Home

Tverrfaglig eksamen salg service og sikkerhet

Oppgavesett 1 - Lotte Frisk - tverrfaglig eksamen (PDF) Last ned fil: oppgavesett_1_nynorsk_lotte_frisk.pdf; Denne heldagsprøven ble brukt som tverrfaglig eksamen på Vg2 Salg, service og sikkerhet på Ringerike videregående skole i Buskerud mai 2013. Innholdet er noe redigert og tilpasset oppsettet på NDLA. Kompetansemål Oppgavesett 1 - tverrfaglig heldagsprøve (PDF) Last ned fil: oppgavesett_1_nn.pdf; Denne heldagsprøven ble brukt som tverrfaglig eksamen på Vg2 Salg, service og sikkerhet på Ringerike videregående skole i Buskerud mai 2013. Innholdet er noe redigert og tilpasset oppsettet på NDLA. Kompetansemål Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Salg, service og sikkerhet Vg2. Tverrfaglige oppgaver og heldagsprøver. Treningstøy AS. Oppgaver og aktiviteter. Treningstøy AS. Denne tverrfaglige oppgaven tar for seg.

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Lotte Frisk - NDL

Sikkerhet og transport . Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Administrasjon og økonomi. Markedsføring og salg. Sikkerhet og transport. Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt I programfagene for salg, service og sikkerhet lærer du om kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Du lærer også å bruke moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2. Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser Før jul var det prøveeksamen for vg2 salg, service og sikkerhet. Dette er en tverrfaglig prøve som inkluderer økonomi og administrasjon, markedsføring og salg og sikkerhet. På forberedelsesdagen får elevene et case fra et virkelig firma, og skal kombinere teori og dette firma i en presentasjon som lages. Dette bruker elevene en skoledag på

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Moods of Norway - NDL

 1. istrasjon (SSS2003
 2. Den bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Salgsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 salgsfaget og deretter til fagprøven
 3. Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd
 4. Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Bransjen er stadig i endring med hensyn til inndeling, eierstruktur og samarbeidsformer, nasjonalt og internasjonalt

Eksamen: Som praksiskandidat går du opp til eksamen i programfagene Salg og service, sikkerhet og økonomi og administrasjon på Vg2-nivå. Dette er en avsluttende teoretisk tverrfaglig prøve. Når denne prøven er bestått og praksiskravet er innfridd, kan du melde deg opp til den endelige fagprøven.Fagprøven arrangeres av Fagopplæringskontoret Vi har dessverre ikke eksamensveiledninger i alle fag, men de publiseres etter hvert som de blir produsert. Trykk på Eksamensveiledninger i venstre menyen for å finne veiledningene som trykkbare lenker sortert på fag og fagkode under programområder. Du kan også bruke søkefunksjonen på hjemmesidens forside Opplæringskontoret ivaretar bransjens, lærlingens og det offentliges interesser i læreforholdet. Veien frem til fagbrev i transport og logistikk, salg, service og sikkerhet: 2+2 modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift) VG1 Service og Samferdsel (NB! kryssløp fra TIP) VG2 Transport og Logistik

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Treningstøy AS - NDL

 1. Hei! Er det noen her som har gått Salg, Service og Sikkerhet linja og fikk en god karakter på tverrfaglig eksamen? I så fall lurer jeg på følgene Hvordan presenterte du oppgaven? Brukte du PowerPoint eller viste du bare oppgaven på tavla og snakket rundt den
 2. Salg og servicefaget dekker fagområdene: Salg, service og sikkerhet. Kompetansen du tilegner deg ved å gå opp til eksamen i Salg og servicefaget er tilsvarende det nivået som lærefaget i studiene på VG2 har i dag. Salg og servicefaget vil gjøre deg kvalifisert til en rekke spennende arbeidsoppgaver og
 3. eksamen salg, service og sikkerhet (SSS2004) - Udir Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for. Her vil du finne tips til eksamen og eksempler p oppgaver som er tidligere laget for. En praktisk eksamen henter oppgavene cod ww2 buy cheap fra yrkene innenfor det., Salg, service og sikkerhet: Tverrfaglig heldagsprve - Treningsty., Rammer FOR tverrfaglig, praktisk eksamen,., FOR elever OG.
 4. istrasjon Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene. Eksamen for elever Programfag Ordning Markedsføring og salg Sikkerhet Økonomi og ad

Salg, service og sikkerhet Vg2 - tverrfaglig praktisk eksamen for elever og privatister (PDF, 78 kB) Transport og logistikk Vg2 - tverrfaglig praktisk eksamen for elever og privatister (PDF, 100 kB RiK tilbyr tilrettelagt opplæring for voksne som ønsker å ta fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget og sikkerhetsfaget. Det undervises etter læreplan for Vg1 Service og samferdsel og Vg 2 Salg, service og sikkerhet. Tid for samlinger: Samlingene vil i hovedsak skje på kveldstid eller på helg IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Eksamen / sertifisering. Som praksiskandidat går du opp til eksamen i programfagene Salg og service, sikkerhet og økonomi og administrasjon på Vg2-nivå. Dette er en avsluttende teoretisk tverrfaglig prøve. Når denne prøven er bestått og praksiskravet er innfridd, kan du melde deg opp til den endelige fagprøven

Salg,service og sikkerhet Tverrfaglig praksislæring Bokmål Vg2 46701.Salg, service og sikkerhet:Service og samferdsel 13-04-11 14:57 Side 1. Yrkeslitteratur as Postboks 5178 Majorstuen 0302 Oslo Tlf. 23 27 59 00, faks 22 43 02 39 www.yrkeslitteratur.n Her kan du lese om markedsføring, salg, service, digitale verktøy, penge- og dokumenthåndtering og mye annet. Boka er skrevet for elever i salgsfaget Vg3 og for lærlinger. Sammen med et fagnettsted dekker den alle hovedområdene i faget Tverrfaglig eksamen salg service og sikkerhet Tverrfaglig eksamen salg, service og sikkerhet (SSS2004 . Eksamen og vurdering For elever For privatister; Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til. Denne tverrfaglige heldagsprøva tar for seg sentrale kompetansemål i alle tre programfagene Hei, Jeg har fått 4 på tverrfaglig eksamen fra videregående. Jeg gikk salg og service. Og fikk beskjed om at jeg ikke kunne ta opp denne eksamen. Det stemmer at det ikke er mulig å ta kun tverrfaglig eksamen på et yrkesfaglig utdanningsprogram som privatist For personer som kan dokumentere minimum fem års tjeneste som vekter, er det mulig å ta fagbrev som privatist. Du må først ta tverrfaglig eksamen i salg og service for så å kunne gå opp til fagprøve i vekterfaget. Vekterskolen tilbyr eksamensforberedende kurs for privatister. Læreplane

En salgsmedarbeider jobber med salg, produktveiledning, kundebehandling og yter service til privatkunder eller bedrifter Moth klesbutikk behandling og kvalitetsikring Behandling: innsamling,registrering, lagring. - sensitiv personopplysning Informasjonsikring: - Konfidensialitet, tilgjengelighet og integreritet Gjennomgå stillingsbehov Rekruttering og ansattelser prosess Antall ansatt - 2 ansatt Eksamen for praksiskandidater er tverrfaglig og basert på programfagene i læreplanen for i faget. Alle hjelpemiddel er tillatne under eksamen, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Salg, service og sikkerhet Vg2 Pris: kr 17 900 for 3 kurs Lærer: Torunn Garder Innsendinger: 1 Tverrfaglig eksamen salg, service og sikkerhet, Gruppe2 Forberedelsesdag Onsdag 10.jun Studieforberedene utdanningsprogram Muntlig/ muntlig-praktisk Onsdag 10.jun MOK2003 Mediesamfunnet 3 Praktisk Torsdag 11.jun SSS2004 Tverrfaglig eksamen salg, service og sikkerhet, Gruppe1 Eksamen 2t 15m Torsdag 11.jun SSS200 Tverrfaglig eksamen salg, service og sikkerhet SSS2004 P Vg2 Transport og logistikk Gjelder fra: 01.08.2014 Bransjeteknikk TRL2001 140 4 S Transport og logistikk TRL2002 337 4 S Tverrfaglig eksamen transport og logistikk TRL2003 P Teknikk og industriell produksjon Vg1 Teknikk og industriell produksjon Gjelder fra: 01.08.200

Tverrfaglig eksamen medier og kommunikasjon Forberedelsesdag Mandag 03.jun MOK2005 Medieuttrykk 1 Forberedelsesdag Mandag 03.jun PIN2004 Tverrfaglig eksamen industriteknologi Forberedelsesdag Mandag 03.jun SSS2004 Tverrfaglig eksamen salg, service og sikkerhet Forberedelsesdag Mandag 03.jun SSS2004 Gruppe2 Forberedelsesda RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i . tidligere . Nord-Trøndelag fylkeskommune. våren 2018. FAG: SSS2004 - Salg, service og sikkerhet. Utdanningsprogram: Service og samferdsel . Programområde: Salg, service og sikkerhet Fagkode: SSS2004 . Felles programfag: Markedsføring og salg (SSS2001) Sikkerhet (SSS2002) Økonomi. VG1 Service og samferdsel. VG2 Salg, service og sikkerhet. Teknologi- og industrifag. VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG2 Industriteknologi. VG2 Kjøretøy. VG2 Transport og logistikk. VG2 Maritime fag. Teknologifag - tilrettelagt. Andre tilbud. Vg2 Tverrfaglig eksamen Eksamen V21 - informasjon om eksamen våren 2021 for studenter på NooA videregående skole. Les mer på NooAs side om generell informasjon om eksamen.. Du må selv melde deg opp til eksamen via PrivatistWeb, for eksamen våren 2021 er det påmelding i januar med siste frist 1- februar.Gå til www.privatistweb.no og velg din fylkeskommune for oppdatert informasjon Programområde: Vg2 Salg, service og sikkerhet Fagnavn Fagkode Totalt årstimer Eksamensform for privatister Merknad Markedsføring og salg SSS2001 169 Skriftlig Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig eksamen Sikkerhet SSS2002 140 Skriftlig Privatister må avlegge eksamen i det enkelte programfag og tverrfaglig.

Eksamensoppgaven for Vg2 salg, service og sikkerhet i

Utdanningen bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Sikkerhetsfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig eksamen i Vg3 sikkerhetsfaget og deretter til fagprøven Salg, service og sikkerhet; 3. År. Vg3 eller opplæring i bedrift. Kontor- og administrasjonsfaget (opplæring i bedrift) Opplæring i skole. Opplæring i bedrift. Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i

 1. Service og samferdsel. SSS2004. Salg, service og sikkerhet Mal er fulgt. Eksamensoppgave og forberedelse i ett dokument, utlevert forberedelsesdagen. Grei informasjon om forberedelse og eksamen. Case er gitt. Tre oppdrag er gitt, hvert med Utvalg av kompetansemål sikrer tverrfagligheten. Faglig sett et godt eksamenssett. Den praktiske eksamen e
 2. Salgsfaget. Salgsfaget er utviklet for voksne mennesker som vil ta fagbrev som praksiskandidat.Salgsfaget inneholder tre nettkurs som tilsammen dekker læreplanen for SLG3-01 i vg3 på NooA videregående skole: Grunnleggende salgsarbeid, Praktisk salgsarbeid og Salgsrutiner- og oppgaver
 3. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er grunnleggende i alle virksomheter og er et gjennomgående tema i alle programfagene. Opplæringen i felles programfag i service og samferdsel skal legge grunnlag for å utvikle en kompetanse som møter framtidige krav fra næringslivet, forbrukeren og samfunnet
 4. Dette er siste året du kan velge VG2 Salg, service og sikkerhet. Du må ha gått VG1 Service og samferdsel for å søke. Fra skoleåret 2021/22 vil VG2 endre form med nye navn. Inntil videre er fagene delt i tre mulige lærefag: Salgsfaget, sikkerhetsfaget og kontorfaget
 5. istrasjon - Salg, service og sikkerhet (Vg2) Bransjeteknikk -Transport og logistikk (Vg2) Transport og logistikk - Transport og logistikk (Vg2
 6. Fagbrev i Salg, service og sikkerhet. Det er ikke krav til noen formell utdannelse eller videregående skole, men kandidaten må bestå en tverrfaglig teoriprøve. For å kunne ta fagbrev som praksiskandidat må følgende krav være oppfylt: Ta den skriftlige praksiskandidat eksamen

Tverrfaglig eksamen vg2 Salg service og sikkerhet: ICA

VG1 Service og samferdsel. VG2 Salg, service og sikkerhet. Teknologi- og industrifag. VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG2 Industriteknologi. VG2 Kjøretøy. VG2 Transport og logistikk. VG2 Maritime fag. Teknologifag - tilrettelagt. Andre tilbud. VG2 TIP, Tverrfaglig eksamen Vg1 Administrasjon og økonomi Markedsføring og salg Sikkerhet og transport Beskrivelse av programfagene . Å kunne skrive i service og samferdsel innebærer utforming av materiell for å nå ut til kunder og leverandører, I tillegg skal de opp til en tverrfaglig muntlig-praktisk eksamen som omfatter programfagene

Eksamen V18 Eksamen V18 - våren 2018 for studenter på NooA videregående skole. Se mer generell informasjon om eksamen.. Du må selv melde deg opp til eksamen via PrivatistWeb, for eksamen våren 2018 er fristen for påmelding 1. februar.Gå til www.privatistweb.no og velg din fylkeskommune for oppdatert informasjon Det finnes mange kurs innen Salg og service i Trondheim, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Salg og service kurs i Trondheim fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Salg og service kurs. Vi håper du finner alle de kurs innen Salg og service i Trondheim du leter etter Tar du Salg, service og sikkerhet Vg2 via NKI Nettstudier kan du jobbe i ditt eget tempo. Eksamen tar du på nærmeste videregående skole. Start i dag Etter endt kurs og bestått en tverrfaglig og en praktisk eksamen vil du ha det samme fagbrevet som elever ved videregående skole innehar. Innhold: Markedsføring, salg, sikkerhet og økonomi. De deltakere som finner økonomi vanskelig har vi gode metoder som vi vet funger Salg, service og sikkerhet; 3. År. Vg3 eller opplæring i bedrift. Sikkerhetsfaget (opplæring i bedrift) Opplæring i skole. Opplæring i bedrift. Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021

Eksamen V19 Eksamen V19 - våren 2019 for studenter på NooA videregående skole. Se mer generell informasjon om eksamen.. Du må selv melde deg opp til eksamen via PrivatistWeb, for eksamen våren 2019 er det påmelding i starten av februar.Gå til www.privatistweb.no og velg din fylkeskommune for oppdatert informasjon LGA2003 Tverrfaglig eksamen landbruk og gartnernæring MAR2011 Tverrfaglig eksamen maritime fag, maskin MAR2010 Tverrfaglig eksamen martitime fag, dekk MFG2004 Tverrfaglig eksamen matfag MED2004 Tverrfaglig eksamen medier og kommunikasjon OFT2003 Tverrfaglig eksamen overflateteknikk SSS2004 Tverrfaglig eksamen salg, service og sikkerhet TRL2003. Kjøp 'Salg, service og sikkerhet vg2, tverrfaglig praksislæring' av Steinar Madsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978825840564

Tverrfaglig eksamen i helse-og oppvekstfag (Helse og Sosial) vg1 som privatist Av Anonym bruker , November 29, 2017 i Anonymforum - Skravle Anbefalte innleg ; SSA1009 Tverrfaglig eksamen, service og samferdsel, privatist. SSS2004 Tverrfaglig eksamen salg, service og sikkerhet. TAN3004 Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær Tar du Salg, service og sikkerhet Vg2, programfag via NKI Nettstudier kan du starte nå! Eksamen tar du på nærmeste videregående skole

Finn fagkodene - Alt om eksamen - Alt om studie

Salg, service og reiseliv Service og samferdsel Studiespesialisering Studiespesialisering med toppidrett Teknologi- og industrifag Tverrfaglig eksamen. Faglæreren vil informere elevene om hvilken dag de skal ha eksamen. Eksamensplan tverrfaglig eksamen vår 2021 kommer OKSS opplæringskontor for Salg & Servicefag tilbyr kurs i VG3 eksamen for Salgsfaget og Kontor/adm.faget. Dette er teorien man trenger for å gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Fagprøve for deg som ikke er lærling: Opplæringslovens §3-5 gir deg rett til å gå opp til fagprøve uten å være lærling. Praksiskandidat er betegnelsen på en [ opp i en tverrfaglig eksamen som bygger på læreplanene for Vg1 Service og samferdsel, Vg2 Salg, service og sikkerhet og Vg3 Salgsfaget (hovedfokus). Omfang og gjennomføring Kurset har et omfang på ca100 timer og arrangeres en kveld pr. uke. Undervisninga tar for seg sentrale kompetansemål i programfagene. Det blir ikk Kjennetegn på måloppnåelse ved tverrfaglig praktisk eksamen i HUD2004 Tverrfaglig eksamen hudpleie Helsefremmende arbeid Vg2 eksamensforberedelse og sikkerhet og gi eksempler på hvordan kravene til helse,miljø, og sikkerhet kommer til ønsker innen salg og videre oppfølging, samt setter kunden opp til ny time. Eleven forbereder. Du lærer kundebehandling og salg administrasjon og tekstbehandling om reiseliv, turisme og varetransport elektronisk dokumentbehandling om lover og forskrift

- Kystkafeen - tverrfaglig oppgave Vg1 - NDL

miljø og sikkerhet og bruk av IKT-systemer. Salg og oppfølging Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Videre dekker det utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med bedriftens krav til service og lønnsomhet Etter hvert kan oppdragene kunne gjøres mer og mer tverrfaglige. Oppgavene er stort sett laget for å bli løst som gruppearbeid. De fleste oppdragene er åpne Salg, service og reiseliv på Drammen er en aktiv og praktisk utdannelse hvor vi ikke sitter på rader i et klasserom, men jobber temabasert og tverrfaglig. Du er med på å skape din egen utdannelse og har, sammen med de andre i små og store team, ansvar for hva som skal planlegges og gjøres Tiller videregående skole For elever Skolestart høsten 2019 Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og sikkerhet Yrkesfaglig fordypning (YFF) Første periode med opplæring i bedrift starter i oktober/november Høsten 2020 tilbyr vi dessverre ikke vg2 Salg, service og sikkerhet, ved Sortland vgs. Vi forbereder oss imidlertid til å kunne tilby vg2 Salg, service og reiseliv fra høsten 2021. Det jobbes fortsatt med å fastsette læreplaner for vg2 som en del av Fagfornyelsen

Markedsføring og salg (SSS2001) - Udi

Markedsføring og salg Sikkerhet Økonomi og administrasjon Elevene skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene. Eksamen for elever Programfag Ordning Markedsføring og salg Sikkerhet Økonomi og administrasjon Elevene skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen, hvor alle felles programfag inngår VG2 Data og elektronikk. VG2 El-energi. Restaurant- og matfag. VG1 Restaurant- og matfag. VG2 Kokk- og servitørfag. VG2 Matfag. Restaurant- og matfag (TL) Restaurant- og matfag (OT) Salg, service og reiseliv. VG1 Service og samferdsel. VG2 Salg, service og sikkerhet. Teknologi- og industrifag. VG1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG2.

Tverrfaglig praktisk eksamen Vg1, Vg2 og Vg3 Yrkesfag

 1. Salg, service og reiseliv er et spennende programområde til deg som ønsker å jobbe i servicebransjen. Studieprogrammet gir deg gode muligheter til å komme deg raskt ut i arbeidslivet og du får en bred kompetanse. Etter to år på skole kan du velge mellom to år som lærling i bedrift og få fagbrev eller ta påbygg for å få studiespesialisering
 2. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os
 3. istrasjon og økonomi og Sikkerhet og transport dekker de nye kompetansemålene i programfagene, etter ny læreplan fra desember 2015
 4. Det er fullt mulig å ta to fagbrev. Du går vg2 Reiseliv, men vil bli lærling i et fag som bygger på vg2 Salg, service og sikkerhet.Du mangler altså programfagene fra vg2 i forhold til lærefaget. Du kan ta programfagene som privatist samtidig som du er lærling, da må du opp til skriftlig eksamen i hvert enkelt programfag pluss en praktisk tverrfaglig eksamen, slik det fremgår i.

Salg, service og sikkerhet : service og samferdsel vg2. Mari-Ann Bolstad Turid Hansen Wik Lars Ottesen Alf. H Øyen. Kjøp. Etablering og drift For programområdet reiseliv i utdanningsprogrammet service og samferdsel. Anja Hovland Lars Ottesen Alf. H Øyen David Keeping Har du minimum 5 års erfaring innen salg, men mangler utdanning innen faget? Da er veien til en formell fagutdanning kort. Ved å ta tverrfaglig eksamen og praktisk fagprøve kan du få formell kompetanse med fagbrev. Opplæringsprogrammet består av interaktive moduler, selvstudium, tester, refleksjonsoppgaver og innsendingsoppgaver, og dekker fagområdene salg, service, markedsføring.

Utdanningsprogram for service og samferdse

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Tverrfaglige oppgaver og

Tverrfaglig eksamen Prøveresultat: 6. 2016. Tverrfaglig eksamen i salg, service og sikkerhet. Språk. Engelsk Grunnleggende kunnskap. Bokmål, Norsk Morsmål eller tospråklig kompetanse. Nynorsk Grunnleggende kunnskap. Se hele profilen til Herman Skog. Se hvilke felles kjente dere har Programområde: Salg, service og sikkerhet . Eksamen Side 2 av 8 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varer i 4 timar. Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon

Salg, service og sikkerhet Vg2 - NDL

ISF2001 Drift og vedlikehold. ISF2002 Bruker- og driftsstøtte. ISF2003 Virksomhetsstøtte . SSA1005 Administrasjon og økonomi. SSA1006 Markedsføring og salg. SSA1007 Sikkerhet og transport . SSS2001 Markedsføring og salg. SSS2002 Sikkerhet. SSS2003 Økonomi og administrasjo For å gå opp til fagprøve som praksiskandidat, har du opparbeidet deg solid arbeidserfaring i faget. Det kreves minimum 60 mnd praksis for å kunne melde seg opp til fagprøve. I tillegg må alle yrkesrelaterte fag være bestått( tverrfaglig eksamen).Ta kontakt med Rogaland fylkeskommune for å få tilsendt oppmeldingspapirer Yrkenes og utdanningsprogrammenes fellestrekk og særtrekk. Skriftlig gruppeoppgave, (i faggrupper med gruppestørrelse fra to til fem studenter): Analyse av særtrekk og fellestrekk mellom yrker som inngår i Vg1 salg, service og reiseliv knyttet til læreplananalyse av gjeldende læreplaner. Omfang: 2000 ord +/- 10% Forkunnskap: Service og samferdsel Vg1. For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker i. Markedsføring og salg i minimum 9 uker; Sikkerhet i minimum 9 uker; Økonomi og administrasjon 9 i minimum; Det stilles krav om at deltakerne må vise praktisk kompetanse i enkelte læreplanmål. Det er ikke.

 • Webcam höxter weser.
 • Ip country lookup.
 • Ironman haugesund 2017 results.
 • Bärensteiner straße 16 dresden.
 • Voksen lærling tømrer.
 • Norddal kommune servicetorget.
 • What's super effective against water types.
 • Bullmastiff familiehund.
 • A45 unfall heute.
 • Følt temperatur.
 • Öppettider stockholm drottninggatan.
 • Hvordan fylle en kong.
 • Mistet følelser for samboer etter fødsel.
 • Tsg rheinau schlägerei.
 • John sinclair figuren.
 • Hvordan fylle en kong.
 • Plastglass med stett.
 • Sumerische könige.
 • Sm p.
 • Hofbräuhaus münchen stammtisch.
 • Hva er naturens mangfold.
 • The maze runner full movie online.
 • Billy boyd the last goodbye.
 • Feelsgoodman ascii.
 • Big bang theory darsteller privat.
 • Toll tariff number.
 • Make bingo board online.
 • White rhinoceros sudan.
 • Skatteidentifikationsnummer sverige.
 • Historie quiz 6. klasse.
 • Samtalsämnen med tjej.
 • Ahlen pizza skarnes.
 • Design din egen kep hjelm.
 • Robin hood disney characters.
 • Forsvaret serie.
 • Hanau wochenmarkt frühstück.
 • Pueblo indianer in arizona 4 buchstaben.
 • Flieger revue.
 • Papirsklip kim larsen analyse.
 • Bar savignyplatz.
 • Sparebank 1 mo i rana.