Home

Vitenskapelig artikkel sykepleien

Fra mastergradsarbeid til vitenskapelig artikkel - hva må til

 1. Noen velger å publisere mastergradsarbeidet som vitenskapelig artikkel, mens mange legger det bort etter at sensuren er unnagjort. Ta tidlig stilling til om du vil skrive forskningsartikkel Vi i redaksjonen har gjort oss noen erfaringer som vi ønsker å dele, og vi kommer med noen tips og råd for hvordan et mastergradsarbeid kan ende opp som publisert vitenskapelig artikkel i Sykepleien.
 2. Sykepleien skiller mellom disse to typene artikler ved å publisere forskningsartikler i Sykepleien Forskning og fagartikler i Sykepleien. Noen ganger bes forfattere som ønsker å publisere i Sykepleien Forskning , om heller å publisere i Sykepleien , når kravene til en forskningsartikkel ikke er oppfylt
 3. Forfattere som publiserer her, beholder også copyright selv og kan for eksempel publisere sin artikkel fra et nettsted på den institusjonen de er ansatt ved. Sykepleien Forskning publiserer også åpent, men uten at forfatteren får beholde copyright. Forfatteren kan likevel publisere lenke til artikkelen etter avtale med Sykepleien Forskning
 4. Med vitenskapelig publisering menes en skriftlig publisering der fremstillingsmåte, for eksempel de norske Sykepleien Forskning (fra juni 2016 bare på sykepleien.no) altså først publisering av en vitenskapelig artikkel og deretter som en lengre rapport med alt bakgrunnsstoffet det ikke ble plass til i artikkelen

Tidsskriftet Sykepleien Forskning er et vitenskapelig tidsskrift som blir utgitt fire ganger i året. Vi ønsker å være den foretrukne kanal for å formidle sykepleieforskning i Norge, men retter oss også mot lesere i Norden. Sykepleien Forskning har som mål å være relevant, interessant, praksisnært og bredt. Vi vil også bidra til at helsepersonell leser forskning og bruker. Ulike typer artikler. Sykepleien har valgt å gjøre et skille mellom de to artikkelformene ved å publisere fagartikler i Sykepleien og forskningsartikler i Sykepleien Forskning. Men, hva er så egentlig forskjellen mellom disse to artikkelformene? Oppbygging av den vitenskapelige artikkelen Hva er en vitenskapelig artikkel? Lerdal, A. (2012) 'Forskningsartikkel, eller fagartikkel', Sykepleien (2), s. 72-73. [Online](Hentet: 03.05.2016) Innlegget er skrevet i samarbeid med Anne Jorun Bergum ved Biblioteket Gjøvik. In English: What is a scientific article

Forskjeller og likheter mellom - Sykepleien

Skriv en artikkel - Sykepleien

Vitenskapelige artikler på sykepleien.no. Sykepleien. 11.08.2016. Nylig publisert. På sykepleien.no finner du et stort arkiv med fagfellevurderte forskningsartikler som er relevante for sykepleiere i praksis, for høyskoler og studenter. Sammendrag: Verktøy ved screening av risiko for underernæring hos eldr Det er utarbeidet sjekklister som gjør det lettere å kritisk vurdere den metodiske kvaliteten i vitenskapelige artikler. Ulike spørsmål krever ulike forskningsmetoder, og du må derfor bruke sjekklister som passer forskningsmetoden i den enkelte artikkelen. Sykepleien Forskn. 2013;8(1). Vitenskapelige artikler på sykepleien.no. Sykepleien. 19.10.2017. NYLIG PUBLISERT! På sykepleien.no finner du et stort arkiv med fagfellevurderte forskningsartikler som er relevante for sykepleiere i praksis, for høyskoler og studenter. Sammendrag Vitenskapelige artikler på sykepleien.no. Sykepleien. 16.06.2016. Nylig publisert. På sykepleien.no finner du et stort arkiv med fagfellevurderte forskningsartikler som er relevante for sykepleiere i praksis, for høyskoler og studenter. Sammendrag Sykepleien Forskning Bilag til Sykepleien Tollbugt 22, 5. etg. PB 456 Sentrum, 0104 Oslo Tlf. 22 04 32 00 Faks: 22 04 33 75 www.sykepleien.no Ansvarlig redaktør: Barth Tholens barth.tholens@sykepleien.no Markedssjef: Ingunn Roald ingunn.roald@sykepleien.no Statistiker: Guri Feten guri.feten@bfk.no Sykepleien Repro og trykk: Color Print A/S.

Vitenskapelig publisering - Sykepleien

Vitenskapelige artikler på sykepleien.no. Sykepleien. 27.09.2018. På sykepleien.no finner du et stort arkiv med fagfellevurderte forskningsartikler som er relevante for sykepleiere i praksis, for studiesteder og studenter. Sammendrag: Innsatspersonell fikk større tro på egen mestring etter terrorangrepene 22. juli 201 En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. En eller flere forskere skriver artikkelen, som vurderes av eksperter innen fagområdet (kalt fagfellevurdering), før den publiseres i et vitenskapelig tidsskrift

Veiledning for skriving av vitenskapelige artikle

Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Larsen, Inger Beate; Söderhamn, Olle. 2010, Gyldendal Akademisk. UIA Vitenskapelig antologi/Konferanseseri Vitenskapelige artikler på sykepleien.no. Sykepleien. 16.03.2017. På sykepleien.no finner du et stort arkiv med fagfellevurderte forskningsartikler som er relevante for sykepleiere i praksis, for høyskoler og studenter. Sammendrag: Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2 Vitenskapelige artikler på sykepleien.no. Sykepleien. 19.05.2016. Nylig publisert. På sykepleien.no finner du et stort arkiv med fagfellevurderte forskningsartikler som er relevante for sykepleiere i praksis, for høyskoler og studenter. Sammendrag

Skriv en artikkel - static

Ledende vitenskapelige tidsskrift for sosialt arbeid, barnevern og vernepleie. JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser Vitenskapelige artikler vurderes av minst to eksterne fagfeller som har særlig kompetanse og forskningserfaring på det aktuelle fagområdet og/eller på metoden som er anvendt. Ergoterapeuten har status som et Open Access tidsskrift i registeret til Norsk senter for forskningsdata (NSD) vitenskapelig. hvordan en vitenskapelig artikkel. artikkel? er. bygget opp og hva de enkelte delene bør inneholde. Vi publiserer nyttestoff som hjelper deg å komme i gang. Sjekk. Eksempler skrivetipsene Vi publiserer. Går på tema: under du. nyttestoff nyttestoff med. som på hjelper. planer nettsiden deg å til komme Sykepleien om. i gang. Søk etter prosjekter, resultater og personer Historikk. Cristin-resultat-ID: 5954

Nyeste vitenskapelige artikler. Medisinen i bilder. Skabbgang under eit dermatoskop. Medisinen i bilder. Skabbmidd. Noe å lære av. En mann i 50-årene med økende motoriske svingninger, søvnvansker og mental endring. Originalartikkel. Implantasjon av hjertestartere ved St. Olavs hospital 2006-15 Vitenskapelige artikler skal ikke overskride 5000 ord, ikke inkludert sammendrag, tabeller og figurer. Essay begrenses til 3000 ord. Krav til manuskript. Tittelside som beskriver type manuskript, antall ord, manuskriptets tittel, en forkortet versjon av tittel, navn og adresse til korresponderende forfatter, navn og e-postadresser til samtlige. Søk etter prosjekter, resultater og personer Historikk. Cristin-resultat-ID: 67836 Bestill vurderingseksemplarer. Da er håndboken Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? akkurat noe for deg. Gjennom et lettlest språk og praktiske eksempler følger forfatteren deg trinnvis gjennom den vitenskapelige artikkelens sjanger og krav til struktur og innhold.. Målgruppen for boken er studenter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå som skriver artikkelbaserte oppgaver

Forskningsartikkel eller fagartikkel? - Sykepleien

Vitenskapelige artikler På denne siden er en oversikt over vitenskapelige publikasjoner der forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste har deltatt i årene 2012-2019. Foto: Ingvild Festervoll Sykepleien Forskning 2012;7(2) N. Grytten Torkildsen, O. Torkildsen et al. Hvordan skrive en vitenskapelig artikkel? •Innledning Her presenteres temaet. Start med litt bakgrunnsinformasjon Problemstillingen skal også komme tydelig frem •Materialer og metode Her presenteres fremgangsmåten for studiet/eksperimentet. Hva har vi gjort? Hva har vi brukt av utstyr har vi brukt? Hvor? Når? Noen skal kunne gjenta denn Vitenskapelig artikkel (24) Løgstrup's thinking: a contribution to ethics in physiotherapy 2020, Physiotherapy Theory and Practice. 2009, Tidsskriftet sykepleien. Doktorgradsavhandling (3) Det sitter i veggene : materialitet og mennesker i distriktspsykiatriske sentr

Hva skiller fagartikkel fra forskningsartikkel? / What is

 1. Vitenskapelig publisering er en av grunnpilarene i forskningen. Det fungerer omtrent slik: Etter at et team av forskere har fullført en studie, skriver de en vitenskapelig artikkel om metodene og resultatene, og sender den inn til et vitenskapelig tidsskrift
 2. Å skrive en vitenskapelig artikkel innebærer at man må forholde seg til en rekke regler. Det er for å lette manøvreringen at denne og liknende bøker er skrevet . Boken er tradisjonelt oppbygd. Først gjennomgås strukturen i en vitenskapelig artikkel (introduksjon, materiale og metode, resultater, diskusjon og referanser)
 3. Ikke-nordiske tidsskrifter kan i liten grad godkjennes, fordi status for de enkelte artikler ikke kan identifiseres. Konferanser og konferansepublisering. Bidrag på konferanser og symposier behandles på samme måte som artikler i vitenskapelige tidsskrifter eller antologier
 4. SYKEPLEIEN FORSKNING> Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund forskning 03|13 Untitled-41 185 22.08.2013 15:00:11 Foto: Oslo Universitetssykehus KOLOFON R eda KSJO nen Inger Schou Førsteamanuensis II Professor og leder ved ved Universitetet i Osl
 5. Med en bachelor i sykepleie har du gode jobbmuligheter. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger flere sykepleiere. VID viser deg hvorda

Hva er en vitenskapelig artikkel? - Kildekompasse

Hvordan skrive en artikkel? Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere. Før du begynner med skrivingen: Finn gode kilder etter hva du ønsker å skrive om. Det er viktig med gode kilder for å bygge gode påstander og argumenter 2017, Tidsskriftet sykepleien. Fortellinger fra den andre siden Frontsøstre - norske kvinner under hakekorset Av Vegard Sæther Cappelen Damm, 2015 232 sider ISBN: 9788202470753 2015, Tidsskriftet sykepleien. Aldring i endring 2015, Tidsskriftet sykepleien. Ord fra grasrotas talsmann 2014, Tidsskriftet sykepleien Tidsskrift for Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO. Sentralbord: 23 10 90 00 • E-post: redaksjonen@tidsskriftet.no Sjefredaktør Are Brean • Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakate Å kunne skrive vitenskapelige artikler er også aktuelt for alle som ønsker å kvalifisere seg for en høyere stilling innen høgskole- og universitetssystemet. Etter fullført videreutdanning skal studentene være i stand til selv å utarbeide et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift, enten i form av en teoretisk-/diskusjonsartikkel eller som en systematisk review

Stikkord: vitenskapelig artikkel Eksamensfeber på Øya! av Anja Johansen på 7. oktober 2019 i Akademisk skriving , Arrangement , Litteratursøk , Referansehåndtering , Studier med 1 Kommenta Sykepleien Forskning publiserer hvert år cirka 30 vitenskapelige, fagfellevurderte artikler samt annet forskningsrelatert stoff. Artiklene publiseres først og fremst på sykepleien. no, med gode lesertall. Sykepleien Forskning skal være den foretrukne kanalen for å publisere og formidle sykepleieforskning i Norge Vitenskapelig artikkel. Dataene hentes fra Cristin (Current Research Information System In Norway) Publikasjonsbasen forteller deg hvor noe er publisert. Flere publikasjoner er også tilgjengelig i fulltekst og kan lastes ned. Publikasjoner som ikke foreligger i fulltekstversjon, må bestilles fra utgiver Vitenskapelig artikkel (8) 2017, Sykepleien Forskning. Bekymringer som blir bekreftet : om helsepersonells opplevelser når en pasient tar sitt eget liv 2014, Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Kvinner som selvskader opplever bedring ved innleggelse i akutt psykisk helsever

Hvilke krav stiller vi til den vitenskapelige artikkelen? Hva er en popularisert fagartikkel? Hvordan skiller nyhetsartikkelen seg fra fagartikkelen? Sist oppdatert. 16.01.2019. Tekst: Marion Federl (CC BY-NC-SA) Retningslinjer for bruk Kopier lenke til siden. Læringsressurser. Artikkel Vitenskap er systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning. Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte, for naturvitenskap Vitenskapelig artikkel: En vitenskapelig artikkel kalles også forskningsartikkel. Det er en detaljert redegjørelse for alt som har blitt gjort for å komme fram til de påståtte resultatene. Det er et dokument forskeren eller forskerne skriver etter de har utført forskningen sin og kommet fram til resultatene sine Han har blant annet skrevet artikler om plagiering og annen form for vitenskapelig uredelighet. Vinther har vært aktiv i internasjonalt samarbeid om fremme av god vitenskapelig praksis og håndtering av vitenskapelig uredelighet, og er nestleder av The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) Vitenskapelig artikkel (3) Professional formation through personal involvement and value Meningsfulle aktiviteter på sykehjemmet : 2012, Sykepleien Forskning. Annet produkt (1) Bachelor in Nursing. Short form of Curriculum.VID Specialized University. Campus Haraldsplass, Bergen 2016. Faglig foredrag (1) Meningsfulle aktiviteter / kreative.

Fagbladet Sykepleien - NS

Vitenskapelig artikkel (22) Samhandling ved hjelp av et spørreskjema: et læringsprosjekt i psykisk helsearbeid 2019, UNIPED. 2017, Sykepleien Forskning. Cognitive milieu therapy and physical activity: experiences of mastery and learning among patients with dual diagnosi Søknadsfrist: Det er foreløpig ikke satt en ny søknadsfrist.Ta kontakt for mer informasjon. Opptakskrav:. Norsk sykepleierutdanning eller følgende: Avslag på søknad om autorisasjon som sykepleier fra Helsedirektoratet med krav om å gjennomføre rammeplanens emne Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Anne-Randi Hanssen, Geir Ropstad, Øistein Kristensen og Thomas Clausen er forfattere av en ny fagartikkel som ble publisert av tidsskriftet Sykepleien forskning 4/2011. Artikkelen beskriver en kursmetode for cannabis røykeavvenning og presenterer resultater fra en etterundersøkelse blant tidligere kursdeltakere. Les hele forskningsartikkelen

OM TIDSSKRIFTET Tidsskrift for omsorgsforskning publiserer vitenskapelige artikler (både empiriske og teoretiske originalartikler), fagartikler, kommentar- og debattartikler, bokanmeldelser, intervjuer og annet faglig innhold.Hovedfeltet er omsorgsarbeid (både det formelle og det uformelle), samt helse- og omsorgstjenestene i kommunene og deres samhandling med andre tjenester En vitenskapelig artikkel presenterer resultater fra forskningsprosjekter. Forskerne presenterer som regel enten data fra egne undersøkelser (empiriske studier) eller presenterer og tolker litteraturen på et bestemt område (litteraturstudier). Som regel vil også empirisk I tillegg anbefaler vi at du går grundig igjennom sjekklisten som passer forskningsmetoden i artikkelen du skal vurdere. Sjekklister for å lære og øve på kritisk vurdering. Sjekklistene nedenfor er laget som pedagogiske verktøy for å lære kritisk vurdering av vitenskapelige artikler • En vitenskapelig artikkel krever bruk av referanser • Tidligere publiserte originalartikler, bøker og nettsteder • Sjekk alltid det nyeste innen ditt tema/fagfelt, for eksempel i PubMed 13 14 Referanselisten utarbeides etter Vancouver-modellen: • I teksten oppgis referansens nummer i parentes • Referansene nummerere

Vitenskapelig publisering - sykepleien

Å henvise til kilder er en viktig del av vitenskapelig kommunikasjon. Det finnes en rekke kilder som kan være aktuelle å bruke innenfor ditt fagfelt, og derfor er det viktig å kunne vurdere hvilke som passer til hva når du skal skrive et vitenskapelig arbeid. Når du skal argumentere for et synspunkt er det lurt at du støtter deg på tidligere forskning som bygger opp om din Liste over norske vitenskapelige tidsskrift inneholder alle tidsskrift utgitt i Norge som av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er rangert på nivå 1 eller nivå 2 i Norsk vitenskapsindeks.Listen revideres årlig som en del av å gi publikasjonspoeng for forskning («tellekantsystemet»). For at en publikasjon skal klassifiseres som vitenskapelig, må den oppfylle alle disse fire kra Vitenskapelige artikler/kapitler som ikke var med i tidligere utgaver av en vitenskapelig antologi kan rapporteres hvis de for øvrig oppfyller kriteriene for vitenskapelig publisering. 6. Kreditering av institusjonsadresser og forfatterandeler. Kun forfatterrollen i en publikasjon skal krediteres 3. april 2020: Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut. Les mer. Åpen tilgang og forlagsavtaler. 3. april 2020: Register over publiseringskanaler merker tidsskrifter med UNIT ikon når det er del av en norsk lisensavtale med forlaget Varsler om kutt og nedlegging truer hele verdigrunnlaget som sykepleien er grunnlagt på! I artikkelen deres så snakkes det så varmt om å ta vare på «de ensomme eldre»

En rekke vitenskapelige artikler er publisert fra MIDIA-prosjektet. 2019. Kahrs CR, Chuda K, Tapia G, Stene LC, Mårild K, Rasmussen T, Rønningen KS, Lundin KEA, Kramna L, Cinek O, Størdal K. Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort Rangering av publikasjonsformer er etter antatt arbeidsmengde, med utgangspunkt i produksjonsnormene for et doktorgradsarbeid. Det blir anslått at en monografi (en bok) tilsvarer ca. fire artikler i vitenskapelige tidsskrifter, og at en artikkel i en antologi (bokkapittel) omfatter mindre arbeide enn en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift Målet med Utdanningsforskning.no er å gjøre forskningen på utdanningsfeltet tilgjengelig for dem som trenger den. Alle artiklene du finner på vår nettside vil ha gode vitenskapelige og forskningsfaglige kvaliteter. På denne siden kan du lese om artikkeltypen fagfellevurdert artikkel

Forfatterveiledning Sykepleien

En vitenskapelig artikkel, derimot, kan lett dras sammen I en god artikkel bør du finne et klart og tydelig formål på slutten av introduksjonen. I tillegg bør formålet være presentert i abstractet (sammendraget) I vedlegg 1 er definisjon av vitenskapelig publisering gjengitt Vitenskapelige artikler har stort sett samme oppbygning og det finnes klare regler for hvilke deler en vitenskapelig artikkel skal bestå av, og hvilken informasjon som skal med i de ulike delene. En vitenskapelig artikkel er bygd opp på følgende måte: 1. Tittel 2. Abstrakt 3. Innledning 4. Metode 5. Resultat 6.. Siden du søker etter er flyttet eller eksisterer ikke lenger. Du kan prøve å finne siden gjennom Sykepleiens hjemmeside på sykepleien.nosykepleien.n vitenskapelig artikkel Tidsskriftet Ergoterapeuten har siden 2009 publisert fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Ergoterapeuten er et nivå 1-tidsskrift og gir publiseringspoeng. Artikler som godkjennes, blir publisert på nett og i papirutgaven

Video: Innledningskapitlet - Sykepleien

Deretter vil artikkelen bli publisert på www.sykepleien.no. Artiklene kan være av ulik art. For eksempel avsluttende oppgaver, oppgaver i klinisk stige, prosjekter, prosedyrer, informasjonsmatriell, eventuelle forskningsartikler som ikke blir publisert i bladet Forskning Vitenskapelig artikkel Hva er en vitenskapelig artikkel: Vitenskapelig artikkel er en akademisk publikasjon av deklarert forfatterskap som presenterer og diskuterer resultater, ideer, metoder, teknikker og prosesser produsert i en bestemt vitenskapelig forskning produsert av de forskjellige kunnskapsområdene Vitenskapelig tidsskrift. Et vitenskapelig tidsskrift, også kalt akademisk tidsskrift eller noen ganger fagtidsskrift (engelsk: academic journal), trykker vitenskapelige artikler som bidrar med ny vitenskapelig kunnskap. Denne type tidsskrifter er som regel trykket i sort-hvitt og inneholder sjelden andre illustrasjoner enn eventuelle figurer som inngår i de vitenskapelige artiklene

Vitenskapelige artikler på sykepleien

Om få dager har Stine Jensen sine siste eksamener på masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT, og kan dermed snart kalle seg jurist. Man kan si hun har lagt et godt grunnlag for karrieren. Stine har allerede fått jobb på advoktabyrå, fikk karakteren A på masteroppgaven, og i tillegg har hun fått godkjent en vitenskapelig artikkel basert på. Vitenskapelig publisering er grunnlaget for mye av den faglige aktiviteten vår. Store forlagshus eier rettighetene til mesteparten av de nyere vitenskapelige publikasjonene, og prisene øker. Det er nå en diskusjon om brukerne skal ha fri tilgang til vitenskapelige artikler Under finner du vitenskapelige artikler av NIKUs forskere utgitt i perioden juli-september 2020. Lista oppdateres jevnlig. Du finner en fullstendig oversikt over NIKUs vitenskapelige artikler i den norske forskningsdatabasen Cristin.. Hunting Stories in Scandinavian Rock Art (Oxford Journal of Archaeology); Okkupasjonens krigsminner (Heimen); The 'garden city' in the green infrastructure. Vitenskapelige artikler - fagartikler. Manuskripter sendes til: Redaktøren, Den norske tannlegeforenings Tidende. Bidrag til den faglige delen av tidsskriftet kan hentes fra alle felter innen odontologien, teoretisk og praktisk, men artiklene bør være av allmenn interesse for norske tannleger

4. Kritisk vurdering - Helsebiblioteket.n

Før en artikkel publiseres i et vitenskapelig tidsskrift, skal den gjennom fagfellevurdering. Anonyme kolleger leser gjennom artikkelen og gir tilbakemeldinger og kritikk. Dersom de anbefaler det, kan artikkelen komme på trykk, men hvis de ikke er fornøyde, blir artikkelen enten avslått, eller kommer tilbake med beskjed om revise and resubmit En vitenskapelig artikkel: - Inneholder ny viten - Har referanseliste, forskningen skal være etterprøvbar - Er fagfellevurdert, dvs andre forskere har kvalitetssikret innholdet --Artiklene registreres i databaser og blir søkbare. Trykk her for å se aktuielle databaser for sosialfag som blioteket har tilgang til Pris: 149,-. heftet, 2020. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Hvordan skrive den gode vitenskapelige artikkelen? av Anners Lerdal (ISBN 9788205538573) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Vitenskapelig artikkel. Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer. Roar Fosse, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. KONTAKT: roar.fosse@vestreviken.no. Marianne Skogbrott Birkeland, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norsk artikkel om utbytte for barn og unge - mestring

Emne - Skriving av vitenskapelig artikkel - HVUT8024. course-details-portlet. HVUT8024 - Skriving av vitenskapelig artikkel Om emnet. Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Oppgave Karakter: Bokstavkarakterer. Vitenskapelig publisering er publiseringen av vitenskapelige resultater på grunnlag av studier.Vitenskapelig publisering skiller seg både i innhold og i metode fra publisering av for eksempel skjønnlitteratur eller populærvitenskap.Innholdsmessig er forskjellen at en vitenskapelig publikasjon må inneholde funn eller tolkninger som representerer ny kunnskap Hvordan kan vitenskapelige artikler hjelpe meg til å behandle pasienter bedre? Hvilken type studie omhandler artikkelen egentlig? Hva betyr den, og hvem gjelder den for? Kan jeg stole på denne P-verdien? Hva er et konfidensintervall? Denne boken hjelper deg å finne svarene på disse og andre spørsmål om medisinskvitenskapelige artikler Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0 Vitenskapelige artikler. Demonstration of Optimal Control of Post- Combustion Caputure Processes. In the DOCPCC project model-based control solutions for amine based CO₂ capture plants are developed and demonstrated at TCM and at the Tiller site in Trondheim

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Vitenskapelige artikler. Oppdatert 11. oktober 2020. Fagfellevurderte vitenskapelige artikler basert på egen forskning. Undheim, M. (2020). «We need sound too!» Children and teachers creating multimodal digital stories together. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 165-177 Studiet er et deltidsstudium over ett semester. Det gjennomføres en ukesamling på 20 timer, der det undervises i skriving av vitenskapelige artikler etter anerkjente standarder, samt søk etter og kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur. Etter dette utarbeider studentene et artikkelmanuskript under veiledning Vitenskapelig artikkel om Medisinstart publisert. På tampen av 2019 ble resultatene fra Medisinstart-studien publisert i tidsskriftet International Journal of Pharmacy Practice. Vendil Åse. 8. januar 2020. Del Twitter Faceboo

Hvordan lage et konferanseabstrakt?

Publiseringsetikk Som det største fag- og forskningstidsskriftforlaget i Norden er Universitetsforlaget opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering.Forfattere, fagfeller, redaktører og utgivere/forlag er alle etisk ansvarlige for at det som publiseres som vitenskapelige artikler, er ny. Fagfellevurdering er kvalitetssikring av forskningsbidrag (fagartikler, bøker) ved at eksperter (typisk to-fire) innenfor faget kritisk vurderer bidraget før publikasjon. Slike vurderinger gis gjerne anonymt, og gjennomføres ut fra bestemte kvalitetskriterier, for eksempel: Tilfører dette bidraget noe nytt til forskningsfeltet? Har konklusjonene dekning i dataene som rapporteres Sykepleien ønsker å opprette et leserpanel, som en lukket facebookgruppe, som kan gi innspill og tilbakemeldinger. Kunne du tenke deg å delta i dette leserpanelet? Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen vitenskapelig artikkel oversettelse i ordboken norsk bokmål - tysk Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk alle språk

Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap.. Den vitenskapelige metode eller prosess blir betraktet som fundamental for den vitenskapelige utforskning og tilegnelse av ny kunnskap basert på fysiske bevis - såkalt empiri eller erfaring. Ibn al-Haytham og Roger Bacon var av de første som brukte. Vitenskapelig artikkel om Buskerudgeriljaen Artikkelen The Case for Weeding: The Buskerud Bandits' Contribution to a Knowledge-Based Discarding Practice in Norwegian Public Libraries er publisert på nett og papir i Journal of Library Administration, volum 54, nr 5, s. 382-402

Slik skriver du en vitenskapelig artikkel | BioingeniørenHvordan lage et sammendrag?
 • Labøvelser biologi 1.
 • Fotograf tromsø barn.
 • Ørner.
 • Nina løseth wiki.
 • Gråtekur.
 • Vogntog engelsk.
 • Davis weatherlink ip.
 • The bliss lyrics.
 • Schwaiger sps 6918 universal quattro lnb 40mm.
 • Whatsapp profilbilder speichern sichtbar.
 • Platon filosofi.
 • Vaktel temperatur.
 • Angelina jordan fly me to the moon.
 • Green onions song.
 • Hva kan man si til siri norsk.
 • Sjokoladekake med sukrinmelis.
 • Samenbank hamburg.
 • Forgot password windows 10.
 • Säbelzahntiger aussehen.
 • Livmorbetennelse drektig hund.
 • Remote desktop windows 10 settings.
 • Mission impossible 5 budget.
 • Father brown location.
 • Partilederdebatten 2017.
 • Dödsannonser svd.
 • Havel floden.
 • Beskriv hvordan en god håndhygiene bør utføres.
 • Brennende kjærlighet med ost.
 • Sosialiseringsprosess.
 • Strai kjøkken lindesnes.
 • Design din egen kep hjelm.
 • Fremkalle bilder bodø.
 • Naruto shippuden dub stream.
 • Morfologi oppgaver med fasit.
 • Kein ort ohne dich stream english.
 • Barns estetiske uttrykk.
 • Lexin norsk arabisk.
 • Cauliflower mash.
 • Skandinaviske kirken ayia napa.
 • 2 meter regel strafe.
 • Tt line timetable.