Home

Sammenligning av etikk i islam og buddhismen

Målet med livet, ifølge buddhismen, er å finne veien ut av dette kretsløpet gjennom meditasjon og god karma, og dermed oppnå nirvana, som da er veien ut av lidelse. Karma er en moralsk lov om at alle handlinger en gjør følger videre i det foreløpige og de neste livene, og gjelder alle levende vesener (Dæhli, 2019) Sammenligning av islam og buddhismen. Historien om Islam. Selve ordet islam er dannet av to ord med samme rot, salam, som betyr fred og istislam som betyr underkastelse og lydighet Buddhismen og islam Virkelighetsoppfattnig Gudstro I buddhismen har derimot troren på gud(er) ikke noen viktig plass i religionen. Guder og gudinner finnes, men de blir langt fra tilbedt på samme måte som i for eksempel islam. De tror heller ikke på en skapergud. Bakgrunnen fo Som alt annet på jorda består mennesket bare av ulike energier som skifter form når vi fødes på ny. Det finnes ingen fast kjerne i vårt liv som kan føres videre når vi dør. Å innse at mennesket kan nå frelse, men at det er helt uten sjel, er noe av det vanskeligste i Buddhismen. I buddhismen kan både kvinner og menn oppnå nirvana Særlig munker og nonner inspireres av Buddhas avkall på materielle goder og luksus som prins, for å finne sannhet og frihet fra lidelse. Læren om karma. I buddhismen henger lære og etikk tett sammen, og karma er et sentralt begrep for å forstå begge to

Buddhismen og islam Religion 5 i karakte

Islam skiller ikke egentlig mellom lov og moral , mellom rett og etikk. Sharia karakteriseres ved å være et altomfattende uttrykk for normgiverens (altså Guds) vilje for menneskets åndelige og sosiale liv ved å erklære påbud, forbud eller tillatelse Zahras Religion og Etikk Blogg 26. mai 2009. Oppgave 3 Jeg skal da ta for meg Islam og Buddhismen. Den første dimensjonen er den rituelle dimensjonen, for muslimene er det de fem og den siste består av lengre tekster om filosofiske og psykologiske emner. Den femte dimensjonen er læredimensjon, i islam så er det de sju. Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Fortsett å lese Likheter og forskjeller mellom islam og.

Islam og buddhismen - Daria

Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn Islam: Også her er mennesket regnet som den mest enestående og intelligente skapningen. De tror at Gud skapte mennesket for at noen skulle tilbe han på jorda. I islam er mennesket født uten synd, og trenger derfor heller ingen frelser for å komme til himmelen

Buddhismen og islam by Madeleine Lous - Prez

 1. Buddhismen er en verdensreligion stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Om lag 500 millioner mennesker - rundt sju prosent av verdens befolkning - bekjenner seg til buddhismen. Kjerneområdene er Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya, Tibet og Mongolia. Den er også spredt til Nord-Amerika og Europa. Buddha og hans lære står sentralt i buddhismen
 2. Kris Andrinopoulos og Hans Wilhelm Rossvoll-Hontvedt forklarer hovedtrekk ved etikken i kristendommen, buddhismen og islam
 3. Buddhismen har sin opprinnelse i hinduismen. Islam har sin opprinnelse i jødedom og kristendom (samt i gammel arabisk religion). 2) Både islam og buddhismen er verdensreligioner. Ulikheter: 1) Islam er monoteistisk. I buddhismen finnes det uendelig mange guder. 2) I buddhismen står gjenfødelse sentralt. Muslimer tror ikke på gjenfødelse
 4. Forskjeller mellom Buddhisme og Hinduisme Forfatter: Emilie Carlsen Historie og utbredelse: Buddhismen: Buddhismen oppstod i India for omtrent 2500 år siden. Siddharta Gautama regnes som grunnleggeren av buddhismen og den aller første buddhaen. Ordet «Buddha» betyr «den oppvåknede», altså den som oppnår Nirvana. Siddharta Gautama var prins og levde et velstående liv, helt til han.
 5. Oversiktsartikkel om buddhismen. Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 600 og 300 før vår tidsregning og baserer seg på læren til Siddartha Gautama, mer kjent som Buddha, den oppvåknede
 6. Sammelign islam og buddhismen Mandag 26.11 blir det prøve i islam og buddhisme. Spørsmålene til denne prøven vil i stor grad gå ut på å sammenligne sentrale tema i disse to religionene

Buddhismen og Islam by Mari Borge. Islam Menneskesyn Og Etikk. PDF) Den eksistensielle trusselen. En sosiologisk studie av Kristendommen og Islam by Maren Rolandsen. Islam - Religion og etikk VG3 - StuDocu. Buddhismen Etikk, lære og livssyn. - Studienett.no. Skjematisk sammenligning av religioner - Studienett.no. Hinduismen og Islam. Buddhismen oppsto i Nord-India for nesten 2500 år siden. På den tiden var mange opptatt av de store spørsmålene i livet. Noen valgte å leve som asketer. De ville bruke livet på å finne svar på de religiøse spørsmålene, og noen av tankene deres fikk stor betydning over hele Østen. En av disse asketene var Siddharta Gautama Skjematisk sammenligning av religioner - Studienett.no. Buddhisme og Islam. Etikk, lære og livssyn. - Studienett.no. UIN rapport 3-2011 by Universitetet i Nordland - issuu. Hinduismen og buddhismen likheter og ulikheter buddhisme - Store norske leksikon

Hvilke likheter finnes mellom Islam og Buddhismen

Religion og etikk - Buddhisme - etikk - NDL

I buddhismen kan jeg nevne klosteret, som er noe av det samme som Islams moske. Klosteret inneholder et tempel med Buddha-statuer og er et oppholdssted for munkene hvor de skal sove, spise, studere og arbeide. Fortellingsdimensjonen: Koranen og Hadith utgjør de viktigste skriftene i Islam, og begge er knyttet til profeten Muhammed DEN ETISKE DIMENSJONEN I BUDDHISMEN Vi finner igjen den åttedelte vei i den etiske dimensjonen. Læren derfra handler mye om rett og galt. Punkt 5, 3 og 4 i den åttedelte vei - rett levemåte, rett tale og rett handling - er meget essensielle innenfor buddhismens moral og etikk Hinduismen Buddhismen Islam Kristendom Gud og verden Gud har skapt seg selv om til verden, sitt lavere jeg. Mennesker, dyr og alt som er, er altså av samme vesen som Gud, men på et lavere plan. Gud blir mer eller mindre upersonlig (Panteisme) Buddhismen er egentlig ikke interessert i å si noe om Gud. Her møter vi en praktisk ateisme (NB) Etikk er læren om å tenke om hva som rett eller galt. Etikk har et formål som er å studere hvordan man bør handle i en bestemt situasjon. I islam menes det at det er Gud som har skapt alle mennesker og skaperverket. Dersom et individ begår handlinger som skader Guds skaperverk, så går det individet imot Guds vilje

Islam er ikke oppkalt etter noen. Navnet islam er åpenbart av Allah. K. 5:3 I dag har Jeg fullbrakt deres religion, og fullbyrdet Min nåde mot dere og godtatt islam som religion for dere. Hva innebærer islam? Islam er å hengi seg til Allah og tilbe Ham alene og derved oppnå et godt liv i dette livet og ro og lykke i det neste Islam etikk og menneskesyn. Islam - etikk. Analyse av hajj: Buddhismen har et radikalt, positivt og individualistisk menneskesyn. Religion og etikk (Fag I islam er det ikke helt det samme, de mener at menneskene er født uten synd og trenger derfor ingen frelser for å komme til paradis, men alle menneskene er født

forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag; gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter Buddhismen er en ikke gudelig religion og livsfilosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama som levde fra ca. 563 f.Kr. til ca. 483 f.Kr. i Nord-India/Nepal.. Siden buddhismen er rundt 600 år eldre enn kristendommen og Islam regnes buddhismen idag som en av verdens eldste praktiserende religioner Sammenligning av Buddhismen og Kristendommen by Camilla Kalager. De tre verdensreligionene - KRLE, trinn 1-7 og 5-10 Eksamen 5 Juni 2015, svar - Midtøstens religioner RVI1030 Religion og etikk - Religionenes utbredelse - NDLA. Verdensreligionene by Jørgen Amundsen. Sammenligning islam og hinduisme - Religion og etikk VG3.

Disse trekkene som jeg nå har presentert er de jeg syns er mest sentrale for buddhismen. de får frem hvordan en buddhist lever og hvordan de må oppnå nirvana gjennom de fire edle sannheter og den åttedelte vei. theravada og mahayana får frem at det er forskjellige retninger i buddhismen og at alle har forskjellige behov, men hovedsakelig er alle buddhisters ønske å få frelse, oppnå. Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 600 og 300 før vår tidsregning og baserer seg på læren til Siddartha Gautama, mer kjent som Buddha, den oppvåknede Dette er det samme for munker som for nonner

Virkelighetsoppfatning i kristendommen – Vifte til vedovn

I verdensreligionene har det i alle år vært kultur for ulik kunst. Vi finner både forskjeller og likheter i kunsten, men felles for kunsten i alle religionene er at de har en form for religiøs betydning. (Noe som kanskje er en selvfølge?). I boka Verdensreligioner i Norge, defineres begrepet verdensreligion, som en religion med mange hundre millioner tilhengere, og har stor utbredelse i. Religion og etikk - av Anders søndag 24. mai 2009. Oppgave 6 Som en veldig kort oppsummering vil jeg si at Islam og buddhismen er to egentlig ganske like religioner, men samtidig veldig forskjellige. Det virker som om det er to religioner som prøver å finne svaret på alt Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger Buddhisme er en ikke-teistisk religion, eller filosofi, som er basert på læren fra Buddha (Siddharta Gautama) som levde fra ca. 563 f.Kr. til ca. 483 f.Kr. i Nord-India/Nepal. Buddhismen spredde seg gradvis derfra gjennom Sør-Asia til Midtøsten, Sentral-Asia, Sørøst-Asia, og de nordøstasiatiske landene Tibet, Mongolia, Kina, Korea, Japan og Taiwan

Virkelighetsoppfatning, menneskesyn og etikk: Buddhismen ble skiftet av Siddhartha Gautama, som ble født på 500- eller 400-tallet. Ordet «islam» betyr underkastelse og lydighet. Alt fra galaksen til det minste atom er lydige mot Guds evige naturlover I islam er ekteskapet vanligvis en offentlig erklæring av en kontrakt mellom en mann og en kvinne, om å leve varig som ektemann og kone. Den blir deklarert av en ansvarlig person i nærvær av andre, med stort alvor og høytid, etter at han har holdt en preken for å råde og rettlede dem. Dette kan dog variere blant ulike muslimer, f.eks. har sjia muslimer Nikah Mut'ah som er helt annerledes Blog. Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situation Mohammed, grunnleggeren av islam, påsto at han ikke var ute etter å lage en ny religion. Han ville bare at alle skulle gå tilbake til den rene troen på Gud som Abraham sto for. I både jødedom og islam er religiøse lover viktige og flere av påbudene er like i begge religionene. Ett eksempel er mat

Religion og etikk - Buddhisme - menneskesyn - NDL

Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise Start studying KRLE prøve sammenlikning mellom ulike religioner og livssyn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Etikk: Sier Islam noe om hva som er rett, og hva som er galt? Absolutt. Det er riktig å tro på Allah, og galt å drive med blasfemi (gudsbespottelse). Det er riktig å bry seg om andre og være en god muslim (f.eks. ved å betale almisse, men også ellers). Det er riktig å ta av seg skoene før man går inn i moskeen Islam skiller ikke egentlig mellom lov og moral, mellom rett og etikk. Sharia karakteriseres ved å være et altomfattende uttrykk for normgiverens (altså Guds) vilje for menneskets åndelige og sosiale liv ved å erklære påbud, forbud eller tillatelse Leder av Buddhistforbundet, Egil Lothe, gir en veldig kort oppsummering av hva buddhismen handler om. Av Egil Lothe Det Buddha for 2600 år siden erfarte gjennom sin Oppvåkning formidlet han til sine medmennesker og det er det vi i dag kaller buddhismen. Buddhismens utgangspunkt er at for å forstå tilværelsen, må vi forstå mennesket selv

Buddhismen - Buddhisme sammendrag - Religion og etikk VG3 bilde. I. Hvilke likheter forskjeller og er i detp. Sammenligning av Buddhismen og Kristendommen by Camilla Kalager bilde. Eller og mellom likheter buddhisme hinduisme og oppstod. KRLE-boka by Cappelen Damm - issuu bilde Buddhistforbundet og enkeltpersoner har fortsatt å klage, men i 2019 så de igjen behovet for å sende en ny skriftlig klage til NRK, med følgende begrunnelse: «Det som gjør det aktuelt for Buddhistforbundet å fortsatt forholde seg til dette programmet er at det er lagt ut på NRKs skoleside som ressursstoff til KRLE faget i Grunnskolen og faget Religion og etikk i Videregående skole»

Kristendomm, Islam og Buddhisme by Adelheid Skipl

Kropp og sjel: Kroppen en illusjon eller et onde. Kroppen en uadskillelig del av mennesket. Normgrunnlag: Åpenbaring i hinduismen, erkjennelse i buddhismen. Åpenbaring: Vitenskap, fornuft, erkjennelse. Etisk modell: Holdningsetikk. Handlingsetikk: Konsekvensetikk i humanismen, mer deskriptiv etikk i naturalisme Zahras Religion og Etikk Blogg 26. mai 2009. Oppgave 3: Religionens Dimensjoner - Islam og Buddhismen Jeg skal da ta for meg Islam og Buddhismen ; Denne boka er idéhistorisk i si framstilling, men også dagsaktuelle spørsmål som kjønnsrelasjonar i islam, synet på annleis truande og jihad-begrepet blir Kjønnsroller i kristendom og islam. I dette foredraget redegjør seniorprofessor i teologi, ved hjelp av senantikkens gresk-romerske fortolkning av bibelsk Gudsbegrep og menneskesyn Buddhismen inneholder flere fortellinger og myter som skal både gjenspeile Buddhas leveår her på jorden, samt forteller om moral og etikk som er viktig å forholde seg til. En av de viktigste mytene er om Buddha selv, hans fødsel, lære, oppvåkning, levesett og død Munker og Nonner Fellesskapet av munker og nonner kalles sangha. Munkene og nonnene studerer de religiøse skriftene, mediterer og underviser i Buddhas lære. De barberer av seg alt håret for å vise at de har brutt ut av det vanlige samfunnet. De eier bare det mest nødvendige, og de går oftest i en oransje klesdrakt

Etisk dimensjon - Buddhismen

Buddhismen er en religion som er basert på frivillighet.Både hvor ofte og hvordan man vil utøve sin religion er helt opp til en selv, og hvor sterkt ønske man har om å nå frigjøringen (nirvana).For en god buddhist gjelder de fem reglene for legfolk Hinduismen og buddhismen har et felles opphav i Sør-Asia og hatt stor påvirkning på hverandre i deres formative periode i klassisk tid. Islam er oppstått i Midtøsten, men har i likhet med hinduismen og buddhismen blitt en global religion som griper inn i politikk, samfunnsliv og hverdagsliv 2d kjenne til hovedretninger i islam, islam i Vesten og politisk islam 2e ha kunnskaper om jødedommens hellige skrifter, muntlig lære (Talmud), historie, tradisjon, selvforståelse og religiøse liv 2f ha kunnskaper om hinduismen eller buddhismen med vekt på historiesyn, menneskesyn, virkelighetsoppfatning og frelseslær Buddhismen er en ikke gudelig religion og livsfilosofi som er basert på læren til den indiske Siden buddhismen er rundt 600 år eldre enn kristendommen og Islam regnes buddhismen idag som en av.. Fordi buddhismen er fri fra forestillingen om en ytre kontrollererende makt kan den ikke kalles religion i vanlig forstand VIRKELIGHETSOPPFATNING, MENNESKESYN OG ETIKK. Buddhismens virkelighetsoppfatning og menneskesyn - posted in Religion, filosofi og livssyn: Kom over et lite philosofisk dilemma med meg . Platon og buddhismens virkelighetsoppfatninger og. Hvilke likheter finnes mellom Islam og Buddhismen? Sammenligning av buddhismen og kristendommen

Islam.n

Buddhismen i Norge teller mellom femten og tyve tusen personer, det vil si at mellom 0,3 og 0,4 prosent av Norges samlede befolkning tilhører denne religionen. Tilhengerne har bakgrunn fra de. Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) (RLE1-02) Læreplanen utgår gradvis. åpenbaringen av Koranen og innholdet i sentrale deler av Koranen; samtale om islam og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler samtale om buddhismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler. Fagplan i KRLE 8-10 Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig i KRLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi.Muntlige ferdigheter som samtale, dialog, fortelling og utgreiing er midler til undring, refleksjon og argumentasjon

Video: Islam og Buddhismen - Zahras Religion og Etikk Blog

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen

Jeg har litt vanskelig for å forstå forskjellene og likhetene mellom hinduisme og buddhisme. Jeg vet at de begge er blandt verdens største religioner, men at kun buddhismen er den av de som har en gud, som kalles Buddha. Og at begge religionene er Men tvil er det som skaper tenkning og utvikling. Når du er et menneske, så tviler du, tenker, finner nye veier og handler. I islam er Guds ord klart og har bestemt alt for oss, fra dobesøk til sexliv, fra økonomi til jus, fra naboen eller fiendens oppførsel, kone eller mann. Det er Guds ord og kan ikke forandres. Dette er årsaken til.

Emnet gir en første innføring i KRLE-fagets tre hovedområder (1. kristendom; 2. filosofi og etikk; 3. jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn) og legger vekt på tilpasset opplæring. I fagdidaktikken dreier det seg særlig om utvikling av religionsundervisningen historisk, skolens formål og verdigrunnlag, fagplanarbeid og arbeidsmåter i faget Vanligvis brukes den apostoliske trosbekjennelsen som er et konsentrat av apostlenes (Jesu disiplers) undervisning Islam etikk og menneskesyn. Islam - etikk. Analyse av hajj: Buddhismen har et radikalt, positivt og individualistisk menneskesyn. Religion og etikk (Fag I islam er det ikke helt det samme, de mener at menneskene er født uten synd. sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn - Kunne diskutere spm. om menneskeverd og menneskerettigheter - Kjenne til menneskerettighets-erklæringen og menneskerettighets-konvensjonene og forskjellen på disse - Kjenne til minst to Menneskerettsforkjempere, fordypning i en av dem Undervisning Klassesamtale Gruppearbeid: lete fre Kristendom Islam Dimensjonene er bygd opp etter Ninian Smart Dimensjonene er bygd opp etter Ninian Smart Etikk: Den naturlige loven, mennesker er født god Gylne regel Kjærlighetsbudet og de 10 bud. Etikk: Etikken er utledet av Shaira Sjenerøsitet, rettferdighet, ærlighet, omsorg for andre Menneske skal forvalte naturen og respektere det Gud. I løpet av noen få tiår etter Muhammads død ble islam utbredt langt ut over den Religion og etikk. Innhold av høy kvalitet Alle notater og oppgaver er kvalitetssikret. Sikkert og anonymt Dine opplysninger vil alltid være anonyme. Flere tusen hjelpemidler Vi har et stort utvalg av oppgaver og notater. Om oss Privatlivspolitikk Opprett.

Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn

Religiøse skrifter fra de fem store verdensreligionene. Vi regner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedommen som de fem store verdensreligionene, selv om sikhismen er større enn jødedommen i utbredelse. Nedenfor finner du lenker til informasjon om de hellige tekstene til de fem verdensreligionene, blant annet fra den danske nettsiden religion.dk Og linjen selv begynner ved skapelsen og slutter ved verdens ende. Hinduismen og buddhismen derimot har en syklisk tidsoppfatning: her ligger vekten på gjenfødelse. Når vi dør, fødes vi på nytt i et annet liv, og slik fortsetter det. Dette gjelder også for verden: i veldige sykluser går verden under for så å gjenoppstå gang på gang

Redegjørelse og sammenligning av den etiske dimensjonen til islam og buddhisme. Jeg vil først redegjøre for hver enkelt religions etikk, for deretter å sam.. Hva er likt og hva er ulikt mellom islam og kristendom? Det blir for mye for meg å skrive i dette blogg innlegget men eg kan rable ned noe. Først og fremst, begge. Islam og etikk - Dari Tolkning av Islam og Koraneninnlegg21. Islam, fjerde del: Verdenssyn og virekelighetsoppfatning by Stian. Kjønnsroller Kilder: Verdens Religioner (2003), Rothstein Eksistens (2008), Kap. Virkelighetsoppfatning: Gud har skapt jorden av ingenting og på seks dager. Mål 2b: Islam (gudsoppfatning, menneskesyn, historiesyn, samfunnssyn) BUDDHISMEN Sentralt symbol: hjulet - Hjulet (dharmachakra) er lærens hjul. Under Buddhas første tale som opplyst skal han ha satt i gang den første dreiningen av lærens hjul, og siden har det blitt et tegn på Buddhas lære og selve buddhismen. - Hjulet blir fremstilt med forskjellig antall eiker i de ulike tradisjonene som stå Virkelighetsoppfatning Islam Og Buddhismen. virkelighetsoppfatning islam og Skjematisk sammenligning av religioner - Studienett.no. go. And the world on vgs youtube. Brekkeby religion. KRITIKK OG KRENKELSE. go. Ml 2a ha islam: kunnskaper. Begreper, DE TRE Religionene - Religion og etikk VG3 - StuDocu. go. Eftdfacts here are surprising. Men.

buddhisme - Store norske leksiko

Om samlingen. Samlingen inneholder typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene. Samlingen er resultatet av et samarbeid mellom HiVe-biblioteket og Institutt for humanistiske fag og samfunnsfagdidaktikk ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (tidligere Avd. for lærerutdanning).. Basen inneholder i dag 68 gjenstander, fordelt slik En ikke inspirert mann som ble født i Mekka år 570 og som startet den islamske religion. Den siste og største av alle profeter. Qur'an er den største av alle inspirerte bøker: Arvesynd: Det er uttrykket vi bruker for å beskrive det nedarvete resultatet av Adams synd. Det er vår syndefulle natur arvet fra Adam. Vi er av natur vredens. Rundt en tredjedel av befolkningen regnes som utadvendte, en tredjedel som innadvendte og den siste tredjedelen et sted midt i mellom nb Buddhismens Tripitaka (Tre samlinger) består av én del som hovedsakelig inneholder regler og forskrifter for munker og nonner. nb Buddhismen har sine hellige munker, og islam sin hellige profet. tr Budizm ve Hinduizmin âdetlerini uygulayan yüz milyonlarca. I buddhismen og hinduismen er det mye strengere skiller på mann og kvinne enn i for eksempel kristendommen og islam Vi har også noen ulikheter. Ta en titt på dette: ULIKHETER: Hinduistene har jo guder, det har ikke buddhismen. Selv om hinduismen og buddhismen har gjenfødelse og karma, er det fremdeles ikke helt likt

I andre samfunn blir ikke moralsk regulering utledet ubetinget fra religiøse røtter: For eksempel kan konfusiansk etikk og samurai-kodeksen ha preget de japanske samfunnenes moralske kvalitet i like stor grad som, eller mer enn, de ulike retningene av mahayana-buddhismen som man finner i Japan Finnes det fri vilje i buddhismen eller er alt forutbestemt? For å svare på det, må vi forstå rollen av karma i buddhismens etikk. Hva har konspirasjonsteorier med religion å gjøre? «Konspirasjonsteori» og «religion» peker på sosiale fenomen med varierende grad av og typer overlapning NDLA Religion og etikk (Digitalt læreverk for vgs, fagstoff + oppgaver) RLI-siden (Ressursside til Ragnhild Iversen, religionsviter ved USN) Geir Winjes religionsside (Fagdidaktikk og mye om religion og kunst) Uenighetens fellesskap (Samleside for norske tros- og livssynssamfunn) Religioner.no (Livssynsjournalistikk og fagressurser av høy. I tillegg er den enkle identifiseringen av Matrix som «fienden», sammen med agenter og andre programmer som arbeider på vegne av Matrix, ikke helt i tråd med buddhismen. Kristendommen kan gi rom for en dualisme som skiller godt og ondt, men denne dualismen spiller ikke så stor rolle i buddhismen fordi den virkelige «fienden» er vår egen uvitenhet

til nynorsk. 3. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; islam Virkelighetsoppfatningen i kristendommen, buddhismen og Platons filosofi og sammenligning mellom de tre : (Katinka, Karianne og Karl) a) Kristendommen Verden og mennesket ble skapt av Gud i hans bilde, som har all makt. Menneskene er syndere. De tror på en høyere makt. Jesus. Hvis man tror og angrer på sine synder får man tilgivelse og blir. De er ikke møtesteder for hinduene, slik det er for kristendommen,jødedommen,islam og buddhismen. Templet er gudenes bolig, og prestene er på en måte deres tjenere. Tempelet er et symbol for seg selv, det står for universet og det er et møtested mellom gudene og hinduene.Siden vann er et hellig symbol for hinduene ligger templene gjerne i. Buddha og læren er to av de viktigste tingene i buddhismen. Munkene og nonnene er den tredje av de viktigste tingene. Den som vil bli buddhist, kan si fram de tre juvelene. Leveregler og hellige tekster En buddhist skal ikke lyve eller baktale andre. Det er fem leveregler i buddhismen. Det er forbudt å drepe. Tipitaka er buddhistiske hellige. Islam Her finner du «test deg selv»-oppgaver som du kan gjøre mens du jobber med kapitlet på side 262-289 i KRLE-boka og side 254-281 i RLE-boka. En fjerdedel av jordas befolkning er muslimer

 • Latinske navnet for katt.
 • Kitchentime trondheim.
 • Bsb kartenlesesaal.
 • Fasit hls0001 2016.
 • Cryobank deutschland.
 • Coco pops.
 • Calvin klein rea.
 • Beer brew 60 selges.
 • Cynthia powell noel charles.
 • Gynäkologische untersuchung schmerzen.
 • Zugverbindung essen.
 • Hvordan lage enkel dusk.
 • Bodø lufthavn åpningstider.
 • Hva skjer i riga.
 • Lørenskog kommune byggeplaner.
 • Carlsberg group ansatte.
 • Support world of warcraft.
 • Knuthenborg slægten.
 • Veckans industri.
 • Oppdal vær.
 • Reiseforsikring 365 dager.
 • Hjerte og karsykdommer fysisk aktivitet.
 • Gremlins trailer.
 • Tanzlokal single.
 • Adresse bus.
 • Salutorget.
 • Stoneman silber erfahrungen.
 • Ты говоришь по русски перевод на английский язык.
 • Forlag som gir ut barnebøker.
 • Ü30 party 2018 magdeburg.
 • Mistet følelser for samboer etter fødsel.
 • Karmlist dørsett.
 • Unbekanntes android gerät im wlan.
 • Reference architecture azure.
 • Belegningsstein gråmix.
 • Soda club berlin ab 16.
 • Venlafaxin krka 150 mg.
 • Fritz repeater 1750e.
 • Oman preisniveau.
 • Hex color calculator.
 • Aqaba.