Home

Spanske kolonier i sør amerika

Amerika Australia - Historie Am

Europeisk kolonisering av Amerika er som regel datert til 1492 med en ekspedisjon fra Europa.Før den tid, rundt begynnelsen av 1000-tallet nådde de første europeere fram til Nord-Amerika via Grønland, antagelig på Newfoundland.Det var norrøne folk fra Island og Norge, ledet av Leiv Eiriksson, men disse bosetningene i Amerika ble ikke varige Da de spanske erobrerne skulle ha en havn til å seile hjem alt det de tømte Sør-Amerika for, grunnla de en helt ny by og døpte den Kongenes by - og byen, som i dag heter Lima og er hovedstad i Peru, er et gripende vitnesbyrd om kolonitidens griskhet

Europeisk kolonisering av Amerika - Wikipedi

Sør-Amerikas moderne historie har vært skjemmet av undertrykkelse og sosial uro. Den argentinske revolusjonære politikeren Che Guevara var en av lederne for den kubanske revolusjonen. Han forlot Cuba i 1965 for å drive revolusjonær virksomhet i andre latinamerikanske land, og ble drept i en trefning med bolivianske soldater i 1967 De hispanoamerikanske uavhengighetskrigene (spansk: Las Guerras de independencia hispanoamericanas) refererer til de mange krigene som fant sted på starten av det 19. århundre - fra 1808 til 1829 - som resulterte i at mange tidligere spanske kolonier ble selvstendige, fra Argentina og Chile i sør til México i nord. Krigene starta i 1808 med juntaene i México og Montevideo Spanjolene tjener enorme summer på sine kolonier i Sør-Amerika. For å hindre at de også får fotfeste på Nord-Amerikas østkyst anlegger England fortet Jamestown på en myrlendt halvøy i Virginia i 1607. Sykdom og mangel på mat gjør at kolonistene bare med nød og neppe overlever de første årene

Lima - spanjolenes koloni-hovedstad i Sør-Amerika

 1. Også slaveri ble tatt i bruk. Portugal fikk i første omgang monopol på å forsyne de spanske koloniene i Amerika med slaver. Senere, fra 1713, gikk dette monopolet over til England. England utviklet seg etterhvert til å bli verdensøkonomiens store slavehandlere, og kom også til å forsyne de spanske koloniene med slaver
 2. Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store stat
 3. Samtidig ble det klart, gjennom rapporter fra spanske prester, at det skjedde en humanitær katastrofe i Sør-Amerika. Det ble gjort forsøk på å beskytte indianerne mot den groveste utbyttingen, blant annet ved å samle dem i egne landsbyer og sette dem til arbeid - uten at det i praksis var til særlig hjelp i møtet med spanske slavejegere og gruveeiere som trengte arbeidskraft
 4. istrative apparat, og kolonier med stor, europeisk innvandring, som østkysten av Nord-Amerika, Sør-Afrika og Australia. Her var/ble koloniene ganske store alt på tidlig tidspunkt
 5. Spanske kolonier i sør amerika De tretten kolonier - Wikipedi . De tretten kolonier var en gruppe britiske kolonier på østkysten av Nord-Amerika. Koloniene ble etablert på 1500- og 1600-tallet, og erklærte uavhengighet i 1776
 6. Kolonialisme er når riker eller stater erobrer, kontrollerer og utnytter et område som er utenfor deres egentlige territorium (område). De nye områdene kalles kolonier. De som skaffer seg kolonier kalles kolonimakter. Kolonialisme skiller seg fra kolonisering. Kolonisering er når grupper av mennesker flytter ut på eget initiativ eller en gruppes initiativ for å drive jordbruk eller handel
 7. 12. oktober feires fortsatt som Spanskhetens dag i Spania. Ikke så rart, for de mange spanske koloniene i Sør- og Mellom-Amerika sørget i en årrekke for at utrolige mengder med rikdommer fant veien over Atlanterhavet og tilbake til Spania. Spansk pave og grammatik

Spanias historie - Store norske leksiko

Som de fleste vet hadde Spania en rekke kolonier i Mellom- og Sør-Amerika, ja faktisk var nesten samtlige land i denne verdensdelen en del av det spanske imperiet, med noen få unntak som Brasil (Portugal), Guyana (Storbritannia), Surinam (Nederland) og Fransk Guyana (vel, Frankrike) Slavehandel i stor omfang ble det ikke før koloniseringen og utviklingen av de britiske og franske koloniene i Nord-Amerika, i Karibia og i de spanske og portugisiske koloniene i Sør-Amerika skjøt fart utpå 1700-tallet. Europeerne forsøkte først å tvinge indianerne til å slave for seg. Men det gikk ikke Selv om det portugisiske riket var mye mindre ustrakt enn det spanske riket, var det portugisiske riket også svært, med kolonier i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Blant annet kontrollerte de hele Brazil og Uruguay, og slik som spanjolene, unyttet de områdene for egne vinninger og knuste alle motstandere som ikke ville underlegges med rå militær makt og spredning av sykdommer Starten av den europeiske koloniseringa av Amerika vert ofte datert til 1492, sjølv om det var minst eitt tidlegare forsøk på kolonisering.Dei første kjende europearane som nådde Amerika var vikingane på 1000-talet, som oppretta fleire koloniar på Grønland og ein kortvarig busetnad i L'Anse aux Meadows (51°N) i eit område dei kalla Vinland, på dagens Newfoundland

Spansk kolonisering af Amerika - Wikipedia, den frie

 1. De spanske koloniene i amerika strakk seg fra California til Kapp-Horn, over en periode på 300-400 år. Tilsvarende var jo også variasjonen i de engelske koloniene store. Plantasjekulturen i de blivende sørstatene var jo utbredt over hele Karibien og Brasil
 2. I 1518 bestemte kong Charles I av Spania at slaver kunne transporteres over Atlanterhavet, mellom vestkysten av Afrika og de spanske koloniene i Karibien og Sør-og Mellom-Amerika. Denne slavehandelen fortsatte i forskjellige former i flere hundre år. I 1619 begynte slavehandelen i Nord-Amerika
 3. Slaveri i de spanske koloniene i den nye verdenen - Slavery in the Spanish New World colonie
 4. I perioden 1811-24 erklærte alle de spanske koloniene i Sør-Amerika seg som selvstendige, noe som krympet imperiet betraktelig. Den spansk-amerikanske krigen i 1898 førte til at Spania mistet sine siste kolonier i Karibia og på Filippinene. Spania i det 20. århundr
 5. Venezuela var den første faste spanske kolonien i Sør-Amerika i 1522, men fikk sin uavhengighet i 1821 under ledelse av Simón Bolívar. Det offisielle språket er spansk og valutaen er Bolivar. Statistikk. Responstid 0s (0s). 83% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2010-08-07

Den britisk koloniseringa av Amerika starta seint på 1500-talet og nådde ein topp då koloniar var oppretta over heile Amerika og eit protektorat vart danna over Kongedømet Hawaii i Stillehavet.Britane var ei av dei viktigaste kolonimaktene i Amerika og det amerikanske imperiet deira var ein stor rival til dei spanske koloniane både militært og økonomisk Latin-Amerika Tidligere spanske og portugisiske kolonier i Sør-Amerika, Mellom-Amerika, Karibia og Mexico. Spansk og portugisisk er latinske språk, derfor blir området kalt «Latin»-Amerika. Middelklasse Den samfunnsklassen som ligger mellom underklassen og overklassen. Middelklassen er vanligvis lønnsmottakere som ikke eier mye kapital Se også kolonialisme Kolonier styrt av moderstaten ble etter hvert mønster for senere kolonisering ; Allerede i 1749 protesterte handelsfolk i Venezuela mot monopolet som Spania hadde på handelen med koloniene. Da båndene med Spania ble svekket i forbindelse med napoleonskrigene i Europa, ble nasjonalismen i Sør-Amerika forsterket Fortellingen om spanske penger er en historie med mange ingredienser, blant annet sjørøveri, kolonisering og maktkamp mellom noen av verdens mektigste nasjoner. Visste du at den spanske sølvmynten åtte real lenge dominerte handelen mellom Europa og Amerika og ble en forløper for dagens dollar

Spanske kolonier i sør amerika, sør-amerika er en

 1. Spanske dollar var fortsatt flittig brukt i de britiske koloniene i Nord-Amerika under den amerikanske revolusjonen (1765-1783). Senere ble dollar benyttet som navn på USAs valuta, og den amerikanske dollaren ble gitt samme verdi som den spanske dollaren
 2. Det spanske koloniimperium var det første virkeligt globale imperium. Det var også et af de største imperier i verdenshistorien.I løbet af det 16. århundrede var Spanien og Portugal ledende i den europæiske udforsking og koloniale ekspansion og åbnede handelsruter over oceanerne. Handelen blomstrede over Atlanterhavet mellem Spanien og Amerika og over Stillehavet mellem Østasien og.
 3. Dermed kunne ikke Sør-Amerika lenger være underlagt den spanske kronen, mente de. I det maktvakuumet som oppsto i koloniene mens Spania var opptatt med å bli kvitt Napoleon, etablerte kolonistene egne, lokale styringsråd. Kong Ferdinand kom tilbake som spansk konge i 1813 og forsøkte å stramme grepet om koloniene igjen

På grunn av dette ble det spanske og etter hvert det portugisiske språket utbredt i Latin-Amerika. Dette er grunnen til at de den dag i dag har spansk og portugisisk som offisielle språk i f. eks Brasil og Argentina. Det var altså spanjolene som først kom til Sør-Amerika, med Christoffer Columbus i spissen Det strakte seg langs den nordlige kysten av Sør-Amerika, over Mellom-Amerika langs Karibia, og opp i den nedre delen av Nord-Amerika. Denne regionen ble et populært sted for pirater og kapere som ønsket å dra nytte av Spanias tungt lastede skatteskip. Spanske koloniene i Amerika strakte seg over et stort skår av land på ett punkt Etter hvert oppsto det et skille mellom nordlige og sørlige kolonier. I sør Amerika var det stor drift av slavedrevende plantasjer, motsetning til Nord-Amerika. Mens i nord var det selveiende bønder, fiskere, håndverkere og forretningsfolk. Dette var en utløsende årsak til borgerkrigen mellom nord og sør i 1861-1865 Hvilke kolonier tilhørte hvilke land. Det har variert over tid hvilke kolonier som tilhørte hvilke stater. Øverst kan du se et kart for 1914, etter 1. verdenskrig mistet Tyskland sine kolonier til England, Frankrike (og Australia). Nedenfor er det et kart som viser ulike tidsepoker Da Carlos adbiserte ble rike delt mellom hans bror som ble tysk-romersk keiser og sønnen Felipe som overtok de spanske områder inkludert Burgund og koloniene i Sør og Mellom-Amerika. I Felipe II`s regjeringstid var det stadig større problemer med å holde rikene sammen

De tretten kolonier – Wikipedia

Kategori:Tidligere spanske kolonier - Wikipedi

Republikken Colombia (spansk: República de Colombia) er et land nordvest i Sør-Amerika.Colombia grenser mot Panama i nordvest, mot Det karibiske hav i nord, mot Venezuela i øst, mot Brasil, Peru og Ecuador i sør og mot Stillehavet i vest. Hovedstaden er Bogotá.. Med rundt 47 millioner innbyggere er Colombia Amerikas fjerde mest folkerike land. Det har stort kulturelt og etnisk mangfold Måten koloniseringen av Nord-Amerika skiller seg fra koloniseringen av områdene lenger sør er at det ikke var organisert erobring med militære styrker, men en gradvis etablering av nybyggerkolonier. De tvang som regel ikke urbefolkningen til å arbeide for seg, men de fleste ble fordrevet eller utryddet. 8

De tretten kolonier - Wikipedi

Med det spanske skipet på slep dro engelskmennene nordover, og opptrinnet gjentok seg i neste havn, Arica, der tre mindre skip lå fortøyd. Et av dem hadde et halvt tonn sølv i lasten. Don Francisco de Toledo, visekongen over hele Spansk Sør-Amerika, skrev nedstemt til spanskekongen Koloniseringen av Nord-Amerika. Engelskmennene hadde lenge sett med misunnelse på spanjolenes kolonier i Sør-Amerika. Etter freden med spanjolene i 1605 kunne engelskmennene konsentrere seg om ambisjonene sine i Nord-Amerika. Freden reduserte også faren for sjørøvere og kapring. Det gjorde reisen over havet mindre farefull Kartlegg den europeiske ekspansjonen i Nord- Amerika (dagens USA og Canada) fra ca 1600 til ca 1750. Drøft hvorfor det utviklet seg en annen samfunnsstruktur i Nord-Amerika i forhold til de spanske koloniene i denne delen av verden De spanske koloniene i amerika strakk seg fra California til Kapp-Horn, over en periode på 300-400 år. Tilsvarende var jo også variasjonen i de engelske koloniene store. Plantasjekulturen i de blivende sørstatene var jo utbredt over hele Karibien og Brasil Det er liten tvil om at coronaviruset COVID-19 har rammet Spania spesielt hardt De eldste Spanske kunstverk finnes i Altamira hulene i Cantabria. 1100 - 1000 f.Kr. Fønikisk innvandring; fønikerne bosetter seg særlig i Sør - Spania. Grunnlegger byen Cadiz. 800 - 600 f.Kr. Grekerne koloniserer store deler av den Spanske middelhavskyst. 600 - 500 f.Kr

koloni - Store norske leksiko

Sør-Amerika - Store norske leksiko

USA-imperiet eller Det amerikanske imperiet er ei nemning for den dominansen eller hegemoniet USA har hatt over ei rekkje land i store delar av verda, særleg etter andre verdskrigen.Denne dominansen har kome til uttrykk både kulturelt, økonomisk, politisk og militært. Ettersom talspersonar for USA vanlegvis nektar for at supermakta har ført eller fører ein imperialistisk politikk, er. USA: 13 kolonier - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden Koloniene i Spania til det nittende århundre okkupert en stor del av landet. Det spanske imperiet var en av de mest kraftige feodale kreftene fra fortiden. Aktiv kolonisering og geografiske funn har betydelig påvirket utviklingen av menneskets historie. Erobringen påvirket den kulturelle, språklige og religiøse utviklingen av mange nasjoner

Spanierne utbyttet kolonier, og de hadde det hellet at de fant gull og sølv i Sør-Amerika. Men dette landet, som altså var «heldig» og fant store mengder gull og sølv i gruvene i Sør-Amerika, ble ikke det rikeste landet på lang sikt Inkafolket ble tvunget til å leve livet som slaver i gruver eller på plantasjer for spanske herrer. Peru forble en spansk koloni i flere hundre år. Først i 1821 ble Peru erklært selvstendig republikk, og var slik det siste landet i Sør Amerika til å få friheten fra kolonimaktene. Politik

Argentina er en republikk i Sør-Amerika. Landet grenser til Chile i vest og i sør, til Paraguay og Bolivia i nord, og til Brasil og Uruguay i øst. Argentina hadde rundt 44,9 millioner innbyggere i 2019, og hovedstaden er Buenos Aires.Landet er det nest største i Sør-Amerika i utstrekning (etter Brasil), og det tredje største i folketall (etter Brasil og Colombia) Den spanske selvstendighetskrigen og Arthur Wellesley, 1. hertug av Wellington · Se mer » Brasil. Forbundsrepublikken Brasil (portugisisk: República Federativa do Brasil) er Sør-Amerikas største stat, og den femte største i verden, både i folketall og i areal. Ny!!: Den spanske selvstendighetskrigen og Brasil · Se mer » Cataloni I Koloniene så en lite eller ingenting til den demokratiske utviklingen som samtidig skjedde i vesten. Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål. Nord-Sør-Biblioteket Hvilket annet europeisk land hadde kolonier i det som i dag er usa Europeisk kolonisering av Amerika - Wikipedi . Europeisk kolonisering av Amerika er som regel datert til 1492 med en ekspedisjon fra Europa.Før den tid, rundt begynnelsen av 1000-tallet nådde de første europeere fram til Nord-Amerika via Grønland, antagelig på Newfoundland.Det var norrøne folk fra Island og Norge, ledet.

Kolonien Virginia Kolonien Virginia (engelsk: Colony and Dominion of Virginia) var den engelske kolonien i Nord-Amerika som eksisterte en kort tid i det 16. århundre og kontinuerlig fra 1607 frem til den amerikanske revolusjonen. Ny!!: De tretten kolonier og Kolonien Virginia · Se mer » Kongeriket Englan Spania: Autonome regioner - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden

Sør-Amerikas historie - Store norske leksiko

I koloniperioden lå de franske og spanske besittelsene i periferien for de britiske interessene som utgjorde 13 kolonier langs Atlanterhavskysten fra Virginia i sør til Maine i nord Latin-Amerika: Store byer, høy befolkning, organisert samfunn, ulike folkeslag. Nord-Amerika: Små jordbruk- og jegersamfunn, spredd ut over hele landet, folkeslag holdt til for seg selv Latin-Amerika var derfor 2 fugler i 1 smekk. Sykdom spredde seg fort, de spanske erobret fort Kristoffer Columbus (1451-20. mai 1506) (latin: Christophorus Columbus, Italiensk: Cristoforo Colombo, Spansk: Cristóbal Colón) var ein opphavleg italiensk oppdagar og handelsmann, kjend for den europeiske «oppdaginga» av Amerika. I 1492 leidde Columbus ein flåte som kryssa Atlanterhavet frå Kanariøyane til Bahamas i Karibia.Han gjekk i land på ei av øyane den 12. oktober under. Sjekk Det spanske imperiet oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på Det spanske imperiet oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Tysklands kolonier: Historien om opprettelsen av den første, årsakene til deres lille nummer, politikken til forskjellige ledere i Tyskland i denne saken. Men tysk kaos forårsaket aktiv motstand fra de spanske bosetterne og urfolkene. Oppfølgingen av opprør, samt den generelle nedgangen i Lille Venezia,. Republikken Sør-Afrika er et land i det sørlige Afrika som grenser til Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Eswatini og Zimbabwe.Teknologisk og økonomisk er landet et av de mest utviklede i Afrika, og politisk et av de mest innflytelsesrike. Sør-Afrika er kjent for store innbyrdes motsetninger, både innen natur, økonomi, politikk og i forhold mellom folkegrupper. Mest kom motsetningene.

De hispanoamerikanske uavhengighetskrigene - Wikipedi

De tre koloni regioner i tidlig Amerika, New England, USA og Sør-Colonies, hadde tydelig varierte egenskaper og historier. Hjem Oversikt over Tidlige amerikanske koloni Regioner Spanske erobrere og portugisiske oppdagelses snart brukt kontinentet som et utgangspunkt for å utvide sine lands globale imperier Spanske Florida ( spansk: La Florida) var den første store europeiske landkrav og forsøk på bosetting i Nord-Amerika under European Age of Discovery. La Florida utgjorde en del av Captaincy General of Cuba, New Spanias Viceroyalty og det spanske riket under spansk kolonisering av Amerika.Mens grensene aldri ble klart eller formelt definert, var territoriet mye større enn den nåværende. Uavhengighetskampen spredte seg, og i Latin-Amerika ga den resultater. Der hadde nesten alle de spanske koloniene revet seg løs primo 1800, sterkt inspirert av opplysningsfilosofene og hendelsene i.. Sør-Amerika: I Sør-Amerika var det spanjolene som dominerte, ganske tidlig etter Columbus kom til Sør-Amerika begynte spanjolene å reise ned mot dette kontinentet. I begynnelsen var det som regel plyndring. Plyndringen ble ledet av conquistadorene og soldtane deres. Av alt gull og sølv de kom over, ga de 1/5 del til den spanske kongen så fikk de beholde resten av verdiene de kom over selv

Kolonisering: Oppdagelsen av Amerika historienet

Det militære flagget til det spanske imperiet fra det 16. århundre til 1843. Det spanske imperiet var det første virkelig globale imperiet. 136 relasjoner Den spanske borgerkrigen fra 1820 til 1823 var en spansk konflikt mellom rojalister og liberale i etterdønningene av Napoleonskrigene.Rojalistene fikk støtte av Frankrike, og monarkiet gikk til sist av med seieren.. Vanstyret til kong Ferdinand VII av Spania, som hadde nektet å godta den liberale grunnloven av 1812, forårsaket mye folkelig uro, spesielt i hæren Marylène Albentosa sa at hun satte stor pris på nordmennenes vilje til å integrere seg i det spanske samfunnet. Mange av nordmennene går på spanskkurs og er med i kommunens aktiviteter. Man planlegger også en norsk kunstutstilling senere i år. En gang i uken er det møte i den norske kolonien, som har sitt utspring i urbanisasjonen el Eden

Spania: Autonome regioner, Hovedsteder - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden Tretten kolonier - Thirteen Colonies. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Tretten kolonier. 1607-1776: Flagg for Britisk Amerika (1707-1775) De tretten koloniene (vist i rødt) i 1775. Status: Del av Britisk-Amerika (1607-1776) Hovedstad: Administrert fra London, England: Vanlige språk: Engelsk; tysk; nederlandsk. De spanske soldatene ble kalt konkvistadorer, som betyr erobrere. For de innfødte i Sør-Amerika var både skytevåpen og hester ukjent. De hadde derfor små sjanser til å stå imot europeerne

Europeisk historie fra 1400- til 1700-tallet - Daria

Mellom- og Sør-Amerika, uten de vestindiske øyene (karibien). D. Mellom-Amerika. 2. De spanske og portugisiske koloniene var økonomisk overlegne. Dette var fordi de andre europeiske landene ikke drev koloniene kostnadseffektivt og kom dårlig ut i konkurransen. B Spanske kolonier, opp- og nedgangstider. Spør du den jevne amerikaner om spanjoler i USA, Det tallet er faktisk høyere enn det totale antall spanske innvandrere til Nord- og Sør-Amerika i de nærmere fire hundreårene fra Columbus satte seil i 1492 frem til 1880 Ny-Granada (på spansk Nueva Granada eller Nuevo Reino de Granada) var navnet på det spanske koloniale territorium nord i Sør-Amerika 1550 til 1717. 10 relasjoner: Bogotá , Colombia , Koloni , Liste over spanske monarker , Sør-Amerika , Spania , Spansk , Visekongedømmet Ny-Granada , 1550 , 1717

Kolonialisme. De spanske koloniherrers fremfærd i Amerika blev mødt af kraftig kritik især fra dele af dominikanerordenen. Mens de verdslige motiver til kolonisering først og fremmest hang sammen med ønsket om at vinde rigdom og ære, så mange inden for munkeordnerne muligheden for at skabe sande kristne samfund i de spanske kolonier i Amerika, når de indfødte var blevet kristnet Vasco da Gama anlegger portugisiske kolonier i India søke etter Molukkene, som man trodde lå i nærheten av Amerika og kunne nås ved å seile i vestlig retning, den «spanske» veien. var et indiansk samfunn som eksisterte i Sør-Amerika mellom 1100 og 1533. Inkafolket bygde opp et imperium med en strengt organisert og klasseinndelt. Rhodesia britisk koloni Rhodesia - Wikipedi . Rhodesia (fra 1970 Republikken Rhodesia) var en ikke-anerkjent stat som eksisterte mellom 1965 og 1979 etter den ensidige uavhengighetserklæringen 11. november 1965.Regjeringen hadde sitt sete i den tidligere kolonihovedstaden Salisbury, og landets territorium var det samme som den tidligere kolonien Sør-Rhodesias.Landet hadde sitt navn etter. Liste over tidligere europeiske kolonier - List of former European colonies fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Kolonien der White har etterlatt hele familien sin er et av Englands første spede forsøk på å etablere en base i Amerika. England er fremdeles bare et lite land i Europas utkant, med en svakhet for sjørøveri, særlig av den spanske vestindiaflåten. Kaperne er statsautoriserte sjørøverkapteiner, støttet av den engelske dronning Elisabet 1

1870-1914 - Imperialisme og koloniserin

De hispanoamerikanske uavhengighetskrigene – Wikipedia

Historie Vg2 og Vg3 - Sør-Amerika - NDL

Generalkapteinskapet Venezuela – Wikipedia

Start studying Eldre historie: Kap. 8 Oppdagelser, kolonier og slavehandel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Oj, kanskje jeg burde beskrevet litt nøyere hva jeg mente. Det dreier seg om kolonier i Asia, Afrika og Sør-Amerika, Noen øyer er fortsatt kolonier,. Dessverre, i 2014 har ennå ikke decolonised alle områder i verden. Det er til og med nye kolonier opprettet etter andre verdenskrig, for eksempel i Indonesia som Koloniene ga tilgang til råvarer, billig arbeidskraft (blant annet i form av slaver til det ble forbudt), og etter hvert også et marked for den hjemlige industrien. Årsaken til at kolonialismen på mange måter ble satt i system rundt 1880 var en økonomisk krise i de industrialiserte landene, betydningen av billige råvarer, arbeidskraft og nye markeder ble enda større Sør amerika : Spania, Portugal og Nederland erobra mesteparten av sør- Amerika. Spania erobret kysten av Mexico til Chile erobret også Florida og Cuba. Portugal erobret kystlinjene ved Brasil og innover Amazonas. Nederland erobret og en liten flekk. Nord Amerika: Koloniseringen av Nord-Amerika startet ved inngangen til 1600-tallet Nya Sverige ble dermed etablert av samme grunn som de fleste andre samtidige engelske, nederlandske og spanske koloniene i Amerika: For å skaffe ressurser og posisjon. Fulgte New Yorks suksessoprift. Det var den mektige, svenske rikskansleren Axel Oxenstiern som var hjernen bak planene om å etablere en svensk koloni i Nord-Amerika

Oppdagelser, kolonier, slavehandel (1400-1750) Timeline created by Arman Heidarieh. In History. 1488. Portugisiske skip runder sørspissen av Afrika Han krysset Atlanterhavet, og nådde Amerika i 1492 under kastiljansk flagg. 1498 Det første som kommer til å tenke når du tenker på amerikansk mat er klassikere som burgere, stekt kylling, pølser og pannekaker. Som mange ting amerikansk har kjøkkenet også innflytelse fra andre steder - tysk, britisk, italiensk, nederlandsk, fransk og karibisk er bare noen av kultene som har bidratt til maten som nå anses som amerikansk

Den beste guiden for spilling av Sic Bo online i Filippinene Lisensiert kasino Hurtige utbetalinger! Topprangert i Filippinen Sjokoladens historie. Kakaoens barndom Opprinnelig antar man at kakaotreet vokste vilt, dypt inne i jungelen omkring elvene Orinoco og Amazonas i Sør-Amerika. Fruktene fra treet var populær mat for alle dyrene i området. Dyrene var ute etter det hvite fruktkjøttet som beskyttet frøene inne i frukten

den mekanismer som koloniene pleide å bli uavhengige De varierte fra dannelsen av hærer bestående av soldater og sivile til finansiering og militær støtte fra andre allierte land. Noen av disse mekanismene var produktet av ideer utviklet i uavhengighetskampene i Europa selv. På denne måten skjedde alle prosessene for de amerikanske koloniernes uavhengighet på en relativt kort tid Hvem er de mest kjente spanske erobrere? Spania skyldte sin mektige imperiet til rikdom som strømmet inn fra den nye verden, og det skyldte sin New World kolonier til conquistadorene, hensynsløse leiesoldater som brakte den kraftige Aztec og Inca Empires til knærne. 01. av 10

Den europæiske kolonisering af Amerika begyndte med vikingerne, der som de første kendte europæere kom i kontakt med Amerika og etablerede flere kolonier.Leif Erikson = Leif den Lykkelige etablerede en kortlivet bosættelse i Vinland, det nuværende Newfoundland.Bosættelser i Grønland overlevede i flere århundreder. I det 15. århundrede var kolonierne i Grønland kollapset Netflix er en stor kilde til spansksprogede filmer , om du vil forbedre dine språkkunnskaper eller bare nyte noen av de beste filmskaperne fra Spania, Mexico og Sør-Amerika. Fra sprø komedier til ryggradssjellende horror, sjekk ut vårt utvalg av de beste spanskspråklige filmene som vises på Netflix akkurat nå Tomaten kom til Europa fra de spanske koloniene i Sør-Amerika sammen med mange andre «nye» planter som mais, potet og tobakk. Det er kjent at planten ble dyrket i Middelhavsområdet etter 1540. Tomatfrukten er et rødt eller gult bær med et høyt innhold av vitamin A og vitamin C og med et vanninnhold på over 90 % Sør-Amerika på spansk. Vi har tre oversettelser av Sør-Amerika i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale de fleste tidligere spanske koloniene startet frigjørings­ kampen omkring 1810, erklærte Peru seg uavhengig av Spania først i 1821. Spanske styrker gjenerobret landet kort tid etter, og først etter at frihetskjemper Simón Bolivars styrker vant det avgjørende slaget ved Ayacucho i 1824, trakk de spanske styrkene seg ut

Riksbladet : 2020

Pompeo til Sør-Amerika USAs utenriksminister Mike Pompeo drar torsdag til Sør-Amerika, der han skal besøke de oljeproduserende landene Surinam og Guyana. USAs utenriksminister Mike Pompeo, her under et møte i Washington mellom representanter fra USA og Qatar mandag, drar senere i uken til Sør-Amerika De spanske erobrerne ødela også de øvrige indianerkulturene og grunnla Lima som hovedstad i Peru, som den gangen omfattet nesten hele det spanske Sør-Amerika. Området ble dermed spanjolenes politiske og militære maktsentrum Tidligere kolonier feirer i Frankrike I dag feirer Frankrike sin nasjonaldag, og 13 afrikanske land er i år invitert til å marsjere sammen med de franske troppene gjennom Champs Elysées i Paris

 • Kopimaskin best i test.
 • Veckans industri.
 • Gaggenau kundendienst darmstadt.
 • Send sms fra pc telia.
 • Fotpleie kristiansand.
 • E bike mountainbike damen testsieger.
 • Strømpebånd tradisjon.
 • Horoskop waage 1. dekade 2018.
 • Verben mit akkusativ und dativ pdf.
 • Geführte wanderungen berlin.
 • Norsk sau og geit rogaland.
 • Bausparvertrag kündigen wüstenrot.
 • Mat på døren kristiansand.
 • Was ist jappy für eine seite.
 • Markblomster august.
 • Soldados antrax.
 • Aperol drink oppskrift.
 • Kaste kleenex i do.
 • Blechspielzeug eisenbahn spur 0.
 • Spirituosen schwürzer ingolstadt.
 • Hva skjer når vann koker.
 • Embryonalentwicklung wirbeltiere.
 • C180 wiki.
 • Bårebuketter priser.
 • Hoteller i nice frankrike.
 • Metastatiske abscesser.
 • National lampoon's european vacation.
 • Gmc stepside.
 • Philips soundbar prisjakt.
 • Primark jobs online.
 • Sjakk henie onstad program.
 • Pinscher størrelse.
 • Organisere bilder i mapper mac.
 • Png datei was ist das.
 • Fodmap smågodt.
 • Almhütte kaufen osttirol.
 • Verlegemuster römischer verband 3 formate.
 • Shopping vilnius akropolis.
 • Lengdemål engelsk.
 • Dna oppbygging.
 • Regler for kjøp av firmahytte.