Home

Taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer Oppmerkingen utgjøres av et fast mønster, som enten sveises fast eller monteres i den eksisterende konstruksjonen. Innendørs benyttes taktile ledelinjer for å markere veien mellom viktige funksjoner, slik som veien til utgang og nødutgang, venteområder, resepsjon, heis, toalett og lignende Taktil merking (20) Farefelt (2) Oppmerksomhetsfelt (3) Ledelinjer (4) Trappemarkør (1) Maler (10) Taktile skilt (66) Håndløperskilt (11) Piktogram med bakplate (55) Monteringstilbehør (1) Isopropanol (1 Taktile ledelinjer utgjør en svært viktig del av tilgjengelighetstilpasningen og sikkerheten i offentlige lokaler og på arbeidsplasser. Ledelinjene skal gjøre det lett å orientere seg og finne riktig vei selv om man har nedsatt syn eller er funksjonshemmet på annen måte

Taktile ledelinjer. Taktile ledelinjer forenkler fremkommeligheten og orienteringen for blinde og synshemmede. Taktile ledelinjer skal gå fra hovedinngang til byggets viktige knutepunkter som trapp, heis, resepsjon/ informasjonsskranke og toaletter, og skal ha en luminanskontrast i forhold til underlaget på minst 0,4 (0,8 i forbindelse med. Ledelinjer består av taktile lister. Disse skal være en rettesnor/veileder som leder personer rundt i naturlige kommunikasjonsveier både inne og utenfor bygg. Ledelinjer ser man komme mer og mer, noe som er bra for fremkommeligheten og orienteringen til blinde og synshemmede Ledelinjer er taktile heller som brukes for at synshemmede kan ta seg frem i det offentlige rom. Det taktile språket i ledelinjesystemet er en del av strategien «Universell utforming». Ledelinjesystemet til bruk i gategrunn består av tre taktile indikatorer, retningsindikator, varselindikator og oppmerksomhetsindikator TAKTILA® Ledelinjesystem Norskproduserte taktile elementer laget av 100% resirkulert plast. TAKTILA ® er en serie elementer i høy kvalitet som tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. De er beregnet for innendørs bruk for å markere trapper, heiser, eller brukes som ledelinjer mellom viktige funksjoner i bygg

Taktile ledelinjer. ISO har gitt ut den internasjonale standarden for ledelinjer: ISO 23599:2012 Assistive products for blind and vision-impaired persons - Tactile walking surface indicators. ISO 23599:2012, som er tilgjengelig på våre nettsider, har som mål å skape krav til taktile ledelinjer til bruk for synshemmede Taktile heller letter orienteringen, øker tilgjengeligheten og bedrer sikkerheten for blinde og svaksynte i gatemiljøet. Hellene benyttes til å lage ledelinjer i gateplan. Taktile heller fra Asak Miljøstein produseres i 2-sjikt. Både kuler og ribber er utformet slik at de på best mulig måte tåler vintervedlikehold Taktile produkter og ledelinjer - universell utforming Universell utforming er med på å ivareta og tilrettelegge byggene for alle brukergrupper. Noen av elementene i universell utforming er ledelinjer, kontrastlinjer og taktil merking av farer og gangretninger

Ledelinjer, luminanskontrast 0,8 Taktile ledelinjer skal i følge u.u kravene (Beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk) ha en luminanskontast på 0,8 mot gulvet. Det er flere måter å beregne luminanskontrast på, både med lyshetsmålere eller ved å benytte seg av NCS lyshetstabell Taktile felt og ledelinjer. Indikatorer; Knotter; Taktile skilt; Trappeneser; Indikatorer Taktile indikatorer (Stål) Les mer. Knotter Taktile knotter (Stål) Les mer. Indikatorer Taktile indikatorer i polyuretan. Les mer. Knotter Taktile knotter i polyuretan. Les mer. Indikatorer Taktile indikatorer (Stål) Les mer Taktile og visuelle ledelinjer gjør det lettere å finne frem til strategiske mål som inngangsdører og heisdører, resepsjonsskranker, toalettdører, nødutganger og informasjonspunkter. Også korridorer og andre passasjer bør utstyres med slike veivisere. «Taktil» betyr at ledelinjen skal kunne kjennes med en blindestokk Taktile ledelinjer er uthevede lister som leder vei til et målpunkt eller mellom viktige punkter. Dette er et tiltak innen taktil merking, som er påkrevd i henhold til universell løsning og byggteknisk forskrift på offentlige plasser

Taktil merking designet for norske forhold. Miljøvennlig. Tåler hard bruk og for steder det ferdes mye folk. I trapper, foran heiser og skranker eller ledelinjer i gulvet. Norskprodusert og 5 års heftgaranti Taktile indikator er elementer som brukes til ledelinjer som monteres på gulvet for å lede vei mellom viktige funksjoner i offentlige bygg. De kan også brukes foran heiser, trapper, informasjonstavler eller benyttes som trappeneser FURNES ® ledelinjer er et element i universell utforming. Våre ledelinjer benyttes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne frem i gatemiljøet. FURNES ® ledelinjer er støpt i tradisjonelt støpejern og har maksimal slitestyrke og holdbarhet. De er også monterings- og bruksvennlige Herunder arbejder vi derfor både med visuelle og taktile ledelinjer. Vi kan derfor også tilbyde ledelinjer i mange forskellige materialer, så du er sikker på at finde en version, der matcher dine behov. Vi tilbyder blandt andet ledelinjer i rustfrit stål, gummi, aluminium, messing og polyuretan

Taktile ledelinjer Firesafe / totalleverandør brannsikrin

ledelinjer, farefelt og oppmerksomhetsfelt Haptiles taktile veifinningsystem bidrar til at ditt bygg blir universelt utformet. Ta kontakt med oss og sammen finner vi den beste løsningen for ditt bygge- og rehabiliterings-prosjekt Ledelinjer støpt i tradisjonsrikt støpjern, for maksimal slitestyrke og holdbarhet. Datablad og monteringsanvisnin Universelt er et selskap som arbeider med problemstillinger knyttet til universell utforming og tilgjengelighet. Vi har lang fartstid i bransjen, og har levert produkter til en lang rekke større prosjekter og bygg rundt om i hele landet Norges Blindeforbund har utarbeidet en rekke krav til utforming av publikumsbygninger for å sikre universell utforming. Dette er optimale løsninger som fungerer godt for alle, også eldre, blinde og svaksynte Pervaco, din leverandør av produkter innen merking, sikring, varsling og vedlikehold. Rask levering, innovative produkter og kvalitetsgaranti

Vi markerer oss som en av de største leverandørene i Norge av blant annet taktile indikatorer i vinyl/sink/rustfritt og syrefaste stålplater til bruk som farefelt øverst i trapper. Trappemarkering i aluminium, myk-/hardplast, spesialfarger, trappeneser i glassfiber, tape osv. Oppmerksomhetsfelt nedenfor trapper og i ledelinjeområder «Kunstige ledelinjer» er det man ofte betegner som ledelinjer. Dette er ofte etter-monterte elementer som brus/limes i gulvet. Elementene legges slik at de danner en helhetlig linje som er taktil og følbar både med blindestokk og gjennom fottøy. Det er viktig at det er ryddige bevegelsessoner uten hindring på hver side av en kunstig. Ledelinjer skal primært legges i lengderetningen for å lede personer fra ett punkt til et annet. Ledelinjer kan også legges på tvers, og vil da være et oppmerksomhetsfelt som brukes til å varsle om en potensiell hindring. Det kan f.eks. være ved bunnen av e.. Ledelinjer i støpejern. For at blinde og svaksynte enklere kan ta seg frem i gatemiljøet, er bruk av ledelinjer i gategrunnen en stadig mer fremtredende faktor. Ulefos har i den forbindelse utviklet ledelinjer i støpejern. Ledelinjene er produsert ihht. anbefalinger i Europeisk standard Ledelinjer. Ledelinjer består av taktile lister. Disse skal være en rettesnor/veileder som leder personer rundt i naturlige kommunikasjonsveier både inne og utenfor bygg. Farefelt. Farefelt brukes for å gjøre deg oppmerksom typisk i toppen av en trapp eller på steder hvor det kun er noen få trinn

Taktile ledelinjer. Taktile ledelinjer er uthevede lister som leder vei mellom viktige punkter. Riktig utformede ledelinjer styrker fremkommeligheten og viser vei. Ledelinjer være både taktile (følbare) og visuelt godt synlige. På denne ten økes kvaliteten i bygg og uteområder for alle som ferdes der Taktile felt og ledelinjer. Varselsområder. PROSJEKT GULV Produktutvalg / Universell Utforming / Taktile felt og ledelinjer . Corporate Transport. Gerflor designer, produserer og markedsfører innovative, dekorative og bærekraftige gulv- og veggløsninger Taktile ledelinjer fremstilt i messing. Elementene har en høyde på 2-2,7, 3-3,7 og 4-4,7 millimeter, og har en overflate med taktile riller i lengderetningen. Gir et eksklusivt preg mot både sten- og tregulv. Sideveggene bygger skrått mot toppen slik at elementene ikke fremstår som snublekanter SafeDeck Norge AS: Taktile felt og ledelinjer produktbeskrivelse i ProduktFakta, din kilde til markedets byggepodukter og produsenter Ledelinjer En ledelinje er en kjede av naturlige og bygde, ledende elementer som skal være lett å følge for svaksynte og blinde, der elementene gir visuell og taktil informasjon som er lett gjenkjennbar og forståelig. Ledelinjen skal kunne følges ved at man kjenner forskjell fra andre overflater under foten og ved bruk av stokk

OM TAKTIL MERKING Når fotgjengeren beveger seg på gategrunn vil et skille i overflaten på gangarealet være en indikator som formidler en viktig beskjed. Det finnes tre hovedtyper indikatorer: LEDELINJER - gir retningsinformasjon, og legges som riller eller striper i fartsretningen Montering af ledelinjer på KU. Montering af ledelinjer på KU. Skip navigation Sign in. Search. Taktile Ledelinjer Kronborg master Care A/S. Loading. Ledelinjer Pictoform Knud Holscher Industriel Design og landskabsarkitekt Charlotte Skibsted skabte i samarbejde med GH form i 1995 den taktile belægning, som skulle hjælpe til at føre Blinde og svagsynede mere sikkert gennem byen. I 2013 blev det oprindelige Pictoformprogram udvidet med større elementer,. Ledelinjer, ledefelt og ledende elementer i bygg og uteområder gjør at man finner trygt frem dit man skal. Universell utforming betyr at flest mulig har tilgang til hele samfunnet og myndighetene har derfor satt en del lovpålagte krav som må følges

Ledelinjer Arkiver - Taktila nettbutik

Taktile matter - farefelt - Safedeck

TAKTILE LEDELINJER - FocusNe

Taktile ledelinjer er vanligvis lagt inn med hensikt, som et hjelpemiddel til orientering. Ledelinjer i kontrastfarge, men uten taktil markering har oftere, men ikke nødvendigvis, en annen hovedfunksjon. Eksempler på dette er en kontrastfarget fotlist eller et mønster i et gulvebelegg. Bruken av ledelinjer i gulv har estetiske, tekniske o Mange av de vanlige materialene som benyttes i gangareal brukes til taktile ledelinjer, og både pris og stedstilpasning vil være viktig ved valg av materiale. Det viktige er å tilfredsstille kravene til taktil og visuell kontrast i form av profiler og lyshetskontrast, som definert for hver enkelt indikator, se kapittel 4.1-4.3 Taktile kart brukes av blinde og sterkt svaksynte. Vi lager kartene i relieff slik at vi kan lese dem med fingrene. kan ha symboler for kjennemerker og ledelinjer, for eksempel gelender, dører og trapper. Bruksområder. Taktile kart kan være et nyttig hjelpemiddel i ruteopplæringen for å få oversikt over ruten eller området Ledelinjer. tøv: Elektroveien 1, 2050 Jessheim Tlf. 63 97 39 20 E-post: post@a-merking.no. Taktile ledelinjer i selvklæbende, slidstærk polyuretan letter orienteringen for svagtseende. En lineær, rillet ledelinje hjælper svagtseende med at følge en opmærket rute ved hjælp af en blindestok. Vores taktile ledelinjer er selvklæbende og lette at montere på det eksisterende gulv

Taktilfliser fås i et utal af variationer i formater og tykkelser. Fliserne fås også med ledelinjer og opmærksomhedsfelter A-Merking AS. 63 97 39 20. Mobil: 95 40 39 20. E-post: post@a-merking.no. Faktura: faktura@a-merking.no. www.a-merking.no. Industrivegen 74, 2072 Dal. Org. nr. SafeDeck Norge AS: Ledelinjer produktbeskrivelse i ProduktFakta, din kilde til markedets byggepodukter og produsenter

Ledelinjer, tregruberister, trebeskyttere, pullerter og fester for skilt, flaggstenger og juletrær. Ledelinjer. Ledelinjer støpt i tradisjonsrikt støpjern, for maksimal slitestyrke og holdbarhet. Datablad og monteringsanvisning. Ledelinjer Tregruber og trebeskyttere. Varig vern i vakker og. Taktile og visuelle ledelinjer gjør det lettere å finne frem til strategiske mål som inngangsdører og heisdører, resepsjonsskranker, toalettdører, nødutganger og informasjonspunkter. Også korridorer og andre passasjer bør utstyres med slike veivisere. «Taktil» betyr at ledelinjen skal kunne kjennes med en blindestok

Taktile skilt - Garderobe - Safedeck

Taktile felt og ledelinjer - Safedec

Ledelinjer: Følges med stokk eller øyne. En eller flere parallelle linjer; Hvis en linje, min. 10 cm bred; To eller flere linjer, min. 2 cm bredde hver og min.10 cm i total bredde; Tre eller flere i store åpne arealer (min. 2 cm pr.linje = total bredde 15 cm) Det kan legges et hierarki av ledelinjer i store åpne arealer Leveres som hhv. ledelinjer og oppmerksomhetsfelter. IBF taktile heller og beleggningsstein, produseres med forskjellig høyde på knoppene og orientering både på langs og tvers. De bidrar dermed også med en estetisk effekt for den seende Ledelinjer. Ledelinjer er en kjede av naturlige og bygde, ledende elementer som skal være lett å følge for svaksynte og blinde. Elementene gir oss visuell og taktil informasjon, som er lett for oss å kjenne igjen og forståelig. Det har en tid blitt bygget mange kunstige ledelinjer

Ledelinjer for Blinde og Synshemmede Farefelt

 1. Utviklingen av taktile skilt med tekst og symboler i relieff er en del av dette arbeidet. For at resultatet skal bli så bra som mulig må vi også sikre helheten, og vi analyserer behovet for blant annet ledelinjer, kontrastmarkering, orienteringstavler m.m. Det trenger ikke være vanskelig å kjøpe taktile skilt
 2. 1.1 Ledelinjer letter orienteringen i gatemiljøet 1.2 Synshemmede 1.3 Mobilitetsteknikker 1.4 Synshemmedes behov i forhold til orientering 2 Det taktile språket i ledelinjesystemet 2.1 Hva er taktile (følbare) indikatorer? 2.2 Definisjoner 2.3 Felles krav til taktile indikatorer 3 Prinsipper for naturlige ledelinjer 4 Ledelinjesysteme
 3. Fliser laves med taktil markering i 26 mm og 36 mm bredde ribber eller ø26 mm og ø36 mm taktil markering med knopper. HVAD ER EN FLISE? En flise er som standart en 70 mm tyk støbejernsflise hvor det indvendige hulrum er fyldt med beton fra fabrik
 4. Kronborg Care A/S har arbejdet med tilgængelighed i mere end 20 år. Vi har derfor god erfaring og viden i netop at kunne levere det mest velegnede produkt til den specifikke opgave. Vi ønsker at være den leverandør på det danske marked, der har det største udvalg af professionelle ledelinjer, samt up-dateret viden om projektering og placering af ledelinjer og opmærksomhedsfelter.

Aaltvedt Ledelinjer

Taktile ledelinjer innebærer at ledelinjene kan merkes med hjelp av en . Taktil merking kommer mer og mer ettersom den er beskrevet i Tek 1 sa Korshavn. Taktile indikatorer er overflater på gangareal, som kan oppdages ved at de skiller seg fra øvrige overflater og der man klarer å skjelne de ulike overflatene fra Haptiles® ledelinjer er de beste fordi de gir brukeren informasjon om retningen både visuelt og taktilt. Start/Stopp felt. Haptiles® ledelinjer starter og slutter alltid med et Start/stopp felt. Haptiles Design AS monterer alltid start/stopp-felt på slagradius ved utadslående dører og 20-30 cm fra dørkarm ved innadslående dører

Taktil oppmerking i publikumsbygg ledesystem 5 års

Read the latest magazines about Ledelinjer and discover magazines on Yumpu.co Knud Holscher Industriel Design og landskabsarkitekt Charlotte Skibsted skabte i samarbejde med GH form i 1995 den taktile belægning, som skulle hjælpe til at føre Blinde og svagsynede mere sikkert gennem byen Taktile ledelinjer er varsel- og oppmerksomhetsfelt på veien, altså hjelpemidler som skal gjøre det enklere for blinde og svaksynte å finne frem. Tilrettelagte kryssinger med taktile ledelinjer. Illustrasjon: Klipp fra Google Maps, 2018 . De nedsenkede fortauskantene som ofte indikerer en kryssing for fotgjengere er like for gangfelt og.

Taktile ledelinjer standard

elementer. Merkingen er taktil d.v.s. følbar ved bruk av opphøyninger og blindeskrift og bruk av kontrastfarger. De mest vanlige taktile elementene vi benytter er: Ledelinjer for bevegelse inn i og i byggverk Oppmerksomhetsfelt Varselfelt Trappenesemerking (kontrast og sklisikring) Taktil skilting for svaksynte og blind Taktile og visuelle ledelinjer, opmærksomhedsfelter og stopfelter i erhvervsområder . Gulve skal ikke bare være smukke at se på, men også være skønne at gå på. I erhvervsområder skal de yderligere opfylde en række krav til funktionalitet, heriblandt gøre det lettere for mennesker med nedsat syn Taktile ledelinjer hjelper synshemmede i å finne veien. Ledelinjen og flaten ellers bør ha en lyshetskontrast på minst 0,4. Tarketts taktile kan bli innfelt i eksisterende belegg eller i forbindelse med legging av nytt gulv, og den kan sveises eller fuges til gulvet

Taktile heller Asak Miljøstei

Ledelinjer - nødskilt, malemaskin, plassmerking, autovern, asfaltfres, sklisikring, parkeringsplassoppmerking, trafikklys, infoskilt, vegmerking, veimerking. VSS Solutions levererer alt innen taktil merking for universell utforming, taktile skilt, skreddersydde løsninger for trapper og håndløpere, rekkverk, plattformer, ramper og bistår med kartlegging og planlegging av taktil skilting, taktil merking, og universell utforming av trapper og rekkverk Taktile ledelinjer. Lyt. Taktile ledelinjer. Rustfrit stål. Rustfrit stål Rustfrit stål TPU. Messing. Messing Line. Gummi. Gummi Plader Gummiledelinjer Gummibeskyttelseslinjer. Polyuretan. Polyuretan ledelinjer/plader. Aluminium. Vi tilbyder også indgangsmåtter og taktile led. Dk Entrance Logotyp

Taktile heller | Asak MiljøsteinBrochurer og media | Tactile Flooring

Taktile produkter og ledelinjer - universell - Prolin

Taktile ledelinjer Rustfrit stål TPU produceres gennem fræsning af rustfrit stål 316. Med farvede indlæg af TPU for ekstra kontrast. De installeres efter et angivet [] Messing. Matting taktile ledelinjer Messing produceres gennem fræsning Taktile ledelinjesystemer til afmærkning TacPad ® og TacGuide ® er ledelinjesystem til taktil afmærkning. Fleksible taktile afmærkninger til eksisterende overflader; Mærkbare ledelinjer med høj skridsikkerhe Ledelinjer. Ledelinjene binder kjennemerkene sammen og gir informasjon om retning og avstand fram til neste kjennemerke. Forflytningene i en rute skjer langs ledelinjene. Ledelinjene kan være basert på taktil/haptisk, auditiv eller visuell informasjon. Eksempler på ledelinjer er. en husvegg; en trafikkert gat Taktile ledelinjer. Blinde og personer med nedsat syn har brug for tydelige og klare markeringer for at kunne finde vej. Det gælder ikke kun udenfor på stationer, perroner, ved trafikerede veje eller på gågaden Designprosessen med de taktile elementene startet med en grundig studie av regelverket, og forskning knyttet til farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer. - Vi har designet produktet slik at det blant annet tilfredsstiller ISO-standarder som brukes i andre land

Lang ledelinje - Taktila nettbutik

 1. Taktil Merking. Hovedhensikten med ledelinjer er å hjelpe blinde og svaksyntes til å unngå farer og finne fram på en enkel, lettfattet og effektiv måte. Ledelinjer skal legges så man oppnår følgende: • Informere om viktige punkter som inngangsparti, billettluker, skranker, informasjonstavler og heiser
 2. Taktil merking, ledelinjer, glassmerking, taktile skilt, trappeneser. ÅPNINGSTIDER: man-fre 08.00 - 16.00. BANK: 4440.06.4184
 3. Taktile og visuelle ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og varselfelt i offentlige miljøer. Gulv skal ikke bare være fine å se på og gode og gå på. Definisjonen på en ledelinje er quot;en sammenhengende ganglinje som leder fra et bestemt sted til en viktig funksjon, og som svaksynte kan se og blinde kan
 4. www.vegvesen.n

Taktile felt og ledelinjer Archives - Safedec

 1. - Designprosessen med de taktile elementene startet med en grundig studie av regelverket, og forskning knyttet til farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer. Vi har designet produktet slik at det blant annet tilfredsstiller ISO-standarder som brukes i andre land
 2. ledelinjer, kantstein og belysning er det er brukt standarder for Skien sentrum. Det har vært utfordrende å finne gode løsninger for gangfelt over sykkelveg med fortau. Strekningen som tiltaket er en del av, inngikk som ett av tiltaksområdene i rapporten «Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland» (2009), og igangsetting ble prioritert o
 3. Ledelinjer må derfor være både taktile (følbare) og visuelt godt synlige. Riktig utformede ledelinjer trygger fremkommeligheten og viser vei. På denne måten økes kvaliteten på bygg og uteområder for alle som ferdes der. Godt synlige ledelinjer hjelper også seende med å finne veien på steder hvor det er krevende å orientere seg

Taktile og visuelle ledelinjer Tarket

Taktile ledelinjer i det offentlige rum fra Kronborg Care. Dato: 7 maj 2020 Kronborg Care A/S er kendt for sit store udvalg i indendørs og udendørs ledelinjer til gavn for synshandicappedes tilgængelighed Krav og veiledning Gang- og sykkelveier bør ha tydelig avgrensning mot sideareal. V129 I landlige strøk er en jevn kantavgrensning mot gress eller grus tilstrekkelig. V129 I tettsteder bør avgrensningen være taktil i form av kantstein eller gatestein med viskant. V129 Avgrensningen bør utgjøre en sammenhengende ledelinje. V129 Markeringen bør være sammenhengende over åpne areale bør også være ledelinjer, slik som håndlist eller lignende, som man kan følge. Der hvor det finnes rømningstrapper skal disse være godt tilrettelagt for rømming med uavbrutte håndlister på begge sider av trappeløpet, slik at disse trygt kan brukes som ledehjelp. Det skal være tydelig kontrastmarkering på trappetrin Ledelinje-Taktil fliser - Ydeevnedeklaration Do

Etterlysende ledelinjer Firesafe / totalleverandør

For PVC-rør Dy 75-355ULEFOS LEDELINJER 2015 - 11 Retningsindikator (R5) Retningsindikator/ oppmerksomhetsindikator: Retningsindikator har en standardisert overflate med sinuslinjer, som gir retningsinformasjon. Retningsindikator legges med sinuslinjene i fartsretningen. Profilene er valgt slik at de skal gi en sinusbevegelse i hånden for de so Taktile indikatorer. Taktilmerking er overflater på et gangareal som skiller seg ut fra andre flater, så man skiller de ulike overflatene fra hverandre. Man benytter seg av et annet materiale enn gulvet. Hensikten med ledelinjer. Ledelinjer skal: Informere om retningsendring 1) taktile ledelinjer ser ut til å bli benyttet i situasjoner hvor mer gjennomtenkt og helhetlig design med naturlige ledende elementer bedre kunne ha sikret brukervennlighet, tilgjengelighet og sikkerhet; og, 2) det er mangel på konsekvent og lik bruk av taktile ledelinjer, noe som potensielt kan forårsake farlige situasjoner

GARASJE OG PARKERING - Safedeck

Taktile etasjetall må plasseres i høyde mellom 0,8 meter og 1,2 meter over gulvet og minimum 0,5 meter fra innvendig hjørne. Etasjetallene må ha luminanskontrast minimum 0,8 til bakgrunnen. § 12-6 Figur 1a: Eksempel på plassering av taktile etasjetall. § 12-6 Figur 1b: Eksempel på plassering av etasjetall med taktil braille (punktskrift) De taktile indikatorene er standardiserte overflater på gangarealer som skiller seg ut fra øvrige flater. De standardiserte indikatorene er støpt inn på overflaten av betongheller. Taktile heller produseres etter prEN-15209 «Spesification on tactile paving surface indicators», «Ledelinjer i gategrunn» IS-1310 veileder fra Sosial og helsedirektoratet samt NS-3420 kapittel K Taktil og visuell: Kombinasjon av taktil og visuell: Ukjent: Visuell: Markert linje på vei eller langs vegg med markant forskjellig farge fra omgivelsen som angi retning eller varsel om fare. Ledelinjer for turveier antas å være ivaretatt ved god kontrast mellom turvei og sideterreng Individuelle, taktile ledelinjer fremstilt i Polyuretan. Universelt utformede skilt- taktile skilt og kart. Ledelinje for gangareal som kan oppdages ved at de skiller seg fra øvrige overflater. Under innsats i redningsoppdrag er gode kunnskaper om kart, kompass og. Jeg vil skrive kort om emnene holdepunkter, ledelinjer og fanglinjer og litt

 • Wetter 52428 jülich.
 • Energibrønn dybde.
 • Mcdonalds karbohydrater.
 • Foscam download ip camera tool.
 • Immobilienmakler freiburg liste.
 • Veggmontert skistativ.
 • Seterra australien.
 • Hva er fyrstedømme.
 • Narben lasern erfahrungen.
 • Total smøremidler.
 • Calpe spania temperatur.
 • Weihrauch hw100 pris.
 • 3d modelle erstellen app.
 • Israels stamfader.
 • Pepperkaker best i test 2017.
 • Arekapalme chrysalidocarpus lutescens.
 • Landwirtschafts simulator 2013 download kostenlos vollversion chip.
 • Spise sur ribbe.
 • Golf videos youtube.
 • Nordmarka på langs til fots.
 • Piffikrydder innhold.
 • Vektløfter brumunddal.
 • Gjennomsiktig søppelsekk.
 • Apostel jesus.
 • Dreyfus skuespiller.
 • Norges bowlingforbund.
 • Metacritics pc.
 • Bryllupsmesse oslo.
 • Zanussi zoa35752xd.
 • Baksele hest.
 • Trillebårhjul biltema.
 • Pagani for sale.
 • Luftfart forum.
 • Vaccinium myrtillus fruit extract.
 • Tourist in bergen.
 • Deutsche frauen suchen.
 • Ryggskade markløft.
 • Radiology cases.
 • Tupperware tilbud.
 • Rikstoto direkte mobil.
 • Buddhistische nonnen deutschland.