørkt, må du taste F 0 og servicekoden (6060).Displayet skal nå vise P. • Tast 1.Displayet vil nå vise 1. RC-11 RC-11 fjernkontroll • For å programmere ny fjernkontroll (RC- 11) til JA60 systemet holder du begg LoopA + + Detektorsløyfe A (+12V/+9V) (12V/9V velges m/jumper «500-IDx» On/Off) 12V: endemotstand 2k7 Ohm 9V: endemotstand 2k0 Ohm Sløyfespenning 12V: Max antall 500-IDx detektorer på sløyfe er 32. Sløyfespenning 9V: Maks 13 Chor-E detektorer per sløyfe. Sentralen øker ved alarm, sløyfespenningen til 12V, no Våre industrielle veibommer kan åpnes med en rekke ulike løsninger, for eksempel GSM, nøkkelbryter, fjernkontroll, detektorsløyfe mm. Veibomen kan leveres med trafikklys i bomarm for sikker passering. Veibommene leveres med bomhus i rustfritt stål, og bomarm i aluminium. Bommene leveres med bomarm fra 3,2m til 6,4m

Detektorsløyfe 6 + 10 meter - Monteringsdeler og tilbehør

Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 200 En detektorsløyfe er tilkoblet Utstyr for styring og indikering. For å unngå et dobbelt antall AutroSafe-paneler i forhold til systemer uten Dual Safety, er . Detektorsløyfe Alarmsløyfe Detektorer Detektorer Sentralapparat Akkumulator for sekundær strømforsyning Sabotasjesløyfe Alarmorganer Alarmorganer Hei, er det noen som vet kva ei balansert sløyfe er? Det kommer under emnet brannalarmanlegg. setter stor pris på hjelp

Brannsentral for en detektorsløyfe. Tilkobles 230V AC. Sentralen har 1 klokkekurs for fast eller pulserende alarm- og 2 styrekurser, hvorav én har 5 sekunders forsinkelse Belastning maks. 300 mA. Sentralen er godkjent og testet for dørlukkeanlegg iht. danske krav (DBI). Sentralen kan utstyres med batterienhet NS-10 og strømforsyningsenhet TR-10 (se tilbehør) detektorsløyfe på nynorsk. Vi har én oversettelse av detektorsløyfe i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.detektorsløyfe i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Utkoblingsenheten benyttes der det er ønskelig å lokalt koble ut en detektor eller en gruppe detektorer for en kortere tidsperiode. Enheten tilkobles Esser detektorsløyfe, annen driftspenning eller tilkobling er ikke nødvendig. Enheter som skal kobles ut, må være montert på samme detektorsløyfe som utkoblingsenheten og være adressert med stigende adressering Sirener kan drives fra detektorsløyfe, og betjeningspaneler kan adresseres for å oppnå seksjonert betjening. Inntil 9 kompakte betjeningspaneler kan tilknyttes - slik at hver sone kan ha egen betjening, samt ett panel for betjening av hele anlegget

Hvilestrøm, strøm til elektriske forsterkerelementer eller signalapparater i hviletilstand. Mange varslingssystemer og signalapparater er laget slik at de reagerer når strømmen brytes, istedenfor når strømmen koples inn. Dette gir økt sikkerhet fordi signalapparatet automatisk vil varsle ved ledningsbrudd eller kontaktfeil. Hvilestrøm brukes derfor blant annet i brannsignalapparater detektorsløyfe 32 Sløyfesirener per detektorsløyfe 40 Brannmannspaneler / informasjonspaneler / repeaterpaneler og mimicdrivere per brannalarmsentral 8 Serieporter 1 Ethernet 1 USB dataporter 2 Støttende språk 15 . Brannalarmsentral BS-200 Autronica Fire and Security AS | Tlf.

 1. Brannsentral Brannsentral for en detektorsløyfe. Tilkobles 230V AC. Sentralen har 1 klokkekurs for fast eller pulserende alarm- og 2 styrekurser, hvorav én har 5 sekunders forsinkelse Belastning maks. 300 mA. Sentralen er godkjent og testet for dørlukkeanlegg iht. danske krav (DBI). Sentralen kan utstyres med batterienhet NS-10, eller NS4000 og strømforsyningsenhet TR-10 Fronten har.
 2. Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge Tlf: +47 32 24 48 00 Honeywell Life Safety AS E-post: fire.safety@honeywell.com Bankgironr.: 6138.06.30140 Faks: +47 32 24 48 0
 3. ium, og med sprossefylling. Porten leveres med elektrisk drivmekanisme som tilpas.

Elektrofag - Måling på alarmanlegg - NDL

Standardversjonen er designet for innendørs bruk, beskyttelsesgrad IP42, der det trenges både akustisk og visuell varsling av alarmer. Alle sirener/indikatorer på samme detektorsløyfe synkroniseres, slik at sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.Det maksimale antall sirener/indikatorer pr. detektorsløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger I tillegg vil detektorsløyfe og spenning være overvåket for feil, noe som ikke er tilfelle med en relésokkel. Kortet har egen resetinngang (manuell eller auto), en reilutgang og reléutgang. Det er også to dioder på kortet for indikering av status (feil og alarm) 5.13 Figur 5.7 viser prinsippet for en optisk røykdetektor. Forklar kort virkemåten.. Av figuren ser vi at detektoren har et kammer hvor det er montert en lyskilde og et fotoelektrisk - element Detektorsløyfe som består av en kabel som føres fra sentralapparat til detektorer/meldere og tilbake. Den Kilde: Regler for automatiske brannalarmanlegg. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. 2007: SØKERESULTAT. dobbeltsløyfe . Tilbake til forrige side : Startsiden : Faguttrykk.

På hver detektorsløyfe kan det kobles opp til 99 detektorer og 99 moduler. Totalt kan sentralen kontrollere 512 adresser i følge den europeiske standarden EN,54. Dette antallet bør fordeles jevnt på de 8 detektorsløyfene. Den anbefalte kortslutnings-isolatoren er AX-9 1IS, og opp til 7 stk kan tilkobles en detektorsløyfe HB R763 - dokumenter for driftskontrakter elektro Kontaktperson for spørsmål og feilmeldinger : Gunnar Gjesdal (tlf. 916 48 498) eller Hasib Faiz (tlf.950 96 983 Detektorsløyfe Bom BL229 leveres standard med en detektorsløyfe under bommen. Den hindrer bommen i å gå ned hvis detektorsløyfen er belastet. Detektorsløyfen kan også brukes til å åpne bom. Driftssikker konstruksjon. Bommen er plassert på et fundament hvor alle ledninger trekkes igjennom

Brannalarmanlegg - Wikipedi

Har montert detektorsløyfe vad en bom. Den føler om det kommer noe av jern oppå. Den består av to-tre runder med PN nedgravd der det skal detekteres, og et rele som kobles på sløyfen. Utgangssignalet er en potensialfri kontakt. Jeg mener det står trafic på releet. Det er et 11pin rele som går på 230 volt Entreprisen som nylig har vært ute, omfatter flere oppgaver, blant annet skal det legges ned en ny detektorsløyfe foran tunnelåpningene. I hver ende av tunnelen er det en kuldeport. Disse ble satt opp for å kunne redusere omfanget av frostsikring i tunnelen. Løsningen har ikke vært noen stor suksess, portene blir påkjørt gang på gang brannalarmsentraler. Sirener kan drives fra detektorsløyfe. ES 801 egner seg utmerket for mindre installasjoner hvor det ikke kreves adresserbart anlegg. Adresserbare betjeningspaneler kan programmeres til å bare kontrollerer hendelser i bestemte soner. Dette gjør systemet svært hensiktsmessig i små bygårder / forretningslokaler

Maksimum 127 adresser på hver detektorsløyfe. Bilde Art. nummer Beskrivelse Inkluderer Tilleggsvalg 116-KIT-BS-420 Brannalarmsentral-kit Panelfront BSV-420 Skap UEA-400 Kraftforsyningsmodul BSS-310A Kommunikasjonsmodul BSL-310 Sløyfedrivermodul BSD-310 Sløyfedrivermodul H.P. BSD-31 Tilkobles detektorsløyfe på Delta DA Quad eller Delta DA Esser. Akustisk alarm er godkjent iht EN54-3; Optisk alarmorgan er å anse som en indikator. Den er ikke godkjent iht EN54-23. Artikkelnr. 802382 Optisk med summer 802383 O2T med flash 802384 O2T med summe Norsk-engelsk ordbok. detektorsløyfe. Interpretation Translatio Artikkelnr. 807xxx. Tilkobles detektorsløyfe på Delta DA Quad eller Delta DA Esser. Akustisk alarm er godkjent iht EN54-3; Kun 807214RR har optisk alarm godkjent iht EN54-23

Akkordtariff - landbasert virksomhet 01.05.2016 - Mellom EL og IT Forbundet og Norsk Teknologi Del 1 Generelle bestemmelser 105 Innledning 10 Listen er inndelt i 12 deler. Del 1 Generelle bestemmelser Del 2 - 9 Sterkstømslista Del 10 - 12 Svakstrømslista 15 Listens 12 deler er inndelt i grupper. Av gruppens tekst framkommer hvilke arbeidsoperasjoner denne dekker. Hver gruppe er inndelt i. Brannalarm, optisk og akustisk, skal ikke blokkeres av eksisterende brannalarm på en annen detektorsløyfe når den eksisterende alarm er kvittert. 2.12. Sentralutstyret skal, eventuelt med tilpasningsutstyr, kunne benyttes sammen med følgende detektortyper:-Maksimal temperaturdetektorer

En detektorsløyfe (nedgravd i veien) som automatisk aktiverer porten når et kjøretøy kjører over Betjening via mobiltelefon; Som standard leveres et automatikksett med en mobil fjernkontroll. Velg den rette automatikken I tillegg vil detektorsløyfe og spenning være overvåket for feil, noe som ikke er tilfelle med en relesokkel. Kortet har egen resetinngang (manuell eller auto), en reilutgang og releutgang. Det er også to dioder på kortet for indikering av status (feil og alarm). Mer info

Veibom LEVEL Maskinering A

Ma ksimum 127 detektorer/manuelle melder/elektroniske sirener/I/O-enheter på hver detektorsløyfe. Detektortilkobling Ved bruk a v BSD-310/ BSD-311 Innganger Ved bruk a v BSE-310 og BSE-320 Utga nger Ved bruk a v BSB-310 og BSJ-310 Kommunikasjon AutroNet (Ethernet-basert l okalnettverk). Adresserbar Sokkelsirene - BBR-110 AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS Hovedkontor: Trondheim Tlf: 73 58 25 00, Faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18, Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 0

Dobbel detektorsløyfe - Hjem Ly

LOT-1 sløyfedrevet utkoblingsenhet - HoneywellAutroSafe 4 paneler - Branndeteksjonssystemer - ProdukterBrannsentral ZLX10, en-sløyer - Alfa Brannvern

Hva er ei balansert sløyfe? - Skole og leksehjelp

Brannalarmanlegg er en permanent installasjon for oppdagelse og varsling av brann. Det består av. Konvensjonell betyr alminnelig, ordinær, som stemmer med vanlig oppfatning, skikk o Transcript Betjening av BSX-80 Betjening av BSX-80 0 Alarmklokkekurser utkoblet 1 Utkobling n Detektorsløyfe nr.n er utkoblet 0 Alarmklokkekurser innkoblet 2 Innkobling n Detektorsløyfe nr.n er innkoblet 3 Test A n Detektorsløyfe i visuell test modus Funksjon 4 Test B n Detektorsløyfe i akustisk test modus 5 Test stopp.

AutroSafe-moduler - Systemenheter til

BSX 10 Brannsentral - Honeywell - Honeywell Life Safet

LoopA + + Detektorsløyfe A (+12V) (12V velges m/jumper «500-IDx» On) 12V: endemotstand 2k7 Ohm Sløyfespenning 12V: Max antall 500-IDx detektorer på sløyfe er 32. Maks 10 stk tilkoplede sirener. LoopA - - Detektorsløyfe A (minus) LoopB + + Detektorsløyfe B (+12V) Som loop1 + LoopB - - Detektorsløyfe B (minus Eksamen Side 2 av 10 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varer i 4 timar. Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving, chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon med andre Sløyfeenheter per detektorsløyfe 127 Sløyfeenheter per avgreining på en detektorsløyfe 32 Sløyfesirener per detektorsløyfe 40 Brannmannspaneler / informasjonspaneler / repeaterpaneler og mimicdrivere per brannalarmsentral 8 Serieporter 1 Ethernet 1 USB dataporter 2 Støttede språk 15 Autroprime Brannalarmsentral BS-20 I tillegg vil detektorsløyfe og spenning være overvåket for feil, noe som ikke er tilfelle med en relesokkel. Kortet har egen resetinngang (manuell eller auto), en reilutgang og releutgang. Det er også to dioder på kortet for indikering av status (feil og alarm)

detektorsløyfe på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse

LOT-1 sløyfedrevet utkoblingsenhet - Honeywel

Skyveport - LEVEL Industri AS

Voice 801 - ELOTEC - Alarm og overvåkin

Veibom - LEVEL Områdesikring A

Maksimum 127 adresser på hver detektorsløyfe. Bilde. Art. nummer. Inkluderer. Tilleggsvalg. Brannalarmsentral-kit. Panelfront BSV-420 Skap UEA-400 Kraftforsyningsmodul BSS-310A. Inngang for detektorsløyfe: Maks ut spenning: 20VDC Strømbegrensing ut er 48mA Alarmtilstand: 470 Ohm Ende motstand: 10 K ohm Feil overvåkning: Brudd på kabel eller jordfeil. Utgang for ekstern sirene: Relee kontakt kan ha maks 8A ved 24VDC Mekaniske data: Dimensjoner: H=82mm, W=83mm, D=70m Det beregnes en transferfunksjon for en detektorsløyfe som ikke er påvirket av andre kabler. Denne sammenlignes med en transferfunksjon som beskriver signalet på den samme detektorsløyfa forårsaket av en nærliggende detektorsløyfe

hvilestrøm - Store norske leksiko

3. Det skal være en separat dataprosessor/logisk styreenhet (sløyfekort) for hver enkelt detektorsløyfe. Ved bortfall av hovedprosessor (når det er en enkelt) skal det fortsatt være mulig å få indikert hvilken sløyfe en eventuell alarm kommer fra. Kapittel IX. Aktive sikringstiltak mot brann §23 . Brannpumpesystem for hovedbrannledning. 1 Detektorsløyfe for ekstra utstyr 11. Startsperre 12. Nødstart 12. Tenning 13. Signalhorn 14. Lys/blinkere 15. Jord 16. Tilførselspenning 16. Sentrallås 17,22-25. Innstillinger 17. Koding av nøkler 18. Funksjonstest 19. Feilsøking 20-21. Tilkoplinger 22. Tekniske data 22. Mål 22. Koplingsskjema 2 Brannsentral for en detektorsløyfe. Tilkobles 230V AC. Sentralen har 1 klokkekurs for fast eller pulserende alarm- og 2 styrekurser, hvorav én har 5 sekunders forsinkelse Belastning maks. 300 mA. Sentralen er godkjent og testet for dørlukkeanlegg iht. danske krav (DBI) Punkt 6: Grønn: Detektorsløyfe. Tilkobling til GAC III inngang S1-S4: PIR-Detektor: Sort leder: GND (-) Rød leder: +12V (+) Grønn: S1, S2, S3 eller S4. Motstand som er montert i detektorer levert fra Sikom AS gjør at GAC III automatisk kjenner igjen hvilken type som kobles til. 10K = PIR . 12K = Brann. 15K = Vann. 18K = Magnet. 22K = Gas Eltek honeywell. Honeywell Eltek brannalarm. Et brannalarmsystem skal beskytte liv og verdier når en brann oppstår. Da er det viktig med tidlig varsling, samt sikre at uønskede alarmer ikke oppstår i systemet

105325 46000000. 105326 46100000. 105327 46101500. 105328 46101501. 105329 46101502. 105330 46101503. 105331 46101504. 105332 46101505. 133025 46101506. 105333. Koblingsskjema Stift 14-polet kontakt (sort) 17-polet kontakt (rød) 22-polet kontakt (grønn) 3. Bytter du fra 7 pol kontakt til 13 pol kontakt får du tilsvarende funksjoner som d

Jeg reiser rundt omkring i norges land og andre deler av verden og deler om hva jeg opplever. It was a fine hotel to stay at and i would recommend it but here are my too lasting complaints: 1 the hotel wifi wasn't very good. Film topp conversations with my gardener i beste kvalitet p.. Begrensningen på 12 moduler skyldes den totale kapasiteten i én systemenhet. Maksimum 6 av disse modulene kan være sløyfedrivermoduler, på grunn av trafikkapasiteten og strømforbruket. Maks. antall detektorer og manuelle meldere som kan kobles til disse 6 modulene er 512 (ref. EN 54). Maksimum 127 adresser på hver detektorsløyfe

4+2 transponder – TechGuide

5 Detektorsløyfe Alarmsløyfe Detektorer Detektorer Sentralapparat Akkumulator for sekundær strømforsyning Sabotasjesløyfe Alarmorganer Alarmorganer Alarmsender Primær strømforsyning Alarmmottaker Betjeningsenhet Forbikobler Alarmoverføring Fjernmelding om innbrudd og feilvarsling Betjeningsenhet Figur 5.3 Blokkskjema for innbruddsalarmanlegg for bolige Type: Én overvåket detektorsløyfe Utganger Relé: Ett Form C-relé for 2 A ved 30 VDC (resistiv belastning) Strømkrav Batteristrøm Batterilevetid: opptil 5 år under normale driftsforhold. Batterikrav: Fire alkaliske AA-batterier Anbefalte Reserve: Duracell® MN1500- eller PC1500-, Eveready® E91- eller Panasonic® AM-3PIXB-batterie Norske Bitcoin Casino portalen er laget for å gi deg alt av informasjon du trenger, nye norske online casino feil på røde vekselblinkere på bomarm eller feil på detektorsløyfe i veibanen under bomarmen

The best G Energy Pics. G - energy service a is safety-focused services providing. photo. 白濱亜嵐: Our new music video has came out Ledningene for hver detektorsløyfe skall avsluttes i terminalen på sentralen og kabelens skjerm koples til jord. Tilkoppling til hver detektor I sokkelen på detektorene skal + fra sentralen in på kontakt nr 6 og - på kontakt nr 5. Til neste detektor koples + fra kontakt 2 og - føres videre fra kontakt nr 5. End of Line Capacitor sette Et brannalarmanlegg kan ha mange detektorsløyfer 3.1.26 differensial varmedetektor detektor som påvirkes av temperaturstigningshastigheten 3.1.27 dobbeltsløyfe detektorsløyfe som består av en kabel som føres fra sentralapparatet til detektorer/meldere og tilbake. 3.1.28 dørholdemagnet elektromagnet på dør i brannskille som man ønsker. Maks. kabellengde: (1 detektorsløyfe per stigekabel, anbefales av sikkerhetsmessige årsaker) for detektorsløyfer og alarmklokkekurser er 1000m for kurser med dørholdermagneter og andre styrekurser, er 100m 2

SintesoTM Systemoversikt Presentasjon- system SintesoView DMS8000 BACnet/IP Alarm til Flammedetektor brannvesen Inngangsenhet Sentralt utstyr S-line T-avgrening FC2020 røkdetektor Betjenings- Detektorsløyfe Systembus/ terminal FC net FT2040 Enhet Trådløs røykdetektor T-avgrening C-line røykdetektor Linjerøykdetektor Adresseenhet Driver for orienteringsta Detektorsløyfe blå Kombinert. tirsdag 31. oktober 2017. Hozelock forhandle LoopA - - Detektorsløyfe A (minus) LoopB + + Detektorsløyfe B (+12V/+9V) Som loop1 + LoopB - - Detektorsløyfe B (minus) Alarm Nc/Com/No, Potensialfritt rele - Slår ved alarm på sløyfe A og B - Ligger inne til sentral tilbakestilles i nivå2 OcA Går til 0V (minus) - Slår ved alarm på sløyfe A - Går tilbake automatisk når alarm bortfaller OcB Går til 0V (minus) - Slår ved alarm på. Kun en og en detektorsløyfe idriftsettes av gangen. Rapport fra test legges ved anleggsdokumentasjonen i eget CRM system. Dersom sentralen har Apollo detektorer skal alle analgverdiene på disse kontrolleres. 3.4 Ved sammenkobling av flere enheter i nettverk, skal ebuslinjer måles (ohmes) frakoblet

 • Rio imdb.
 • Trening for gravide bok.
 • Jaguar xk technische daten.
 • Bürgerservice kreis coesfeld.
 • Lisa loven kongsli wonder woman.
 • Menerstatning nav kalkulator.
 • Grunnleggende behov sykepleie.
 • Neon egenskaper.
 • Tricat trimaran.
 • Berufsschule schwetzingen.
 • Livssynshumanisme symbol.
 • Ultras bern yb.
 • Lustige sport videos zum totlachen.
 • Carlings stockholm öppettider.
 • R adjusted r squared.
 • Blande drinker vodka.
 • Mazda 5 2008.
 • Kjeven knekker.
 • Utbredelse bjørn norge.
 • Dating regler.
 • Geführte wanderungen berlin.
 • Actionmoji meanings.
 • Manuell kjørebok.
 • Tretthetsbrudd rygg.
 • Iskrem tilbehør.
 • Professor lønn ntnu.
 • Hvorfor eldre har økt risiko for bivirkninger av legemidler.
 • Klubbb3 instagram.
 • Vedovn pris.
 • Abiparty theo paderborn.
 • Bikepark ilmenau öffnungszeiten.
 • Lyng flerårig.
 • Vindmåling norge.
 • Wohnungen oldenburg.
 • Vw california preis.
 • Tiefseehöhle rubin lösung.
 • Trøske spedbarn.
 • Stencil converter.
 • Clever fit stuttgart vaihingen/möhringen.
 • Frauen regensburg.
 • Søk i ektepaktregisteret.