Home

Ekstraordinær båndtvang telemark

Fylkesmannen har i dag innført ekstraordinær båndtvang for hunder i 10 kommuner i Telemark Viltnemnda i Larvik ser det nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang i områdene nord for E18 i Larvik kommune. Det innføres for å beskytte viltdyr mot unødvendig stress, og mot den.

DET ER INNFØRT EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG PGA STORE SNØMENGDER Kun seks av fjorten kommuner i Vestfold har innført ekstraordinær båndtvang for hunder. Vestfold og Telemark TV Radio Vestfold Radio Telemark Tips 03030 Venter med båndtvang Forskrift om utvida bandtvang, Tokke kommune, Vestfold og Telemark § 1. Formål . Det vert innført ekstraordinær bandtvang i Tokke kommune for å beskytte villrein som er i ein sårbar situasjon grunna vanskelege beiteforhold

Ekstraordinær båndtvang - NRK Vestfold og Telemark

Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Porsgrunn Hjemmel: Fastsatt av Porsgrunn kommune ved Administrasjonen og viltnemndas leder 22. februar 2011 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i 2019, Nome Hjemmel: Fastsatt av Nome kommune 11. februar 2019 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f. § 1 Forskrift om innføring av ekstraordinær båndtvang i Drangedal kommune, Telemark. Drangedal kommune har med hjemmel i § 6 f i lov av 4. juli 2003 om hundehold, fastsatt slik forskrift: § 1 Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Drangedal kommune

Vilt og fiskeutvalget i Sauherad innfører ekstraordinær båndtvang fra dags dato til 1. april 2018, jfr. Lov om hundehold av 4 juli 2003 nr 74 , § 6 f. Kommunen kan i denne perioden oppheve forskriften umiddelbart dersom forholdene tilsier det. I henhold til forvaltningsloven så kan vedtaket påklages. Klagen sendes da til Midt-Telemark Det er innført ekstraordinær båndtvang i tre Telemark-kommuner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix OBS! Nå må du ha hunden i bånd Det innføres ekstraordninært båndtvang i Skien, Siljan og Porsgrunn Fylkesmannen innfører ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nord-Trøndelag reinbeiteområde i perioden 12-31. mars. Dette på grunn av dårlige beiteforhold Innfører båndtvang. Store deler av vinter- og vårbeitene til Skæhkere ligger i populære utfartsområder hvor det fremover kan forventes økt ferdsel i forbindelse med påsken. Som følge av dette ser Fylkesmannen seg nødt til å innføre ekstraordinær båndtvang fram til 1.april

Telemark JFF EKSTRAORDINAER-BANDTVANG

Ekstraordinær bångtvang i Nome kommune. Det er fra 23.01.2018 innført ekstraordinær båndtvang i Nome kommune. Bakgrunn. I løpet av vinteren har det kommet store snømengder i hele kommunen. Hjorteviltet generelt, og særlig rådyr, har med dette fått vanskelige forholt i vinter. Vurderin Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome innfører ekstraordinær båndtvang fra 23.01.2018 til 1. april 2018 jfr. Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74, § 6 f. Kommunen kan i denne perioden oppheve forskriften imiddelbart dersom forholdene tilsier det. I henhold til frvaltningsloven så kan vedtaket påklages Det er innført ekstraordinær båndtvang flere steder i Telemark. Tips oss! Din informasjon vil bli behandlet med konfidensialitet og etter pressens regler for kildevern

SKIEN (Telemarksavisa): Grenland-kommunene i Telemark er blant dem som har innført ekstraordinær båndtvang. Andre kommuner gjør det samme eller vurderer å gjøre det Fra i dag innfører vi ekstraordinær båndtvang! Jevnaker kommune har vedtatt å innføre ekstraordinær båndtvang med øyeblikkelig virkning fra 13.2.2019. Rådyra sliter. Store mengder med snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen, i tillegg har det vært mildvær og nedbør som har ført til skare som topplag Det er generell båndtvang fra 1. april til 20. august. Som hundeeier er det viktig at du alltid har hunden under kontroll, både i båndtvangstiden og ellers. Slik beskytter du ville og tamme dyr, og unngår å skremme andre mennesker. Informasjon om eventuell ekstraordinær båndtvang i kommunen legges ut på denne siden. Lover og regler Lov om hundehold (hundeloven

Ikke ekstraordinær båndtvang - NRK Vestfold og Telemark

Ekstraordinær båndtvang i hele Grenland: See more of Telemarksavisa on Facebook. Log I Midt-Telemark Landbrukskontor har innført ekstraordinær bandtvang for hund i kommunane Bø og Nome i Telemark. Grunnen er at det i vinter har komme store mengder snø. Det er hundelova som gjev kommunen myndigheit til å innføre bandtvang og i reglane heiter det at «hundar skal haldast i band eller vere forsvarleg innestengt eller inngjerda for å beskytte viltet

oystein.saga@midt-telemark.no FA - K44 23.01.2018 Ekstraordinær båndtvang i Nome kommune Bakgrunn: I løpet av vinteren har det kommet store snømengder i hele kommunen. Hjorteviltet generelt, og særlig rådyr, har med dette fått vanskelige forhold i vinter For forskrift om ekstraordinær båndtvang finnes det klageadgang til fylkesmannen jfr. hundeloven § 6 fjerde ledd. Dette er det eneste sted i norsk lovgivning hvor det er åpnet for en klageadgang på forskrifter, se nærmere i Hundelovboka s. 38. For andre forskrifter enn ekstraordinær båndtvang finnes det således ingen ordinær. Ekstraordinær båndtvang i Nome kommune fra 11.2.19 I løpet av vinteren har det kommet store snømengder i hele kommunen. Hjorteviltet generelt, og særlig rådyr, har med dette fått vanskelige forhold i vinter Ekstraordinær båndtvang i Oslo Hunder kan bite og skade/drepe viltet direkte, og jaging kan føre til så store påkjenninger at viltet bukker under av utmattelse og stress. Vestfold og Telemark fraråder pendling til Oslo: - Dei oppfordras til å bruke heimekontor Utvidet båndtvang. I tillegg til ovennevnte kan den enkelte kommune i landet gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i visse sammenhenger, dog ikke ukritisk og ofte med en klar tidsramme og/eller kun i et bestemt område. Dette kalles gjerne utvidet båndtvang eller ekstraordinær båndtvang.Nærmere angivelser finnes i loven

I henhold til forvaltningsloven så kan vedtaket påklages. Klagen sendes da til Midt-Telemark landbrukskontor. Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i 2019 i Nome kommune, Telemark Hjemmel: Fastsatt av Nome kommune 11. Februar 2019, med hjemmel i lov av 4 juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f Båndtvang. Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Resten av året er hovedregelen at hunder bare kan løpe løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Ekstraordinær båndtvang NJFF Telemark vil i samarbeid med Skien JFF prøve å gjenta fjorårets suksessfulle revejaktkurs. Kurset blir avhold i Skien, fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag (2.-4 Pga. ekstraordinær båndtvang, utgår jakt med hund. Meld deg på i aktivitetskalenderen Ekstraordinær bandtvang Med heimel i lov av 4. juli 2003 nr 74 Hundelova, § 6 andre ledd bokstav f, har Fyresdal kommune den 12.02.2018 fastsett..

Ekstraordinær bandtvang - TOKKE KOMMUN

Innføres båndtvang for å beskytte vilt ved store snømengder, kan det bare gjøres der viltet man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Ifølge loven har altså ikke kommunene anledning til å innføre ekstraordinær båndtvang i fjellet, hvis formålet er å beskytte rådyr som oppholder seg i dalbunnen Det er innført ekstraordinær båndtvang i Røros kommune fra og med 12.02.2018. Hunder skal holdes i bånd slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt

Skien Jeger- og Fiskerforening Ekstraordinaer-bandtvang

 1. På grunn av store snømengder i januar, har flere av fylkets kommuner innført ekstraordinær båndtvang. Dette for å hegne om annet dyreliv som rådyr, elg og hjort. Båndtvangen gjelder alle hunder, store som små. Eneste unntakene er hund i aktiv politi-, toll- eller redningstjeneste. Den generelle båndtvangen gjelder fom 1. april tom 20. august
 2. Ekstraordinær bandtvang 2018 Løpenr: . 1058/201
 3. Ekstraordinær båndtvang. Derfor har lokale myndigheter innført ekstraordinær båndtvang flere steder i landet. Eksempler er Sauherad i Telemark, Oslo, Frogn, Hobøl, Spydeberg og Askim, Røyken og Hurum, Enebakk og Hjartdal. Den som skal ut og reise med sin firbeinte venn, for eksempel på hytta, gjør klokt i å sjekke de lokale bestemmelsene

Ekstraordinær bandtvang - NRK Vestfold og Telemark

 1. Ekstraordinær båndtvang i Skien, Siljan og Porsgrunn kommuner På grunn av de store snømengdene i Grenlandsområdet vurderes det som riktig å innføre ekstraordinær båndtvang. Hjortevilt generelt, og spesielt rådyr, har fått vanskelige forhold. Forholdene gjør det vanskelig for rådyr å ta seg fram og finne mat
 2. Kommuner som har innført ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet, på grunn av mye snø eller veldig kaldt vær, er også merket lyserøde med sterkt utvidet båndtvang i båndtvangskartet. Båndtvang - mulig i strid med lovverket (mørkerød): Kommunene med denne kategorien har forskrifter Norsk Kennel Klub mener kan være i strid med loven og lovens intensjon
 3. Ekstraordinær båndtvang i Bamble er innført fra 14. februar og gjelder inntil den oppheves av kommunen. Det vil si senest 1. april når ordinær båndtvang inntrer. De store snømengdene gjør framkommelighet og tilgangen til mat vanskelig for rådyrene, og de trekker ofte nærmere bebygde områder
 4. Ekstraordinær bandtvang Med heimel i lov av 4. juli 2003 nr 74 Hundelova, § 6 andre ledd bokstav f, har Fyresdal kommune den 12.02.2018 fastsett fylgjande forskrift: 1. Av omsyn til viltet vert det..
 5. Ekstraordinær båndtvang. I vintre med spesielle snø- og kuldeforhold kan kommunen vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Båndtvang hele året enkelte steder. Noen steder er det båndtvang hele året, spesifisert i ulike verneforskrifter. I Oslo gjelder dette følgende verneområder: Gressholmen - Rambergøya.
 6. Ekstraordinær båndtvang. I vintre med spesielle snø- og kuldeforhold kan kommunen vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Publisert av Siri Adorsen. Sist endret 22.07.2020 14.33. Fant du det du lette etter? Ja Nei.
 7. Ekstraordinær bandtvang frå 1. februar. Se mer av Vinje kommune på Facebook. Logg in

Ekstraordinær båndtvang i Midt-Telemark - Landbrukets hu

Ekstraordinær båndtvang i Nome Samtidig tar vi med at fagrådet for vilt i Nome har vedtatt å innføre ekstraordinær båndtvang i hele Nome grunnet de store snømengdene. I utgangspunktet er det lov å la hunder løpe fritt i naturen fra slutten av august og frem til 1. april i Nome, noe som fremgår av loven om generell båndtvang SFO i Tokke er eit frivillig omsorgstilbod for barn frå 1. - 4. klasse. Ved særskilde høve gjeld tilbodet for barn t.o.m. 7. klasse. Det er eit SFO-tilbod på alle skulane/oppvekstsentra. Dei som har deltidsplass i SFO, har også høve til å kjøpe ekstr i Tinn kommune i Telemark. Hjemmel: Fastsatt av Tinn kommunestyre, sak 164/12, 18. desember 2012 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)§§ 6 annet ledd, bokstav a, b, c og e, og §11 EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I VINJE KOMMUNE Fra og med 1. februar til 1. april er det innført ekstraordinær båndtvang i Vinje kommune. Spre gjerne ordet.. Oslo kommune har funnet det helt nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder på grunn av det store snøfallet

Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Bamble kommune, Telemark

 1. «Båndtvang av hensyn til bufe. Innenfor hele Nedre Eiker kommune er det også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.» Les den lokale forskriften på lovdata.no ; Det kan i tillegg bli innført ekstraordinær båndtvang ved for eksempel store snømengder. Les mer om båndtvang i lov om hundehold (hundeloven)
 2. Det er båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Dette gjelder i hele landet. Vestby kommune har i tillegg egen forskrift om ekstraordinær båndtvang i Vestby kommune. Det betyr at man kan utvide båndtvang for perioder eller bestemt
 3. Snømengdene har ført til at det er innført ekstraordinær båndtvang både i Oslo og andre områder. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra fredag til og med søndag. NVE ber folk om å unngå ferdsel i skredterreng og utløpsområder
 4. Ekstraordinær båndtvang innebærer at hunder må holdes i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt. Flere hundeeiere er frustrerte over tiltaket. Leder av Vilt- og fiskenemnda i Lyngdal, Gordon Gyland, sier til Farsund avis at innføringen av båndtvang er det eneste rette
 5. Ekstraordinær båndtvang innføres for å beskytte viltet mot unødvendig stress og mot den ekstrabelastningen løse hunder medfører under de rådende forhold. Bestemmelsen krever at hunden skal være fysisk hindret fra å løpe fritt. Alle hunder skal holdes bundet eller forsvarlig innestengt

Rådyra slit i snøen Det er innført ekstraordinær bandtvang for hund i Sauherad - I vinter har det kome store mengder snø i heile kommunen. Hjorteviltet generelt, og rådyra spesielt, har av den grunn fått vanskelege forhold, står det i sakspapira til vilt- og fiskeutvalet i Sauherad kommune. Det står vidare at denne tida [ Continue reading Ekstraordinær båndtvang → Vi minner om at flere kommuner i Buskerud har innført ekstraordinær båndtvang. Vi oppfordrer alle hundeeiere til å følge dette Forskrift om ekstraordinær båndtvang: Med hjemmel i Lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold § 6 annet ledd bokstav f, har Iveland kommune i Aust-Agder den 14.02.2018 fastsatt følgende forskrift: §1: Grunnet store snømengder og av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang for hele Iveland kommune Ekstraordinær båndtvang i flere kommuner på Romerike. I disse kommunene MÅ du nå holde hunden i bånd. Nes, Eidsvoll, Ullensaker, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum, Rælingen, Enebakk og Nittedal har alle..

Ekstraordinær båndtvang - Oslo Hundeskole

Ekstraordinær båndtvang - Varde

 1. OSLO/ENEBAKK: Fredag ettermiddag melder Bymiljøetaten i Oslo kommune at det nå innføres ekstraordinær båndtvang, men ikke innenfor Ring 3 eller på friområder for hund (se fakta). - På grunn av store snømengder er det nå vanskelig for både elg og rådyr å ta seg frem i terrenget og å skaffe seg nok mat
 2. Ekstraordinær båndtvang gjelder. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt heter det i vedtaket. Rådyr sliter med å komme unna løse hunder i den dype snøen
 3. Ekstraordinær båndtvang i mange kommuner Sist oppdatert fredag 26. januar 2018 18:49 40 kommuner har til nå innført ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet, og hver dag følger flere kommuner etter
 4. Ekstraordinær båndtvang. Formålet er å beskytte viltet, og årsaken er uvanlige snømengder. Båndtvangen gjelder hele kommunen, og gjelder fram til 1. april da ordinær båndtvang etter hundeloven starter. Båndtvang betyr at hunden fysisk skal føres i bånd, eller holdes forsvarlig innestengt
 5. Det er nå innført ekstraordinær båndtvang i hele Nes kommune. Dette pga mye snø og krevende forhold for viltet. Løse hunder kan gjøre stor skade når vilt skremmes. Ikke bare når det skades. Energiforbruket kan øke drastisk og medvirke til at dyr ikke overlever vinteren når det helle

Fra lørdag 15. februar innføres det ekstraordinær båndtvang i Røros, Os og Holtålen. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Båndtvangen avgrenses til å gjelde nedenfor tregrensa § 4.Om ekstraordinær båndtvang. Under omstendigheter der ekstraordinær båndtvang blir innført er det ikke mulighet for unntak fra sikkerhetsregelen til formål som gjelder jakt, jakthundtrening og jaktprøver, jf. § 9 første ledd bokstav f i hundeloven. Del paragraf § 5.Om renhol

Ekstraordinær båndtvang - gjelder fra 15

Båndtvang fra 1. april til 20. august - Landbrukets hu

Ekstraordinær båndtvang er tidligere innført i Lunner kommune i 2003 ved Fylkesmannen i Oppland, og i 2006, 2009, 2010 og 2011 av kommunen. Vi vurderer det slik nå at det er ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet, grunnet store snømengder og sterke kuldeperioder På grunn av store snømengder er det fra 1. mars 2018 innført ekstraordinær båndtvang i Gausdal kommune. Alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Ekstraordinær båndtvang gjelder fra 1. mars 2018 til 1.april 2018, d Bamble kommune innførte lørdag ekstraordinær båndtvang. Normalt er det båndtvang mellom 1. april og 20. august, men de enkelte kommune kan innføre båndtvang i andre tidsperioder når forholdene for husdyr eller vilt er vanskelige I hundeloven står det at båndtvang kan innføres uten om den ordinære båndtvang-perioden når det er fare for viltet. - Når viltet er utmagret og har vært det over tid. I begynnelsen av sesongen, når de er spreke, er det ingen grunn til å innføre ekstraordinær båndtvang Båndtvang hele året. For noen områder i Larvik kommune er det båndtvang for hund hele året. Det er også naturreservater hvor det ikke er tillatt med hund i det hele tatt. Det er, så langt Larvik kommune kjenner til, ikke noen fullstendig liste over områdene hvor hunder skal holdes i bånd hele året

Det er nå over 60 kommuner som har innført ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet. Som hundeeier er du pliktig til å ha kontroll på og følge reglene som gjelder for hundehold, inkludert kommunens båndtvangsregler Innføring av ekstraordinær båndtvang er gjort av hensyn til hjortevilt som er sårbare under dagens snøforhold. Ifølge Søndre Land kommune som innførte båndtvang onsdag, tåler ikke hjortevilt å bli stresset på denne årstida. Særlig rådyr er sårbare

Ekstraordinær båndtvang for hund i Enebakk innført den 8. februar opphører å gjelde. Båndtvangen ble innført på grunn av snøforholdene. Forholdene har bedret seg etter helgens regnvær og behovet for ekstraordinær båndtvang er ikke lenger til stede. Enebakk kommune ber likevel hundeeiere vise hensyn til vilt, og spesielt rådyr Fylkesmannen innfører ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nord-Trøndelag reinbeiteområde i perioden 12.-31. mars på grunn av dårlige beiteforhold Ekstraordinær båndtvang 2018. 23.01.2018. På grunn av snøforholdene innfører Flesberg kommune ekstra ordinær båndtvang for hunder. Båndtvangen gjelder fra 24. januar og fram til ordinær båndtvang starter 1. april. Forskrift om utvidet båndtvang for hunder i Flesberg kommune, Buskerud

Forskrift om hundehold, Bamble kommune, Telemark - Lovdat

Allmenn båndtvang Det er generell båndtvang i perioden 1. april - 20. august. Kommunen kan i tillegg innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet ved store snømengder. Lov om hundehold (hundeloven Ekstraordinær båndtvang i 2019 opphevet med umiddelbar virkning. Sandefjord kommune innførte ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet pga. store snømengder med virkning fra 5. februar 2019. Snømengdene er nå redusert betraktelig og det er ikke lenger grunnlag for en slik forskrift. Den oppheves derfor med umiddelbar virkning Ekstraordinær båndtvang i Bymarka Grunnet nedtapping av vann i Bymarka innfører Trondheim kommune med dette ekstraordinær båndtvang i området mellom Baklidammen i vest og Sverresborg allé i øst, Fjellseterveien i sør og Tømmerdalsveien i nord

Forskrift om hundehold, Kragerø kommune, Telemark - Lovdat

Ekstraordinær båndtvang for hunder Grunnet ekstraordinære forhold for viltet, med mye løs snø og langvarig kulde, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Jevnaker kommune. Jevnaker kommune har i dag fastsatt følgende forskrift, med hjemmel i hundeloven § 6 annet ledd bokstav f FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG FOR HUNDER I EIDSVOLL KOMMUNE Fastsatt av Eidsvoll kommune den 22.1.2018, med hjemmel i § 6 annet ledd bokstav f i Lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) samt § 37 fjerde ledd bokstav b i Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). §

Friluftsliv Hundehold Båndtvang Hundeluftegårder

Innføring av ekstraordinær båndtvang . Slik situasjonen er nå, vurderes det som nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang frem til ordinær båndtvang 1. april trer i kraft. Dersom forholdene tilsier det, skal den ekstraordinære båndtvangen oppheves før 1. april Ekstraordinær båndtvang 12.3.-31.3. Det er innført ekstraordinær båndtvang i Trøndelag for flere kommuner, inkludert Høylandet kommune. Årsaken er for å beskytte reinsdyr i en sårbar periode med kalving på grunn av vanskelige beiteforhold og store snømengder Fra 12. mars er det innført ekstraordinær båndtvang for hunder i Vestre Toten På grunn av store snømengder i Grenlandsområdet innføres det ekstraordinær båndtvang i Siljan, Skien og Porsgrunn fra 29. januar. Dette for å beskytte hjortevilt, spesielt rådyr. Med hjemmel i Lov om hundehold av 4 . juli 2003 nr. 74., §6 innføres det ekstraordinær båndtvang i kommunene Skien, Siljan og Porsgrunn fra 29.januar 2018 fram til 1.april 2018 OSLO: På grunn av store snømengder er det nå vanskelig for både elg og rådyr å ta seg fram i terrenget og å skaffe seg nok mat, og de er sårbare for å bli jaget av løse hunder. Oslo kommune har derfor funnet det nødvendig å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder, skriver Bymiljøetaten. De vanskelige snøforholdene fører til at dyrene trekker mot bebyggelse, innmark.

Ekstraordinær båndtvang 2011 - Landbrukets hu

Ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nordland. DÅRLIG BEITE. Reinen har dårlige beiteforhold i store deler av Salten. Foto: Jim Tovås Kristensen, Statskog Fjelltjenesten (SALTEN) Etter nøye vurdering har fylkesmannen innført båndtvang i deler av Nordland med virkning fra 19. mars Vurderer ekstraordinær båndtvang fortløpende FEBRUAR 2013: Viltnemndas Svein-Erik Lillelien og Fred Olsen ble søndag tilkalt til stedet hvor det lå et avrevet forben til en rådyr på stien ved Spirabukta på Konglungen

Allmenn båndtvangDet er allmenn båndtvang i perioden 1. april til 20. august. Det betyr at hunder alltid skal holdes i bånd.Det vil bli annonsert når det innføres ekstraordinær båndtvang.Helårs båndtvang i GrimstadPå følgende steder skal hunder være i bånd hele året: Storesand Randvika Grefstadvika Kvennebekken Groos Lille Groos Marivold,Helårs båndtvang ble. Ekstraordinært båndtvang i Ringebu kommune. Store snømengder og periodevis streng kulde gjør at forholdene nå er svært tøffe og ekstraordinære, spesielt for rådyr, men også andre viltarter. Kommunestyre i Ringebu har 13. februar 2018 gjort vedtak om å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder i Ringebu kommune

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder, Porsgrunn

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang fra og med 28. februar 2017, grunnet uvanlig store snømengder som gjør viltet spesielt sårbart mot forstyrrelser. Den ekstraordinære båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skadet hjortevilt Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Trøndelag i kommunene: Snåsa, Grong, Overhalla, Høylandet, Nærøysund, Lierne, Steinkjer, Verdal, Levanger, Meråker og Indre Fosen. §1 Fylkesmannen i Trøndelag har besluttet ekstraordinær båndtvang for hunder i perioden 12.03.2020 til 31.03.2020 Ekstraordinær båndtvang. Som følge av dette innførte Valle kommune ekstraordinær båndtvang 5. februar. «I Valle kommune er villrein i ein sårbar situasjon grunna vanskelege beiteforhold. Rådmannen har difor gjort vedtak om ekstraordinær bandtvang i perioden frå 05.02. fram til 31.03.2020, skriver kommunen på sine nettsider aktsomhetskrav dekker båndtvang i maskinkjørte skiløyper. Kommunen ønsker innspill på disse forslagene til endring i dagens § 4 pkt. e). 3.3 Sikring av hund av vilthensyn Kommunen har vurdert det som hensiktsmessig å ta inn i forskriften ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet Også viltet har ekstra utfordringer på grunn av de store snømengdene, og derfor innføres ekstraordinær båndtvang i hele Nord-Odal kommune

Ekstraordinær båndtvang. I perioder hvor kommunen innfører ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet, skal hunder holdes i bånd over alt i hele kommunen. Forbud mot jaging og skade på viltlevende dyr. Ringsaker kommune minner om at aktivitet som medfører jaging og skade på viltlevende dyr er forbudt - Jfr Ekstraordinær båndtvang gjelder i alle deler av kommunen nedenfor tregrensen. Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: hund når den brukes i reindrift. dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit. Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik.

 • Hvorfor eldre har økt risiko for bivirkninger av legemidler.
 • Home alone full movie.
 • Ferdig pepperkakedeig uten melk.
 • Tauchshop singen.
 • Hitta tillbaka till känslorna.
 • Lego boost help.
 • Helsekost stavanger.
 • Postgresql data types.
 • Danner kryssord.
 • Bge galleri.
 • Nike metcon norge.
 • Amsterdam marathon start.
 • Tekstoppgaver matte.
 • Ergo fysikk 1 elevnettsted.
 • West germany.
 • Quantum hall effect.
 • Zaubertheater wien.
 • Auto gidas.
 • Happy birthday minions song.
 • Hoster opp grønt slim om morgenen.
 • Stimulere forklaring.
 • Fattigdom i norge statistikk.
 • Vinyl bar.
 • Salfuric acid.
 • Gynäkologische untersuchung schmerzen.
 • Fluss durch augsburg.
 • Feelsgoodman ascii.
 • Wvg greifswald wohnungswunsch.
 • Waldorfbutiken.
 • Louis vuitton stockholm öppettider.
 • Canon printer 7250.
 • Igangsetting av fødsel overtid.
 • Å fylle 40 år.
 • Khartoum bar.
 • Rosenborg kamper 2018.
 • Omvendt osmose vannrenser.
 • Lustige verkehrsschilder deutschland.
 • Moringa wirkung erfahrungen.
 • Logodesign.
 • Storchennest im schönborner hof.
 • Registerreim tiguan intervall.