Home

Hva er en erkebiskop

En erkebiskop er en høyere biskopsrang i en kristen kirke. Ordet er en sammensetning av gresk arkhe (først) og biskop (som igjen er avledet av greske episkopos som betyr 'tilsynsmann'). Han leder (normalt) et erkebispedømme, som på grunn av sin størrelse, geografiske plassering eller historiske betydning er gitt en fremtredende posisjon i den kirkelige struktur Det er verdt å merke seg at en høyere rang gjelder først og fremst i administrative og rettslige spørsmål; i åndelig forstand er biskoper og erkebiskoper sidestilt. I tillegg er den administrative og rettslige overhøyhet til en katolsk erkebiskop stort sett begrenset til ettersyn [2] og en biskop er fortsatt suveren i sitt bispedømme Hva gjør en erkebiskop Do? Den katolske tro består av et hierarki av prester, biskoper, og paven. Disse tre posisjonene representerer de store divisjoner, med noen avgrensninger mellom dem. I dette hierarkiet er paven leder av den katolske kirke, biskoper er underordnet ham, Erkebiskop er et kirkelig overhode. I den katolske kirke er erkebiskopen overhodet for en kirkeprovins eller et erkestift, nest etter kardinalen den høyeste katolske embetsmann. Den ortodokse kirke har også erkebiskoper. Norden fikk sin første erkebiskop i Lund i 1104, Norge i Nidaros i 1152

Erkebiskop - Wikipedi

Ein erkebiskop er ein høg biskopsrang i ei kristen kyrkje.Ordet er ei samansetjing av gresk arkhe (først) og episkopos (biskop, eigentleg 'oversjåar'). Han leier (normalt) eit erkebispedøme, som på grunn av storleiken, den geografiske plasseringa eller den historiske rolla er gjeven ein framtredane posisjon i den kyrkjelege strukturen.. I kyrkjer som har eigen ordinasjon for biskopar blir. Wilfrid Fox Napier (født 8. mars 1941 i Swartberg, Sør-Afrika) er en av Den katolske kirkes kardinaler, og erkebiskop av Durban. WikiMatrix José Alí Lebrún Moratinos (født 19. mars 1919 i Puerto Cabello i Venezuela, død 21. februar 2001 i Caracas) var en av Den katolske kirkes kardinaler, og erkebiskop av Caracas 1980-1995 En biskop er den øverste kirkelige lederen i et bispedømme. Bispeembetet er felles for en rekke større kirkesamfunn. Den norske kirke har tolv biskoper (2016). Bispemøtet, bestående av alle tjenestegjørende biskoper, ledes av preses (ledende biskop), som siden 2011 er knyttet til et eget bispeembete. Erkebiskop. Foreldre var muligens Engelbrekt Gunnarsson (nevnt 1500) og Jorunn (nevnt 1500). Olav Engelbrektsson var Norges siste erkebiskop fra 1523 til han flyktet fra landet 1537. Hans livsskjebnes tragiske dimensjoner savner sidestykke i norsk historie. Med hans nederlag for den danske kongemakten ble det indre norske selvstyret og den norske katolske kirken eliminert - Gud er ikke en far på samme måte som et menneske er en far. Gud er hverken mann eller kvinne. Gud er ikke definerbar, uttalte Justin Welby, erkebiskopen av Canterbury forrige uke, ifølge Church of Englands hjemmesider. Hva er en far. Siden uttalelsen har flere britiske medier skrevet om saken som har vakt stor oppsikt

Biskop - Wikipedi

 1. Erkebiskopen bodde i Erkebispegården, de store steinbygningene ved siden av Nidarosdomen. Dette var et maktsenter i Norge i middelalderen. Den eldste bygningen i Erkebispegården, er en av de eldste steinbygningene i Norge, som ikke er en kirke. Til tider samarbeidet Erkebiskopen og kongen godt, men de har også ligget i konflikt
 2. Han synes erkebiskop er langt mer forståelig for folk flest enn preses. - De færreste vet hva preses er og hva stillingen innebærer, påpeker rørosingen, som viser til at både den lutherske kirken i Sverige og den lutherske kirken i Finland samt den anglikanske kirke i England, har erkebiskop
 3. Han ble kalt erkebiskop. 6. Hvem var birkebeinerne? Birkebeinerne gjorde opprør mot den katolske kirkens makt under ledelse av kong Sverre. 7. Hva er en leilending? En leilending leide jord av kongen, adelen eller kirken. 8. Hva gjorde sysselmannen? Sysselmannen var kongens øverste representant i ulike deler av landet
 4. dre grad en hastesak for Singsaas enn det er for bispekollega Sommerfeldt: - I 2030 skal vi markere 1000-årsjubileet for kristningen av Norge. Jeg tror det innen den tid vil vise seg at erkebiskop er en mer ønskelig og symboltung, kirkelig betegnelse enn preses, sier Singsaas til Vårt Land

Hva gjør en erkebiskop Do? - notmywar

The Role of katolske biskoper og erkebiskoper I den katolske kirken, erkebiskoper og biskoper rangere under kardinaler. Å bli en biskop er den tredje og fulle nivå av ordinasjonens sakrament. Det første nivået er ordinasjon av en diakon, den andre er ordinasjon av en prest, og den tredje er ord En definisjon - av erkebiskop Lazar Puhalo (utdrag): Det er kjent at det, kanskje mer i Nord-Amerika enn i Hellas, har utviklet seg et lederkonsept i sekter, kalt gerontaer. Denne ideen er dyrket fram av mange selvutnevnte og selverkjente eldste. Gerontaene (eller eldste om du vil), er igjen ofte selvutnevnte og har reklamert for dett

Erkebiskop en erkebiskop er en høyere biskopsrang i en

Den anglikanske erkebiskopen Rowan Williams advarer anglikanske kristne mot å danne en ny organisasjon som ikke har delegert myndighet innen den anglikanske kommunion Erkebiskop Makhulu, som er formann i Den afrikanske kirkekonferanse AACC og en av presidentene i Kirkenes Verdensråd, viser til at den reformerte verdensallianse allerede har tatt et lignende skritt. Erkebiskop Obando y Bravo sa i en preken 20. mai at landets nåværende styre var i stand til hva som helst av barbari Mirus er langt ute på en fløy. Derimot deler skarer av katolikker hans smerte over pavens ja til homofilt partnerskap. - Homofile er Guds barn og har rett til å være i en familie, sier Frans i en fersk dokumentarfilm

Erkebiskop Romero, en tilstedeværelse av Gud? Uansett hva man måtte tenke om likhetene mellom Romero og Jesus så er det et faktum at Pave Frans nå løfter frem erkebiskop Romero fra El Salvador - de fattiges forsvarer - som et eksempel til etterfølgelse og håp for verdens katolikker. Det er liten tvil om at Óscar Ro - meros liv (1917. Dette er også et tips til oss: Hvis du misjonerer, vær et vitne for Kristus og vær et vitne for evangeliet, svarer erkebiskopen. MESSEFEIRING: Under sitt norgesbesøk feiret erkebiskop Wiktor Skworc pontifikalmesse i St. Olav domkirke i Oslo og Bredtvet kirke. - Jeg tror at dette er enda viktigere enn hva det pleide å være Hvis det er ett sted du ikke vil finne erkebiskop Green de neste årene, så er det på kontoret i Stockholm: - Jeg vil være on the road. Det er bare der jeg kan gjøre arbeidet mitt på en skikkelig måte. Som pavens representant må jeg være ute blant folk, prester og biskoper - det er hva Den hellige far ønsker En fransk domstol har frikjent erkebiskopen i Lyon for anklager om at han dekket over seksuelle overgrep mot mindreårige. (69), som er erkebiskop i den katolske kirken i Lyon, overgrep. Pave Frans valgte å ikke avsette erkebiskopen i påvente av ankesaken. - Jeg kan ikke helt skjønne hva jeg er skyldig i,. På innsiden av dronningens ring er det gravert en hemmelig beskjed. og i ringen er det en inngravering. Ingen vet hva som står i Her møter de erkebiskop Desmond Tutu i Cape Town.

erkebiskop - definisjon - norsk bokmå

En fransk domstol har frikjent erkebiskopen i Lyon for som er erkebiskop i Han risikerer ti års fengsel og har forklart i retten at de overordnede i den katolske kirken visste hva han. Erkebiskopen i New Orleans satte fyr på alteret etter å ha hørt hva som skjedde oppå det. - Det er en svært tøff tid å være katolikk i, sier han

biskop - Store norske leksiko

Fransk erkebiskop frikjent for å dekke over overgrep. En fransk domstol har frikjent erkebiskopen i Lyon for anklager om at han dekket over seksuelle overgrep mot mindreårige En fransk domstol har frikjent erkebiskopen i Lyon for anklager om at han dekket over seksuelle overgrep mot mindreårige. Kardinal Philippe Barbarin (69), som er erkebiskop i den katolske kirken i Lyon, ble i mars dømt til seks måneders betinget fengsel for å ha unnlatt å varsle om en prest som sto bak seksuelle overgrep De har en klar tanke om hva de er ansvarlige for, sier erkebiskopen. Prins William og Kate Middleton gifter seg i Westminster Abbey fredag 29. april. Slottet har ikke ønsket å kommentere saken Norsk alkoholhistorie er merkelig og akevittens historie er ingen unntak. I løpet av 500 år har akevitten gått fra å være «medisin» til samleobjekt. Alkoholens historie i Norge er langt eldre enn 500 år, men det er i 1531 at vi finner den første kjente referansen til akevitt. Her tar vi et lite dypdykk i akevitthistorien i Norge, Trøndelag og Innherred

Vi er i tvil om det er riktig, slik kirkeminister Trond Giske tar til orde for, å utvide bispekollegiet med en 12. biskop som skal være permanent leder, preses, for kollegiet. Det er utvilsomt. En erkebiskop kan kirken utnevne selv etter at myndigheten til å utnevne biskoper er overført fra regjeringen til kirken, skriver redaktør Magne Lerø. Av Magne Lerø 13. november 2008, 09:17 Om ikke biskopene vil si at de rapporterer direkte til absolutt øverste instans, så virker det i alle fall noen ganger slik ORDLISTE. Vinald, med Guds nåde - erkebiskopens navn var Vinald Erkebiskop - i dette tilfellet; katolsk kirkelig overhode, altså den øverste katolske embetsmannen i Norge Biskop - kirkelig embetsmann som er åndelig og kirkerettslig overhode for et bispedømme Prost - øverste kirkelige embetsmann i et prosti Kansler - en geistlig i kongens tjeneste som bl.a. hadde ansvaret for. ERKEBISKOP: En erkebiskop er en høyere biskopsrang i en kristen kirke. Ordet er en sammensetning av gresk arkhe (først) og episkopos (biskop, eg. 'overseer'). Han leder (normalt) et erkebispedømme, som på grunn av sin størrelse, geografiske plassering eller historiske betydning er gitt en fremtredende posisjon i den kirkelige struktur

Hva tenkte erkebiskopen på? Av: Hans Rustad 16. februar 2008, 18:12 Da erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, mente sharia-domstoler var uunngåelige, spilte han rett i hendene på islamister som mer enn noe ønsker sharia for å skaffe seg makt Og hva er det dere europeere nøler med?» Både unge og gamle ber om våpen, for å besvare vold med vold. Den kaldeiske erkebiskopen i Mosul er også flyktet til Arbil. Til Cremonesi sier han: «Våre lidelser i dag er forspillet til det som også dere europeere og kristne i Vesten vil gjennomgå i fremtiden. Kongo: Katolsk erkebiskop er president Kabilas mektigste motstander E-post Kardinal Laurent Monswengo, erkebiskop for den katolske kirka i Kongo, etter at han holdt tale til minne om de drepte i uroen nyttårsaften i Kinshasa, da Kabilas soldater angrep folk i kirka med tåregass og skudd

Olav Engelbrektsson - Norsk biografisk leksiko

Geistlig. Foreldre: Einar og Ingebjørg Arnesdatter. Erkebiskop Arne Einarsson Vade fikk en kort funksjonstid og døde under svartedauden, sammen med hele domkapitlet på én mann nær.Arne var sønn av en ellers ukjent Einar og Ingebjørg Arnesdatter, erkebiskop Eilivs søster. Mye tyder på at erkebiskopens tilnavn kan skrive seg fra den store gården Vada i Beitstad, Nord-Trøndelag Men hva er respekt? Respekt medfører å våge en åpenhet om eget ståsted. Respekt er å skjønne når man tråkker på andre, Tidligere erkebiskop Rowan Williams spør om kirken tar seg selv for høytidelig. Det er et betimelig spørsmål som vi alltid bør stille Det er en flott leksjon å lære om ydmykhet ogmildhet - en øyeblikkelig karakter som ble vist av den daværende handelsmann, Aliko Dangote tilsynelatende tjente ham en spesiell profeti om rikdom fra avdøde erkebiskop Benson Idahosa fra Church of God Mission International

Erkebiskopen av Canterbury: 'Gud er kjønnsløs' - Vårt Lan

Erkebiskopen som kommer til Hønefoss er en av arkitektene bak dette felleskirkelige Kairos-oppropet. Her løfter kirkelederne frem religionsfrihet som en utfordring. Men i motsetning til hva som er blitt hevdet i Ringerikes Blads spalter, er ikke hovedproblemet islamisme, ifølge de kristne lederne Mange har lett etter klenodiene, men de er nok forsvunnet for godt. Fra en historikers synspunkt er imidlertid den største skatten arkivet som erkebispen tok med seg da han flyktet. Det ble funnet i München og utlevert til Norge i 1830. Erkebiskop Olav døde 1538 i den lille belgiske byen Lier

Hvem var erkebiskopen i Nidaros? - Nidarosdome

Vil ha erkebiskop i Den norske kirke innen 2030 - adressa

 1. Erkebiskop på spansk. Vi har én oversettelse av Erkebiskop i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.Erkebiskop i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 2. er Norges hjerte. En slik løsning er for øvrig ikke mer uvanlig enn at Den franske kirke har hatt den i mange år: mens erkebiskopen i Lyon er og blir primas, går vervet som formann i bispemøtet på omgang blant alle landets erkebiskoper og biskoper. Dermed har vi beveget oss fra preses til primas, fra valgt bispemøteleder til fas
 3. Reformasjonen er navnet på en splittelse i kristendommen som skjedde på 1500-tallet. Reformasjon betyr forandring, og det hele startet midt i Europa. I Wittenberg bodde en tysk munk som het Martin Luther. Han var opptatt av at frelse, altså det å komme til himmelen, kom gjennom tro alene.
 4. erkebiskop på nynorsk. Vi har én oversettelse av erkebiskop i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.erkebiskop i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 5. dreårige
 6. I 624 ble han elevert til erkebiskop av Canterbury etter Mellitus' død, og mottok palliet fra pave [] Bonifatius V. Han utnevnte Romanus som etterfølger i Rochester. Xusto converteuse en arcebispo de Canterbury en 624, recibindo o seu palio, símbolo da xurisdición confiada aos arcebispos , do papa Bonifacio V, tras o cal consagrou a Romano como o seu [] sucesor en Rochester
Barbros verden: Bud og Atlanterhavsveien

Nei, falskt spill, unge mann, er en fortjent livsform og det er spennende hvilke kort motstanderen har oppe i ermet.1 Også Norges siste erkebiskop, Olav 3. Engelbrektsson, blir beskyldt for falskt spill. Jeg ville ikke ha vært Halvdan Kohts bok om Olav Engelbrektsson foruten, men Koht er likevel en a Metropoli En torby er en tor by eller en bygning om er et betydelig økonomik, politik og kulturelt enter for et land eller en region, og et viktig knutepunkt for regionale eller internajonale forbindeler, handel og kommunikajon. Begrepet er eldgammel grek (μητρόπολις) og betyr morbyen i en koloni (i gammel fortand), det vil i byen om endte ut nybyggere

I en offisiell uttalelse fra Vatikanet heter det at pave Frans' uttalelser om likekjønnede partnerskap er tatt ut av sammenheng En fransk domstol har frikjent erkebiskopen i Lyon for anklager om at han dekket over seksuelle overgrep mot mindreårige. Philippe Barbarin nektet for å ha gjort noe galt. Bildet er fra. Det er ikke det at erkebiskopen av Canterbury trenger noe forsvar fra en landsens norsk sokneprest, Islam er en mer mangfoldig størrelse enn som så, Jeg kan ikke skjønne annet enn at et slikt utsagn enten bygger på en mangelfull forståelse av hva religion er eller på et ønske om å utrydde religion generelt De ulike vurderingene som journalistene formidler er også interessant når en altså kan se og vurdere det hele selv. (Se lenker under artikkelen!) Mitt inntrykk er at Muslimsk Dialogforum (MDF) hadde forberedt seg godt og Sajid Mukthar, forumets sekretær, formidlet en lengre tekst der en forsøkte å svare på noen av de kritiske spørsmålene fra SIAN

Video: Norgeshistorie: Fasit til repetisjonsoppgaver

Vår pris 244,-. I Døden henter erkebiskopen fortelles det om Jean Marie Latour, som i 1851 ble utnevnt til erkebiskop i Santa Fé i New Mexico. Her begynte han en livslang. Kjøp Døden henter erkebiskopen. I Døden henter erkebiskopen fortelles det om Jean Marie Latour, som i 1851 ble utnevnt til erkebiskop i Santa Fé.

Erkebiskop Wiktor Skworc: – Polakker på oppdrag i Norge

Krav til en god overskrift. Overskrifter bør utformes slik at leseren skjønner hva det handler om. En god overskrift er en overskrift som får brukerne til å klikke på saker som virkelig angår dem. Høgskolen i Lillehammer har følgende råd om hvordan en god overskrift bør utformes: Den bør være meningsbærende Erkebiskop Romero blir helgenkåret Óscar Romero blir helgenkåret av pave Frans, søndag 14. oktober. Han var et offer for den kalde krigen i Latin-Amerika Erkebiskop Oliva Howika USA. Den 10. februar drøftet fakultetet ved det jesuitt-eide Boston College drøftet ytringfrihet og blasfemi Innleder, journalisten Chris Caldwell (What will become of Europe) snakket om the European Identity og the European View

Det er en del andre problemer som f.eks. at så og så mange i regjeringen må være medlemmer av statskirken, men utover det er det egentlig helt kurant at et sosialdemokratisk land sponser en religionsutøvelse som er til å leve med. Jeg tror ikke vi vil få amerikanske tilstander her, for USA har et helt spesielt befolkningsgrunnlag, men det blir garantert mer støy En fransk domstol har frikjent erkebiskopen i Lyon for anklager om at han dekket over seksuelle overgrep mot mindreårige. Philippe Barbarin nektet for å ha gjort noe galt. Bildet er fra ankerettssaken i november i fjor En del svar på spørsmålene over, vil en finne hos L.Daae: 'Nogle bidrag til Erkebiskop Olav Engelbrektssøns historie (Hist.Tidsskr. 4 Række 4. bind, side 283 til 298. Lenke til innlegg Del på andre side erkebiskop av Konstantinopel (398-404) I kristendommen , en erkebiskop ( / ˌ ɑːr tʃ b ɪ ʃ ə p / , via latin archiepiscopus , fra gresk αρχιεπίσκοπος , fra αρχι -, 'sjef', og επίσκοπος , 'biskop') er en biskop av høyere rang eller kontor Erkebiskop Engelbrektson. I Norge begynner krydderbrennevinets historie med erkebiskop Olva Engelbrektson i Trondheim. I 1531 sendte høvedsmann Eske Bille på Bergenhus festning et krydret brennevin til erkebsikopen. Bille kalte i sitt brev vannet for «aqua vitae» - «som skal hjelpe mot alle sykdommer et menneske kan får innvortes»

Kryssordkongen fant 4 mulige svar til kryssordhintet norsk erkebiskop. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n AVLYST - Fru Inger til Østeråt og erkebiskopen. På grunn av sykdom er dessverre foredraget i kveld avlyst på grunn av sykdom. Terje kommer tilbake ved en senere anledning. Terje Bratberg: Fru Inger til Østeråt og erkebiskope Erkebiskop Andresen Det er derfor det blir kø. Hva om bildeling fører til at billøse blir bilbrukere? Uansett, det er verken elbiler, hybridbiler eller bildeling som har vært virkemidler for tiltaka for et bedre bymiljø i Paris og London, eller som vil være det for noen norske byer

Fransk erkebiskop frikjent for å dekke over overgrep | Resett

Hl. Hallvard ortodokse menighet Erkebispedømmet av menigheter med russisk tradisjon i Vesteuropa. (Moskvapatriarkatet Erkebiskop snl. Olav, norsk erkebiskop i Nidaros fra 1350 til 1370. Olav var den første erkebiskopen i Norge etter svartedauden i 1349. Sammen med biskopen i Bergen forsøkte han å. Erkebiskop. Foreldre var muligens Engelbrekt Gunnarsson (nevnt 1500) og Jorunn (nevnt 1500). Olav Engelbrektsson var Norges siste erkebiskop fra 1523 til han flyktet Lederen for den katolske kirken i Polen, Wojciech Polak, varslet Vatikanet lørdag for en overgrepssak i kirken i landet hans. Han sa at biskop Edward Janiak har blitt beskyldt for å ha skjult prester som er kjent for å ha seksuelt misbrukt barn fra å møte lovens vrede. Polen er et dypt religiøst.

Dette er hvor synonymer eller utvekslingsord virkelig kan gjøre en forskjell. Du kan for eksempel bruke ordet kirkeleder i stedet for erkebiskop som er det som gjør dem synonymer til hverandre Husk imidlertid at betydningen av ord ofte avhenger av konteksten Erkebiskop Olav Engelbrektssons arkiv 1277-1537. Materialet gir viktig informasjon om den siste norske erkebiskopens embetsvirksomhet. Ettersom Engelbrektsson også var formann i riksrådet, er det hovedkilden til norsk politisk historie i tiden fram mot og under reformasjonen Den viktigte forkjellen mellom pret og pator er at Pret er en peron autoriert til å lede de hellige ritualene til en religion (for en miniter bruker Q1423891) og Pator er en kriten religiø tittel. Pret En pret eller pretinne (feminin) er en religiø leder autoriert til å utføre de hellige ritualene til en religion, peielt om et formidlingmiddel mellom menneker og en eller flere guddommer Olav Engelbrektsson (født ca. 1480 på Trondenes, død 7. februar 1538 i Lier i Brabant) var en norsk katolsk erkebiskop.Han studerte i Rostock, hvor han også virket som magister i noen år. I 1515 kom han til Nidaros, hvor han ble dekanus ved domkapitlet.Olav Engelbrektsson ble valgt til erkebiskop i Nidaros erkebispedømme i 1523. Han fungerte også som formann i det norske riksrådet fra. Jeg har nettopp vært i Roma og besøkt kirken som bror til min 15. tippoldefar er begravet i, erkebiskop Olav Trondsson (1439-1474) av Aspa-slekten. Er dette helt sikkert? Går dette an å bevise, eller er det bare antakelser

Sør-Afrika har hatt en svart majoritetsregering de siste 23 årene, men det er fortsatt ingen fred fordi urettferdighet fortsetter å herske øverst. Erkebiskopen har lært verden å omfavne begrepene menneskelig uvurderlighet og gjensidig avhengighet i uttrykket Umuntu ngamuntu ngabantu - vi utlede vår menneskehet i kraft av å være medlemmer av den menneskelige stammen Den opprørske erkebiskopen. DEN franske journalisten satte seg inn i en drosje i Roma og bad om å bli kjørt til slottet Rospigliosi-Pallavicini. Drosjesjåføren sendte ham et megetsigende blikk og sa: «Si» Det sier vel også sitt. Mekane Yesus kirken er krystallklar: Ekteskapet er for èn mann og èn kvinne, og de står dermed på klassisk kristen grunn hva spørsmålet om ekteskapet angår. Etiopierne var derimot bekymret for sine svenske trossøsken - og med rette. Erkebiskop Wejryd svarer

Hva er essensielt? Skip to content. About; Erkebiskop meg her og erkebiskop meg der. Det vanhellige presteskap. Prest er en gammeltestamentlig betegnelse og tjeneste. Hvis Priskilla kunne undervise, var hun da ikke en lærer? Hadde hun omsorg for hans sjel og viste ham vei; var hun da en slags pastor eller profet Bygningshistorie. Nidarosdomen - Norges nasjonalhelligdom - ble påbegynt i år 1070 og er bygget på Olav den Helliges gravsted. Begynnelsen Omkring år 1070 tok kong Olav kyrre ned det lille trekapellet som var reist over St. Olavs grav - og han lot bygge en steinkirke En jakke han hadde lånt av en fra Sør-Afrika delegasjonen. - Å komme til Tromsø er som å komme til mitt annet hjem. Jeg har blitt fantastisk godt mottatt her, sa en strålende opplagt. Erkebiskop Oscar Romero ble drept mens han holdt en preken mot krig i et sykehuskapell Lørdag samlet 250 000 personer seg for å hylle ham da han ble saliggjort POLEN Erkebiskopen i Krakow, Polen, advarer nå mot LHBTP-bevegelsen som han beskriver som en «regnbuepest» som hjernevasker polakker. Biskopen sammenligner også homolobbyen med den kommunistiske «røde pesten». Pride-parade i Warszawa (Skjermbilde RT) Erkebiskopen Marek Jedraszewski i Krakow, Polen, advarte på torsdag mot «regnbuepesten», det vil si LHBTP-bevegelsen, som han anser.

Erkebiskop Hilarion Capucc Den ortodokse kirke har ingen leder, de har fire patriarker som stammer fra oldtiden som ledere. De er : Konstantinopel, Jerusalem, Antiokia og Alexandria. Men i hvert enkelt område med kirker er det en biskop som styrer over prestene som igjen styrer over diakonene. En diakon er prestens medhjelper i kirken. Patriark Metropolitt Erkebiskop

«Paven er rolig, men i kurien er folk fylt av bitterMgrErkebiskopen av Mosul: «Anarki» i byen; muslimer beskyttet

Kriminalitet og rettsvesen: Kardinal Philippe Barbarin (69), som er erkebiskop i den katolske kirken i Lyon, ble i mars dømt til seks måneders betinget fengsel for å ha unnlatt å varsle om en prest som sto bak seksuelle overgrep.Pave Frans valgte å ikke avsette erkebiskopen i påvente av ankesaken. - Jeg kan ikke helt skjønne hva jeg er skyldig i, sa Barbarin under rettsbehandlingen Gunnerusbiblioteket er full av interessante funn, om man leter litt: - Denne vet vi ikke helt hva er faktisk, siden tittelbladet mangler. Det er gotisk skrift. Den ligger sortert innen bibelsamlingen, så den har nok en religiøs betydning, men jeg er ikke sikker på hva, sier universitetsbibliotekar Per-Olav Broback Rasch Hva det betyr å gå inn i kirkerom med våpen og batonger. KRONIKK: «Ingenting er en større eller mer fryktelig skjensel enn å prostituere Guds navn», skrev den engelske presten Jeremy Taylor. Han levde fra 1613 til 1667. Det viser hvor mange år man må tilbake i historien for å se nærmere på skikk og bruk i religiøse sammenheng

 • Ser katter svart hvitt.
 • Japansk hälsning.
 • Test av støpejernsgryter.
 • Koala habitat.
 • Horoskop widder frau 2019.
 • Afterski lindvallen 2017.
 • Flå senter butikker.
 • Helstekt ytrefilet okse tilbehør.
 • Afd parteivorsitzender.
 • Icon stavanger priser.
 • Drømmeland næstved.
 • Restaurant delphi lahnstein.
 • Gård til salgs finn.
 • Lets dance jury 2017.
 • Solkrem test 2017 barn.
 • Hyundai i10 abmessungen.
 • Nattamming hvor ofte.
 • Proteinrundstykker kalorier.
 • Nedtrapping prednisolon bivirkninger.
 • E bike mountainbike damen testsieger.
 • Sunde skole.
 • El chapo død.
 • Cqr anker.
 • Personopplysninger kryssord.
 • Galeria rudolstadt rossmann.
 • Feuerwerk unna heute.
 • Fotograf tromsø barn.
 • Spinnen bilder vogelspinne.
 • Shakespeare zitate tod.
 • Tyske skihoppere.
 • Lady kracher.
 • Wandern nationalpark eifel.
 • Matthew broderick krankheit.
 • Aufbau einer zeitung ressort.
 • Autriche carte du monde.
 • Copy contacts from iphone to android.
 • Lenormand tageskarte schiff.
 • Seoul region.
 • Arme riddere ovn.
 • Penteri kryssord.
 • Forelsket i en venn.